הלל 18, קומה 2

מרכז העיר ירושלים

972-2-5025544+

תמיד זמינים בשבילכם

ראשון - שישי 08:00 - 16:00

שעות פעילות

חוק חדלות פירעון החדש

חוק חדלות פירעון החדש מחליף את פקודת פשיטת הרגל ואת כל החקיקה הקודמת שרלוונטית לתחום זה.

החוק החדש כולל עדכונים והתאמות בכל מגוון ההיבטים שקשורים להליך פשיטת רגל עבור יחידים, הליך פירוק ותהליכי הבראה של חברות ותאגידים, הגעה להסדרי נושים הן כאשר מדובר ביחידים והן כאשר מדובר בתאגידים וכן בהליך של חדלות פירעון ובתהליך של שיקום כלכלי שמיועד ליחידים ותאגידים.

הצעת החוק בנושא אושרה והחוק הישן שנחקק לפני חמישים שנה הותאם ועודכן.

החוק החדש מגדיר כמטרה מרכזית וראשונה את נושא הליווי והשיקום הכלכלי של בעל החוב ומקצר את התקופה של העברת תשלומי ההחזר לנושים ל- 48 חודשים, כלומר מדובר בקיצור של 6 חודשים ביחס לחוק הישן עד לקבלת ההפטר ומנגד החוק מחמיר עוד יותר בכל הנוגע למימוש דירת מגורים.

חשוב לציין שתחולת החוק לא רטרואקטיבית ולכן הליכים של פשיטת רגל שנפתחו לפני ה- 15.9.19, יתנהלו בהתאם לחקיקה הישנה, חוק החברות ופקודת פשיטת רגל.

ההגדרה של חדל פירעון

תוכן עניינים

ליצירת קשר מלאו את הטופס או התקשרו למספר: 02-5025544

חדל פירעון הינו אדם שלא מסוגל להחזיר את החובות שלו במועד שנקבע וכן מי שהשווי של התחייבויותיו הינו גבוה יותר מהשווי של נכסיו וזאת כאשר הנכסים כוללים נכסי מקרקעין ורכבים.

החוק החדש מעגן ומסדיר את הליכי חדלות פירעון לאור השינויים והעדכונים שחלו בנושא במהלך השנים האחרונות.

מטרות חוק חדלות פירעון החדש

חוק חדלות פירעון החדש מגדיר שלוש מטרות עיקריות שהן:

 • להביא בצורה יעילה ומהירה ככל הניתן לשיקום כלכלי של החייב.שיקום פיננסי של החייב כולל ליווי ומתן סיוע להתנהלות פיננסית נבונה ונכונה שאינה מובילה להפסדים כספיים וכן ליציאה מהחובות בדרך לבניית עתיד אחר ונקי מחובות והעברת תשלומים לנושים עד למצב שמכונה הפטר חלוט.
 • תשלום מקסימלי לנושים – החוק החדש שם דגש בכל הנוגע למימוש רכושו של החייב וכן להעברת תשלום חלקי בפריסה מוסכמת לאורך כ – 4 שנים לנושים של החייב, צו תשלומים מסודר וכספים שמיועדים לעבור לקופה של ההליך. למשל, החוק החדש והמעודכן קובע שרבע מהנכסים שמשועבדים בשעבוד צף ימסרו לטובתם של הנושים הרגילים.
 • לקדם בצורה אפקטיבית שילוב מחדש של החייב שהינו יחיד בחברה ובמרקם החיים הפיננסיים. הכוונה והמטרה היא להגיע למצב שבו החייב מסייע ותורם לצמיחה כלכלית במשק כולל נטילת אשראי בצורה מבוקרת וצריכה פרטית בהתאמה ליכולתו הכלכלית והכנסותיו של הפרט.

בהתאם לחוק, הליכי חדלות פירעון ותהליך השיקום הכלכלי יתנהלו ע"י שלושה גופים שונים:

 • רשות האכיפה והגבייה – מערכת הוצאה לפועל: בנוגע ליחיד שהינו בעל חובות בגובה של עד 150 אלף שקלים. בשלב הראשון, ימונה נציג מטעמו של רשם ההוצאה לפועל שיפעל לגיבושו של הסדר נושים שייתר את הצורך בהמשך ההליכים, במידה והרשם לא יצליח להגיע ולהשיג הסכם, יוצא צו לפתיחת הליכים וההליך יימשך.
 • ממונה במשרד המשפטים – יחיד שהינו בעל חובות בסכום של מעל 150 אלף שקלים.
 • בית משפט מחוזי – הליכים של חדלות פירעון של תאגידים.

צו לפתיחת הליכים

צו לפתיחת הליכים שמקביל לצו כינוס – מדובר בצו שמונפק וניתן ע"י כונס נכסים רשמי הקרוי שממונה, במקרים בהם מוגשת ע"י חייב יחיד בקשה ובעבר ניתן צו על ידי שופט בית המשפט המחוזי.

