עורך דין שמעון האן

דיני ירושות וצוואות

כל חיינו אנו משקיעים מאמצים ומשאבים רבים כדי להגשים את שאיפותינו ורצונותינו. אנו עובדים קשה כדי לספק למשפחתנו את הטוב ביותר, מנהלים את סיכונינו בתבונה באמצעות פתרונות ביטוח וחיסכון וככל שהדבר נדרש, נעזרים בייצוג משפטי כדי למצות את זכויותינו ולהגן על עצמנו מפני כל פורענות. בסופו של דבר, כולנו נקראים ליום פקודה. כדי שנוכל להבטיח שרצוננו יכובד גם לאחר שניפרד מן העולם ומן היקרים לנו, חשוב שניערך מראש עם השירותים המתאימים.

ירושה היא אחד מהגורמים המרכזיים ביותר לסכסוכים משפחתיים ועשויים לרדת לפסים מכוערים ולגרום למרירות רבה. כדי להימנע מכך וכדי לנהל את רכושך כראות עיניך, גם זמן רב לאחר סוף ימיך, נדרש עריכת צוואה.

דיני ירושה, צוואות ועיזבונות הם מורכבים למדי ודורשים טיפול על ידי מומחים. הבחירה בעורך הדין הנכון יכולה לעשות את כל ההבדל בין ניהול עיזבון מסודר ומוקפד ובין אי בהירות ופרצות שעשויות לגרום למחלוקות מיותרות.

משרד עו"ד שמעון האן מזמין אותך להיעזר במומחים משפטיים בעלי ניסיון רב שנים בצוואות, ירושות ועיזבונות ולהבטיח את עתידה של משפחתך בכל תרחיש ועבור כל מטרה.

שירותים משפטיים בתחום דיני צוואות

נסייע לך לערוך צוואה כדין, להגדיר בה את כל הסעיפים כדי שרצונך יתממש במדויק ובמלואו ונייעץ לך כיצד למנוע תרחישים בלתי רצויים פוטנציאליים בעתיד.

מהי צוואה?

הצוואה היא למעשה מסמך משפטי מן הוותיקים בהם נעשה שימוש על ידי בני אדם לאורך ההיסטוריה ומשמש על מנת להורות כיצד לממש את רצונו של אדם לאחר פטירתו. לרוב, הצוואה עוסקת בחלוקת העיזבון, היינו, כיצד יוקצה כל רכושו בין היורדים שאותם יגדיר. עם זאת, הרצונות עשויים להיות סביב נושאים אחרים כמו מיקום ואופן קבורתו, חינוך ילדיו או כל בקשה אחרת שמצווה הנפטר על יורשיו ומנהל העיזבון שלו. הצוואה הינה מסמך משפטי מחייב ויש לקיימו במלואו.

מטרת הצוואה היא לאפשר לאדם להבטיח כי רצונו ייעשה גם לאחר שיעזוב את העולם. ללא הצוואה, יהיה רכושו של האדם ורצונו נתונים לדין החל. כלומר, לחוקי הירושה והעיזבונות. ייתכן מאוד שבמקרים אלו חלוקת הרכוש תיעשה בניגוד לאופן שהיה רוצה שתבוצע. ככל שלאדם אין משפחה גרעינית, אם הקים יותר ממשפחה אחת בחייו, או במקרים רבים אחרים, המציאות עשויה להיות מורכבת מאוד ולכן, עריכת הצוואה מאפשרת לעשות סדר ולבחון בפרוטרוט כיצד לנהל את כל ענייניו של הנפטר.

אילו סוגי צוואות ישנן?

צוואה בכתב יד

צוואה אינה חייבת להיחתם בנוכחות עדים או עו"ד. צוואה בכתב יד נכתבת על ידי המצווה (היינו, האדם שהינו נושא הצוואה, המוריש) בכתב יד. על מנת שלצוואה יהיה תוקף מחייב, עליה להיות בכתב ידו של המצווה בלבד ולשאת את תאריך עריכת הצוואה וחתימה בכתב ידו. ללא שילוב שלושת הרכיבים הללו, לא ניתן יהיה להוכיח כי הצוואה אמיתית ואותנטית. למותר לציין כי צוואה מודפסת הנושאת תאריך וחתומה על ידי הנפטר ללא עדים, לא תיחשב לצוואה בכתב יד או לצוואה תקפה בכלל.

צוואה בעדים 

זהו סוג הצוואות הנפוץ ביותר בו נעשה שימוש. צוואה זו ניתן לערוך כשהיא מודפסת או בכתב יד כאשר כל עריכתה נעשית בנוכחות שני עדים בגירים וכשירים משפטיים הזרים זה לזה ושאינם נהנים או יורשים בצוואה בשום אופן. כאשר מדובר במצווה אשר אינו דובר את השפה בה נכתבת הצוואה או שאינו יודע קרוא וכתוב, יש לתרגם עבורו את הצוואה, להקריא לו את כל תוכנה בשפה המובנת לו ולוודא כי הוא הבין את כלל סעיפיה.

צוואה בפני רשות

עריכת צוואה על ידי המצווה מול רשות משפטית. צוואה כזו יכול המצווה לערוך בעל פה או בכתב, אך על הרשות הרלוונטית לערוך פרוטוקול מסודר המתעד את הצוואה ובסיום עריכת הצוואה, יש להקריאה בפני המצווה ולהחתימו על הצהרה כי הצוואה נמסרה מרצונו החופשי.