צו זה הינו מקביל במהות ובתוכן שלו לצו כינוס וקובע את גובהו של צו התשלומים החודשי שאליו יהיה מחויב החייב וכן חובת הגשה של דו”ח חודשי בנוגע להכנסות והוצאות שמיוחסות לתאו המשפחתי של החייב.

בצו ניתן למצוא גם הגבלות שונות שהיו עד לאותו מועד בנוגע להליכי פשיטת רגל, אי שימוש בשיקים, צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת כרטיסי אשראי וכו'.

הנושא המשמעותי ביותר לבעל החוב הינו כמובן צו להקפאת הליכי גבייה ואכיפה שננקטו כנגד החייב, עיכוב ההליכים השונים בתיק ההוצאה לפועל וכן ביטולם של עיקולי עו"ש ומשכורת.

החוק מכיר כתפיסה עקרונית, בכך שהסתבכות פיננסית יכולה להתרחש לכל אחד, למשל כאשר אדם פוטר מעבודתו ואין לא יכולת להשיב את ההלוואות שנטל ומנגד, ידוע שאת האפשרות לפתוח בהליכי חדלות הפירעון מנצלים חייבים רבים לביצוע מעשי מרמה או מעשים בחוסר תום לב וזאת כאשר הם יוצרים לעצמם חובות כבדים על מנת להתעשר ובהמשך מנקים עצמם מחובות אלה בהליכים של הפש”ר.

חוק חדלות פירעון החדש – סמכות עניינית:

 • חובות מוצהרים שהינם בסך כולל העומד על פחות מ – 150 אלף שקלים יידונו ברשות הגבייה והאכיפה והגבייה ובלשכת ההוצאה לפועל.
 • חובות גבוהים מסכום זה, יידונו בבית משפט השלום שסמוך למקום מגוריו של בעל החוב כפי שמופיע ורשום בתעודת הזהות שלו.
 • חובות הנוגעים לפירוק תאגיד יידונו בפני שופט בית המשפט המחוזי הסמוך למקום מגוריו של החייב.

חוק חדלות פירעון – הגבלות

 • עיכוב יציאה מהארץ – על מנת למנוע מצב בו החייב ינסה לברוח מהארץ וזאת תוך שהוא משאיר את הנושים ללא יכולת לקבל בחזרה את כספם ובמטרה להבטיח פירעון של חלק מהחובות לנושים.
 • הגבלתו של חייב כלקוח מוגבל באופן מיוחד, שמשמעותה בחוק הינה העברת שיקים ללא כיסוי. הגבלה זו נועדה למנוע מהחייב מלפתוח חשבונות בנק חדשים ולהשתמש בשיקים. בדרך זו החוק מגן על הציבור וחוסם את דרכו ויכולתו של החייב מלצבור וליצור חובות נוספים ולפזר שיקים ללא כיסוי. חשוב לציין שיצירה של חובות נוספים וזאת כאשר החייב עודנו נמצא בהליכים של חדלות פירעון מהווה עדות להתנהלות חסרת אחריות ובחוסר תום לב וכן על כך שהחייב אינו מתכוון לפעול ולנסות לשקם את המצב הפיננסי שלו ולהביא לביטולו של ההליך.
 • הגבלה של החייב בכל הנוגע לשימוש בכרטיסי החיוב – מניעת היכולת של החייב לעשות שימוש בכרטיסי אשראי וזאת משום שבנקרים רבים, אשראי שהינו זמין עלול לגרום להתנהלות כלכלית לא נכונה וכן לחוסר יכולת מצדו של היחיד להצליח ולעמוד באשראי שכבר נלקח. בסופו של יום, המטרה הינה שהחייב יעשה שימוש אחראי ומושכל באשראי שיאושר ויינתן לו.
 • הגבלה של רשם החברות – הטלת הגבלה מלהיות בעל עניין בחברה ומלהקים תאגיד. המטרה של ההגבלה הזו היא לחסום את ההתנהלות העסקית ולמנוע מהחייב לפתוח עסקים חדשים שמאוגדים בצורה ובמסגרת של חברה בע”מ, כך שלא ייווצרו וייצברו חובות נוספים וחדשים על שמו של בית העסק או התאגיד. לאחר קבלת ההפטר ישנם גופים שמעודדים באופן מקצועי הקמה של חברות שמעסיקות עובדים, אולם יש לציין שלממונה מטעמו של משרד המשפטים וכן לרשם ההוצאה לפועל ולשופט בית משפט השלום כאשר מדובר בתיקים הנוגעים ליחידים עומדת הסמכות לשנות ואף לבטל את ההגבלות. למשל, במידה והחייב יגיע למסקנה שמסיבות כלכליות או אישיות יהיה עליו לטוס באופן תדיר וקבוע לחו”ל וכאשר מדובר בסיבה מקובלת ללא סכנה שהחייב ינסה להימלט מהארץ, הגורמים המוסמכים רשאים ויכולים לבטל את ההגבלה של עיכוב היציאה מהארץ.

הליך הגשת בקשה לחדלות פירעון בהוצאה לפועל

בקשה להליך חדלות פירעון שמוגשת בסמכותו של רשם הוצאה לפועל, מועברת לצורך התאמתה של הבקשה להליך ולקבלת החלטה על ידי רשם ההוצאה לפועל.

במידה והרשם ימצא שמתקיימים כל התנאים הנדרשים בחוק הוא יורה לזמן ולכנס ישיבת הסדר שתתקיים בין הנושים לחייב שתנוהל על ידי נציגו מטעמו של הרשם.

מטרת הישיבה הינה לפעול על מנת להגיע להסכמה בנוגע להסדר תשלומים בשלב מוקדם ככל הניתן ולחסוך הליכים בירוקרטיים ממושכים ומיותרים.

במידה שהתיק לא ייסגר ויסתיים בשלב הזה, יוצא צו לפתיחת הליכים שבמסגרתו יורה נציג של הרשם לחייב לשלם החזר חודשי קבוע שיועבר לתיק ההוצאה לפועל.

בנוסף, החייב יהיה מחויב בהגשת דו"חות כספיים דו חודשיים וכן לעבור בדיקה או חקירה שתנוהל ע"י מנהל מיוחד שממונה בעניינו.

מטרות החוק

חוק חדלות פירעון חוקק במטרה לכונן וליצור דין אחיד שתקף לכל דיני חדלות הפירעון וכן על מנת ליצור וודאות משפטית לגבי האפשרויות שעומדות לרשותו של החייב.

החוק המעודכן נועד לאפשר ולסייע לחייב להשתקם מבחינה כלכלית לפתוח דף נקי וחדש בחייו וזאת באמצעות הגעה להסדר שיעמוד בקנה אחד ויתאים למצבו הפיננסי ובנוסף יכלול וייקח בחשבון גם את האינטרסים והזכויות של הנושים.

נוסף על כך, החוק החדש נועד לזרז ולקצר הליכים שונים כך שכל הליך חדלות הפירעון יתחיל ויסתיים בתוך ארבע שנים לכל היותר. כך יתאפשר לחייב להתחיל בהתנהלות ובדרך חדשה מהר ומוקדם ככל שניתן.

אילו הגנות החוק מציע ומהם השלבים בהליך חדלות פירעון?

חוק חדלות פירעון החדש יוצר סדר בהליך של חדלות פירעון ומחלק אותו לשלושה שלבים עיקריים: תחילה, שלב של פתיחת ההליכים, בהמשך, שלב של תקופת ביניים והשלב האחרון הינו שיקום כלכלי.

פתיחת ההליכים מנוהלת ע"י שלושה גורמים מקצועיים ושלוש סמכויות וזאת בהתאם למצב החובות של החייב.

בשלב הראשון, החייב אמור לפנות לרשות המוסמכת והמתאימה על מנת לפתוח בהליך חדלות פירעון.

החוק החדש והמעודכן עשה סדר בכל הנוגע לסמכויות ומשום כך, הפקטור שייקבע איזו סמכות וגורם הם אלה שייפתחו בתהליך הוא סכום החובות של החייב.

הליך חדלות הפירעון בנוגע לבעל חובות שמגיעים עד לסכום כולל של 150 אלף שקלים ייפתח וינוהל על ידי רשות האכיפה והגבייה.

על פי החוק, חייב זה שחובותיו לא עולים על סך של 150 אלף ש"ח, רשאי ויכול לפתוח בהליכים של חדלות פירעון ברשות האכיפה והגבייה וזאת לא בפני הממונה שהינו כונס הנכסים הרשמי, אלא מול רשם הוצאה לפועל ייעודי.

רשם ההוצאה לפועל והכונס הרשמי

רשם ההוצאה לפועל מקבל בפועל סמכויות רבות ונרחבות ורשאי להוציא ולהעניק צו הפטר לחייב במגוון מקרים שמתאימים לתנאים הקבועים בחוק וזאת לאחר הגעה להסכמה וחתימה על הסדר חובות.

חייב שהינו בעל חוב שעולה על 150 אלף שקלים יתנהל אך ורק מול הכונס הרשמי.

במקרה זה, ההליך ייפתח ויתנהל על ידי הכונס הרשמי שהינו הממונה על הליכים של חדלות פירעון ושל שיקום פיננסי.

הסמכות השיפוטית בהליך חדלות פירעון

על פי החוק החדש, הסמכות העניינית לניהול הליכי חדלות פירעון של יחידים הינה בית משפט השלום. הליך חדלות פירעון שמתייחס לתאגידים ממשיך להתנהל בבית המשפט המחוזי.

מתן צו הליכים

כשלושים יום ממועד הגשת בקשה להוצאת צו חדלות פירעון, יש אפשרות להגיש צו הליכים.

עם מתן צו זה, הסמכות הרלוונטית והמתאימה תמנה נאמן להליך חדלות הפירעון שנוגע לחייב ולמעשה תחל תקופת ביניים עד להוצאת ומתן צו לשיקום כלכלי.

תקופת הביניים כוללת הגבלות שונות על החייב היחיד וכאמור תקופה זו תחל לאחר מינויו של הנאמן.

השלב של תקופת הביניים מהווה למעשה מעין תקופת בדיקה שבמהלכה הנאמן עוקב אחר מצבו הפיננסי של החייב ובודק את הנסיבות והאפשרויות להגיע להבנות ולהסדר.

הגבלות שונות בתקופת הביניים

לאורך תקופה זו, יוטלו על החייב הגבלות שונות הנוגעות להתנהלותו הכלכלית וניהול חשבון:

 • החייב יוגדר כמוגבל בכל הבנקים בישראל, כלומר, לא תהיה לו מסגרת אוברדרפט והוא לא יוכל לעשות שימוש בשיקים זאת במטרה למנוע ממנו מלצבור חובות חדשים.
 • הגבלות באשראי – החייב אינו רשאי להחזיק ולעשות שימוש בכרטיס אשראי לאורך תקופת הביניים.
 • עיכוב יציאה מן הארץ – החייב אינו רשאי לעזוב את הארץ במהלך התקופה הזו ועד לקבלת ההפטר.
 • הגבלות שמתייחסות לבעלות בעסקים – החייב אינו יכול לפתוח עסק או לקבל לידיו בעלות על בית עסק.

תוכנית שיקום כלכלית

לאחר תקופת הביניים תותאם לחייב תכנית לשיקום כלכלי. והנאמן יהיה מחויב להגיש דין וחשבון לסמכות שממונה. הממונה יוציא צו שיקום כלכלי ליחיד, כאשר התוכנית הזו תכלול צו תשלומים, נכסים שונים שייכללו בקופת הנשייה וכן אופן המימוש שלהם ואת ההגבלות והתנאים השונים שיחולו לאורך התקופה הזו וזאת במטרה שהחייב יקבל בסופה הפטר. תוכנית השיקום מביאה בחשבון את כל הכספים שאמורים להישאר בידי החייב לצורכי מחייה בסיסיים וכן לצורכי פרנסה.
במידה והחייב יעמוד בכל התנאים וישלים את התוכנית במלואה ואת הצו שנקבע, הוא יהיה זכאי לקבל הפטר ולהתחיל מחדש בסופו של ההליך. בדרך כלל מדובר בפרק זמן של שלוש שנים ממועד קבלת הצו עד לקבלת הפטר. אם יימצא שלחייב אין יכולת לשלם ולהחזיר את חובותיו, הרי שהוא יהיה פטור מהחובות באופן מיידי. החוק החדש מעניק לחייבים אפשרות להשתתפות בסדנאות הדרכה והכוונה כלכליות, בהן החייב יוכל ללמוד התנהלות כלכלית נבונה ונכונה על מנת שלא להיכנס לחובות חדשים לאחר קבלתו של ההפטר.

הסדר נושים

אופציה נוספת וטובה להיפטר מחובות הינה להגיע להסדר עם הנושים וזאת ניתן לעשות עוד לפני הגשת הבקשה לחדלות פירעון ובכך ניתן לחסוך את כל ההליך. אפשרות נוספת הינה שהנאמן שמונה במהלכה של תקופת הביניים יבדוק היתכנות להגעה להבנות והסדר מול הנושים. ההסדר חייב להיות בהסכמתם של הנושים ויכול לחסוך את ההליך מהחייב.

חוק חדלות הפירעון החדש חוקק על מנת לספק מענה לכמה בעיות ולמספר מטרות:

 • קיצור וייעול הליכי חדלות פירעון.
 • איחוד כל ההליכים תחת אותה קורת גג חקיקתית.
 • להביא לשיקומו הכלכלי של החייב.

החשיבות בקבלת ליווי וייעוץ משפטי בהליך חדלות פירעון

במסגרת החוק החדש, ישנן אופציות ברורות לגבי דרך פירעון החובות של החייב ויש לו אפשרות לפתוח פרק ודף חדש בחיים וזאת באמצעות צו הליכים והעברת התשלומים בהתאם לצו זה. בכל מקרה שבו צברתם חובות כבדים שאין לכם את היכולת להחזיר אותם, בהחלט חשוב ומומלץ לפנות לעו"ד מנוסה ומקצועי שמתמחה בתחום דיני חדלות פירעון וזאת על מנת לנסות ולמנוע הליך של חדלות פירעון למשל, באמצעות הגעה להסדר נושים או לחילופין, במטרה לפתוח בהליך ולהגיע לקבלת הפטר מחובות במהירות ובהקדם ככל שניתן.

קשיים כלכליים וחדלות פירעון בקרב עסקים ועצמאיים

עסקים רבים במדינת ישראל נקלעים לקשיים פיננסיים ובעיות קשות של תזרים שבסופו של יום עלולות להוביל אותם לשוקת שבורה ומשום כך, ישנם עסקים רבים שנכנסים למצב שבו הם הופכים לחדלי פירעון. עד לכניסתו של החוק החדש, בעלי עסקים עצמאיים נכנסו להליך של פשיטת רגל על פי ובהתאם לפקודת פשיטת הרגל וחברות נכנסו להליכים של פירוק וזאת בהתאם לפקודת החברות.

קטגוריות של נושים

 • נושים מובטחים– נושים מובטחים הינם בעלי בטוחה שמשמשת לטובת הבטחת השבת החוב כגון משכון של הבית בחוב משכנתא.
 • נושים בדין קדימה – נושים שעל פי חוק החוב שלהם ייפרע בקדימות וזאת בהתאם לסדר הנשייה הבא: שכר עובדים, ניכויי עובדים, תשלום מיסים לרשויות המדינה, חוב שכר דירה עבור שנה אחת.
 • נושים אחרים –מהווים את יתרת הנושים שקיימים לכל חייב.

חוק חדלות פירעון החדש – בשורה של ממש לחייבים

החקיקה של חוק חדלות פירעון החדש הביאה למהפך משמעותי וחשוב עבור בעלי חוב.

המטרה המרכזית והעיקרית של החוק מבחינת המחוקק היא שיקום כלכלי של החייב ומזעור של התוצאות וההשלכות החמורות והקשות הנובעות מקריסה כלכלית שלו ושל משפחתו. מטרת החוק הביאה לשינוי בסדר קדימות הנשייה בדין קדימה ואם עד לכניסת החוק לתוקף, רשויות המס נהנו ועשו שימוש בכוח הרב שניתן להן לשם גבייתם של חובות המס, הרי שבהתאם לחוק החדש, רשויות המס הפכו למעשה לנושה ככל הנושים האחרים וזאת במקרה שלא יגיעו להסדר והסכם עם החייב טרם פתיחת ההליך. דבר זה מהווה תמריץ עבור רשויות המס לנסות לסייע לנושים באמצעות הגעה להסדרים ולמנוע מבעוד קריסה כלכלית.

עיקרון השוויון בין הנושים

באמצעות החוק החדש, המחוקק הביא לשינוי משמעותי ומהותי בסדרי הנשייה לחובות וזאת במטרה לקדם את העיקרון של שוויון בין הנושים ולהגדיל את החלק של נושים רגילים בקופה של הנשייה בצורה הבאה:

 • שכר עבודה – חוב עבור שכר עבודה על פי החוק להגנת השכר או בשל פיצויים בגין פיטורין בהתאם לחוק פיצויי פיטורין.
 • ניכוי במקור משכר העבודה- סכום שהחייב ניכה משכר העבודה במקור וזאת על פי פקודת מס הכנסה אך לא העביר אותו כפי שנדרש בחוק לפקיד השומה ולמוסד לביטוח הלאומי על פי חוק ביטוח לאומי.
 • חוב מזונות– כאשר החבות על פי פסק הדין ומועד הפירעון שלו חל טרם שניתן צו לפתיחת ההליכים.
 • חוב למע"מ – קרן חוב מס שנוצר ב -12 החודשים שקדמו למתן הצו.
 • הסדר פריסת תשלומי המס – חוב מס שנפרס בהתאם להסדר שנחתם בין הרשות לחייב וזאת עוד טרם מתן הצו לפתיחת ההליכים.

פריסת החוב ופיזור הנזק במקרים של אי יכולת החזר

בחוק החדש ישנה מגמה הדוגלת בצמצום או ביטול הזכות לקדימות פירעון החוב כפי שניתנה לחובות מיסים.

המגמה החיובית הזו נובעת מנקודת ההנחה שלמדינה יש יכולת עדיפה בהרבה לפיזור נזק בהשוואה לנושים אחרים.

כך שראוי ונכון לפזר את הנזק שנובע מאי יכולת של החייב לעמוד בהחזר החובות על כלל הציבור וזאת במקום על הנושים של החייב בלבד.

שינוי זה בחוק נובע מראייה אחראית ונכונה שתפקידה של המדינה הוא בראש ובראשונה לדאוג לשיקומם של אזרחיה במקרה של נפילה כלכלית וזאת לאחר שנים שבהן הם שילמו מיסים כפי שמתבקש ונדרש מהם.

צליחת המשבר הפיננסי בסיוע מקצועי

ללא ספק, מדובר במהפך של ממש שכן החוק מעניק לחייבים אפשרות להתנהל ולהתמודד מול רשויות המס וכן לנהל משא ומתן מולן בנוגע לפריסת החוב וגובה המס שנדרש. הרציונל שעומד מאחורי מתן דין הקדימה בנוגע לחובות מס שנפרסו, הינו ניסיון למנוע חשש של רשות המיסים מפגיעה בדין הקדימה שעלולה לגרום ולהביא למצב שרשות המס תימנע מלפרוס את חובות המס של נישומים שנמצאים בקשיים פיננסיים. מצב זה יכול לפגוע ביכולת של החייבים לעבור ולצלוח משברים כלכליים זמניים ולסייע לבעלי עסקים שונים ורבים להמשיך לנהל את העסק שלהם תוך הגעה להסדרת החוב באופן שהולם את המצב הכלכלי שלהם. נכון לבחון בקפידה ובמקצועיות, בסיוע של גורם מוסמך ומומחה בתחום, אפשרות להגיע להסכם והסדר מקובל מול רשות המס עוד טרם פתיחת ההליך.

תחומי ההתמחות והשירותים של עורך דין חדלות פירעון

משרד עורכי דין שמתמחה בתחום חדלות פירעון מספק מגוון שירותים משפטיים מקצועיים ומועילים כולל ליווי וייעוץ אישי. עורך דין מומחה ומנוסה בתחום ילווה אתכם בהליך מחיקת חובות ויעניק לכם ייצוג מקצועי מול רשויות המס. כמו כן, משרד עורכי דין שמתמחה בתחום, עוסק בהליכי הוצאה לפועל ושיקום כלכלי ובעוד מגוון רחב של נושאים ותחומי מומחיות ששייכים לדין והמשפט האזרחי.

חוק חברתי משמעותי

חוק חדלות פירעון החדש הינו חוק חברתי משמעותי וחשוב ונשאלת השאלה מה המדינה מרוויחה מחוק זה? עד היום, כאשר חייב נכנס להליך של פשיטת רגל, היה קושי רב לצאת ממנו. אולי ידעתם כיצד להתחיל בהליך, אולם לא ניתן היה לדעת איך תצאו ממנו. בנוסף, בקרב רבים מהחייבים שנקלעו לקשיים בהחזר חובותיהם, נוצר חשש לאורך זמן להיכנס להליך בשל חוסר הוודאות הכרוכה בו והמגבלות השונות. כך, חייבים רבים נאלצו לחיות ללא חשבון בנק, מתחת לרדאר וזאת כאשר הם מוגבלים ועמוסים בעיקולים. לעתים ובחלק מהמקרים החייב נאלץ אף לעבוד בשחור. מצב זה גרם לנזקים כבדים למדינה נשום שהיא נאלצה לשלם לחייבים הבטחת הכנסה ולהשקיע כספים ומאמצים באכיפה מוגברת. אין זה סוד שהמדינה "אוהבת" אזרחים נאמנים שעומדים בחובותיהם ומשלמים בזמן וכפי שנדרש מיסים לקופת המדינה ומשום כך, נוצר ובא לעולם חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. בזכות חוק זה, יישאר לחייב די כסף שיאפשר לו להתקיים בכבוד ולשמור על רמת חיים סבירה ומכובדת וזאת מבלי שמי מהנושים יוכל לגעת או לפגוע בכם. חשוב מכל הוא שבתום ההליך והתקופה המורכבת, תהיו חופשיים, משוחררים ונקיים מחובות.

מונחים חדשים בחוק חדלות פירעון החדש

החוק החדש מאמץ מספר מונחים חדשים הנוגעים להגדרות ותקנות שונות שקבועות בפקודת פשיטת רגל וכן בחוק החברות. למשל, המונח “חייב” שונה ובמקומו יש שימוש במונח “יחיד” וכן במונח “תאגיד”. המונח “צו כינוס” השתנה ל”צו פתיחת הליכים” והשימוש במונח “תוכנית פירעון” השתנה ל”תוכנית לשיקום כלכלי”. במקום המונח “מנהל מיוחד” נעשה שימוש אחיד במונח “נאמן” וחקירת חייב כבר לא מוגדרת כ“חקירה” אלא כ“בירור לצורך בדיקת מצב כלכלי”. מונחים אלה אינם מותירים כל מקום לספק בנוגע לכוונה של המחוקק שהיא לתת דגש ומשקל לשיקום של החייב.

ההקלות בחוק החדש

עד לכניסת החוק החדש לתוקף, פקודת פשיטת רגל כללה הליך של כינוס נכסים של החייב, הכרזה עליו כפושט רגל, חקירה של החייב ובסיומו של ההליך, מתן הפטר לחייב מיתרת חובותיו. כיום, במסגרת החוק החדש – "חדלות פירעון ושיקום כלכלי", המחוקק מעוניין לפתוח בהליך שכולל איתור ושמירה של נכסים, בירור המצב הפיננסי של החייב ומתן כלים אפקטיביים לשיקום תוך בניית תכנית מותאמת אישית לשיקומו מחדש של החדש וזאת תוך התחשבות במטרה וביעד הנוספים שהם פירעון כל החובות לנושים.

בקשה למתן צו פתיחת הליכים לגבי יחיד

יחיד שהמרכז של חייו בחצי השנה שקדמה למועד הגשת בקשה לפתיחת הליכים שהה בישראל או שברשותו עסקים פעילים ונכסים, יכול ורשאי להגיש את הבקשה למתן צו לפתיחת הליכים במידה וחובותיו הכספיים עולים על סכום של 149,559 שקלים. הגורמים הנוספים שמורשים להגיש בקשה זו ביחס ליחיד הינם: הנושים וכן היועץ המשפטי לממשלה וזאת במידה והוא מצא שבהגשת בקשה יש עניין לציבור. כאשר מדובר בחובות שאינם עולים על סך של 149,559 ש”ח ואינם פחותים מסך של – 49,853.2 ₪, היחיד רשאי להגיש את הבקשה לפתיחה בהליכים לרשם ההוצאה לפועל. ניהול ההליך מול רשם ההוצאה לפועל מספק יתרונות ברורים, שכן בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה למתן צו פתיחת הליכים, יכנס הרשם ישיבה במטרה לגבש הסדר. בישיבה זו ניתן להגיש הצעה שהינה נמוכה באופן משמעותי מסך כל החובות של היחיד ובתנאי שהיא תהיה מוסכמת ומקובלת על כל הנושים. בכך, היחיד יכול למחוק את כל חובותיו בתוך חודשים ספורים ומבלי שיהיה חייב להיכנס להליך חדלות פירעון.

מדוע לנושים להתפשר ולהסכים לסכום נמוך?

התשובה לשאלה זו הינה פשוטה: פירעון מהיר של החובות מצדו של היחיד והעלויות של שכר הטרחה שמשולם לנאמן שבאות על חשבונם של הנושים, הופכים את ההתפשרות לכדאית ואף להכרחית. במידה והצעת הפשרה תהיה מקובלת ומוסכמת על הנושים וכן על רשם ההוצאה לפועל, יוכל היחיד לצאת לדרך חדשה בלי חובות וזאת בתוך מספר חודשים בודדים.

לבקשה לפתיחת הליכים יש לצרף דו"ח, תצהיר וכתב וויתור על סודיות בנוגע למסירת מידע.

הממונה רשאי לבקש ולקבל מסמכים ומידעים נוספים מגורמים מקצועיים ורלוונטיים שונים ואף לדרוש לקבל מידע נוסף מהחייב וזאת בטרם הוא יוציא צו לפתיחת הליכים. במידה וימצא הממונה שהתקיימו כל התנאים למתן הצו לפתיחת הליכים, הוא יוצא בתוך 30 ימים. צו לפתיחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מהווה צו מקביל לצו הכינוס המוכר והידוע ובשונה מהמצב ששרר עד להחלת החוק החדש, הצו ניתן על ידי הממונה ולא על ידי בית המשפט.

התוצאות למתן צו לפתיחת הליכים

חוק חדלות פירעון החדש קובע את המצב שיחול לאחר הוצאת ומתן הצו לפתיחת הליכים ואת התוצאות המרכזיות שהן:

 • נכסי קופת הנשייה שבעבר נקראה קופת הכינוס או קופת פשיטת רגל יעמדו לצורך פירעון חובותיו של היחיד ועבור ההוצאות של ההליך.
 • לא ייפרעו מהיחיד חובות עבר אלא על פי הוראות החוק.
 • יוקפאו כל ההליכים שמתנהלים נגד היחיד ויבוטלו כל ההגבלות שכבר הוטלו עליו במסגרת הליכי הגבייה בהן: עיקול חשבון בנק, עיקול משכורת, הגבלת רישיון נהיגה וכו'.
 • הבנק יהיה מחויב לפתוח חשבון עו”ש, להנפיק כרטיס חיוב מידי ולאפשר גישה לאתר הבנק באינטרנט, מה שמקל באופן משמעותי על התנהלותו וניהול שגרת וחיי היום יום של היחיד.
 • נגד היחיד לא יוצא ויינתן צו מאסר וזאת במקום קנס שהוטל עליו כחלק מחוק העונשין וזאת בגין עבירות פליליות. התוצאה והמשמעות הינה שלא יהיה ניתן לכפות על מבצע העבירה ולהכריחו לשלם קנס וזאת על ידי איום במאסרו.
 • הממונה ממנה נאמן שאחראי ליישום של הוראות החוק.
 • תחל תקופת ביניים בין מועד מתן הצו לפתיחת ההליכים לבין מועד מתן צו לשיקום כלכלי.

בקיאות ומומחיות בתחום הספציפי של חדלות פירעון

הגשת בקשה לצו פתיחת הליכים מחייבת ניסיון ומומחיות ומהווה מלאכת אומנות ומחשבת שדורשת מיומנות שנמצאת אך ורק בידי עו”ד מקצועי שמתמחה בייצוג חייבים מול המערכות והרשויות בישראל לאורך שנים ושייצג וליווה מאות חייבים וטיפל בתיקים רבים בהם גם כאלה הנחשבים למורכבים בהצלחה.

אף אדם אינו מעוניין לקבל ייצוג מעורך דין שמטפל במגוון תחומים רחב שכן לא ניתן לשלוט באופן מלא בכל החוקים, אלא מצופה מעורך הדין שתבחרו לייצג אתכם לשלוט בתחום מסוים אחד בצורה מלאה והטובה ביותר.

היתרונות של חוק חדלות פירעון החדש

החוק החדש מספק מגוון יתרונות לחייבים, לנושים, לציבור הרחב ולמדינה. האפשרות להמשיך ולנהל עסק עצמאי תוך כדי ניהול ההליך מאפשרת ומספקת אפיק הכנסה שנועד להבטיח לנושים קבלת תשלום והחזר יציב וקבוע יותר בהשוואה לענישה והטלת הגבלות. הכלכלה והחברה הישראלית נהנית מעסקים רבים יותר שמתפקדים ושקיבלו אפשרות והזדמנות שנייה להמשיך לפעול. המשמעות של הדבר הינה יותר אפשרויות תעסוקה לעובדים, תחרות נמרצת ופעילות עסקית בריאה וענפה יותר. מבחינת החייבים שספגו מכה כואבת וקשה ישנה הקלה שכן הם לא יאלצו ויצטרכו לספוג עוד פצע על החבורה ויקבלו אפשרות והזדמנות להתחיל לפסוע בדרך חדשה ולשקם את החיים שלהם מבחינת התנהלותם הכלכלית.

השינויים והחידושים בחוק החדש

החוק החדש מספק לחייבים שנמצאים בהליכי חדלות פירעון כמה שינויים נחוצים ומועילים:

 • החוק תקף לגבי חובות שנוצרו בשל גביית קנסות או תשלומי פיצויים וכן חובות שנוצרו כתוצאה מביצוע עבירות פליליות.
 • חובות שנוצרו בשל הוצאות משפטיות ותביעות שהוגדרו קנטרניות או מציקות.
 • באותה הרוח, חובות שמלכתחילה נוצרו בשל פעילות עבריינית דוגמת סחר בסמים, הימורים או מעשי הונאה, לא ייחשבו חובות שמזכים בהליך חדלות פירעון.

הקריטריונים לפתיחה בהליך חדלות פירעון על פי החוק החדש

הקריטריון הבסיסי והראשוני להגשת הבקשה להליך, הינו סכום החוב. סך חובות שנמוכים מ- 50,000 ₪ לא מאפשר פתיחה וכניסה להליך של חדלות פירעון. במקרים אלה, מוטב יהיה להגיש, בליווי עורך דין מקצועי, בקשה להסדרי חוב מסוגים שונים או לאיחוד תיקים. חובות בסכומים שעולים על 800,000 ₪ אינם מאפשרים לקבל הפטר ברובם של המקרים. במידה והחוב גבוה מהסכום הזה, נדרש לברר מה היה סכום החוב המקורי. כאשר מדובר בחובות שהגובה שלהם עד 400,000 ₪ וזאת לפני אגרות משפטיות וקנסות, הם עשויים להתקבל בחלק מהמקרים. חוב בסך שעולה על 2 מיליון ש"ח לעולם לא יאפשר קבלת הפטר. במטרה להבטיח שההליך יפעל לטובת החייב, חיוני וחשוב לפנות לגורם משפטי מוסמך ולקבל ליווי משפטי מידי איש מקצוע מנוסה ומומחה בתחום ובהליך חדלות פירעון ומחיקת חובות שינחה אתכם צעד אחר צעד לשיקום כלכלי.

משרד עורכי דין חדלות פירעון מוביל

חובות כספיים עלולים להשפיע ולהשליך באופן דרמטי על כל מגוון תחומי חיינו. עומס וקושי כלכלי מביא ויוצר גם עומס נפשי ומשום כך, חשוב לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי ולעבוד עם עורך דין מומחה בתחום שמעניק יחס אישי. לא כל מי שנקלע לקשיים כלכליים מודע לזכויות שמגיעות לו ולמגוון הפתרונות האפשריים. הליך של חדלות פירעון מהווה אחת האופציות, אולם ישנם כלים נוספים ואפשרות להגעה להסדרים אחרים דוגמת איחוד תיקים. משום כך, הצעד הראשון יהיה תמיד פנייה לקבלת ייעוץ משפטי.

מענה משפטי מקצועי ביחס אישי

שמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון מתמחה בליווי וייצוג חייבים יחידים וחברות שנקלעו לקשיים כלכליים בהליכי חדלות פירעון בדרך למחיקת חובות וקבלת הפטר. צוות המשרד כולל שורה מכובדת של עורכי דין מנוסים ומומחים שיעניקו לכם מענה לכל היבט ונושא הנוגע לתחום והליך חדלות פירעון וכל זאת באחריות, מסירות ויחס אישי. אנו פועלים ללא לאות באמצעות מגוון הכלים המשפטיים העומדים לרשותנו על מנת שאתם תוכלו לצאת לדרך חדשה ולפתוח פרק ודף נקיים מבחינת ההתנהלות הכלכלית שלכם.

לקבלת שיחת ייעוץ
ט.ל.ח
אין לראות באמור כייעוץ משפטי ו/או תחליף לו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה
כל הזכויות בתוכן זה שמורות לשמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון הצלה לחייבים, ובגאולתם מהשתעבדות מתמשכת לחובות אין קץ, ערך חשוב״

הירשם לניוזלטר שלנו

Call Now Button02-5025544