דיני ירושה

רשות משפטית זו עשויה להיות, בין השאר:

 • נוטריון מוסמך על ידי משרד המשפטים

 • שופט

 • רשם בית המשפט

 • דיין רבני

 • רשם הירושות

צוואת שכיב מרע – צוואה בעל פה

צוואה זו מבוססת על פסיקת ההלכה היהודית ותקפה אך ורק במקרים מסוימים. צוואה בעל פה נמסרת על ידי המצווה בפני שני עדים ללא כל תיעוד בכתב. מאחר ואופן מסירה זה הוא בעייתי ביותר, מעמדה המשפטי הוא מורכב ודורש עמידה במספר קריטריונים.

 • צוואת בעל פה תימסר רק על ידי "שכיב מרע" – כלומר, אדם השוכב על ערש דווי, מאמין כי הוא עומד למות וקיימת סכנה ממשית לחייו על פי נתונים אובייקטיביים.

 • על העדים להפקיד זיכרון דברים של הצוואה בידי רשם הירושות בסמוך לפטירת המצווה כדי להבטיח את תוקפה של הצוואה.

 • לבסוף, ככל שהמצווה לא נפטר בטווח של 30 יום ממועד עריכת הצוואה, יפוג תוקפה של הצוואה.

מי מורשה לעריכת צוואות?

על פניו, עריכת צוואה מותרת על ידי כל אדם ואינה דורשת הסתייעות בגורם חיצוני. עם זאת, ישנם מספר מקרים בהם הצוואה לא תהיה תקפה:

 • צוואה הנערכת על ידי אדם בעל מוגבלות קוגניטיבית או נפשית.

 • צוואה הנערכת על ידי קטין.

 • צוואה הנערכת על ידי אדם שהוכרז כפסול דין.

 • צוואה שנערכה שלא בדעה צלולה עקב כל פגיעה או מחלה שעשויה לפגוע בשיקול דעתו או בהבנת משמעותה של הצוואה.

על אף שעריכת הצוואה מותרת על ידי כל אדם ללא חשש לפגיעה בתוקפה, מומלץ להיעזר באמצעות משרד עורך דין המתמחה בצוואות, ירושות ועיזבונות כדי להבטיח שסעיפיה יכסו את כל רצונותיו של המצווה וכדי לצפות מראש תרחישים אשר עשויים ליצור סיבוכים ומחלוקות.

מהי הפקדת צוואה?

הפקדת הצוואה אינה מחייבת על פי חוק, אך היא בהחלט מומלצת על מנת לשמש כהוכחה לתקפותה של הצוואה וכדי להבטיח שהיא תקוים. כל אדם אשר עשה צוואה בעדים או בכתב יד רשאי להפקיד אותה בידי רשם הירושות. על ההפקדה להיעשות על ידי המצווה בלבד. הצוואה תאוחסן למשמרת בפיקדון עד לפטירתו של המצווה ותשמש כראיה לרצונו של הנפטר. בכל עת, יוכל המצווה לבקש בחזרה את צוואתו מהרשם, לבטלה או להחליפה בצוואה מעודכנת.

בקשות לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה לאחר פטירתו של הנפטר, על היורשים להגיש בקשה לצו ירושה, או צו קיום צוואה. מטרת צו זה היא להצהיר על זהותם של היורשים המפורטים בצוואה ולממש את הכתוב בה. הבקשה נמסרת לרשם הירושות ומותנית באישור היועמ"ש. צו הירושה מפורסם בעיתון על מנת לאפשר לכל אדם שעשוי להתנגד לצו זה להגיש התנגדות לצו הירושה. סיוע עורך דין צוואות, דיני ירושה ועיזבונות במהלך ניסוח הבקשה עשוי לזרז הליכים ולייעל את תהליך הבקשה.

איך מתנגדים לצוואה?

במקרים לא מעטים, קיימים גורמים המאמינים כי עליהם היה להימנות בין היורשים, או חשים כי דבר מה אינו כשורה וכי רצונו של הנפטר אינו מתקיים. במקרים כמו אלו, ניתן להסתייע בעורך דין לצוואות, ירושות ועיזבונות ולהגיש התנגדות לצו הירושה. כאמור, הצוואה היא מסמך מחייב וככל שהיא נערכה כדין, תהליך ההתנגדות עשוי להיות מורכב מאוד. לכן, חשוב שניעזר במומחה לצוואות, ירושות ועיזבונות שיסייע לנו לבסס משפטית את טיעונינו כראוי.

טענות במסגרת התנגדות לקיום צוואה או מתן צו ירושה

ישנן כמה טענות נפוצות אשר עשויות להיות קבילות בבית המשפט. העילה הנפוצה ביותר היא כי המנוח היה בלתי כשיר בעת עריכת הצוואה או כי הופעלה עליו השפעה בלתי הוגנת.

שירותים משפטיים בתחום העיזבון

כדי להבטיח שהעיזבון ינוהל כראוי, סיוע עורך דין המתמחה בצוואה, ירושות ועיזבונות מביא עמו יתרונות משמעותיים.

מהו עיזבון?

כלל נכסיו של המצווה אותם הוא מוריש ליורשיו – לרבות נכסי מקרקעין, כסף מזומן, השקעות ומוצרים פיננסיים לחיסכון, בניכוי הוצאות ביטוח, חובותיו של הנפטר והוצאות לווייתו וקבורתו.

ניהול עיזבון

מנהל עיזבון ממונה על ידי המצווה ומסייע לו לכנס את כלל נכסיו לאחר מותו ולהבטיח כי החלוקה ליורשיו תיעשה כראוי ובכפוף להוראות החוק. מנהל העיזבון יוכל לקבל, למשל, את הסמכות למכור נכסי עיזבון, להקצות כספים ליורשים על פי הנחיות שונות שהתנה המצווה – כמו תשלום עבור לימודים גבוהים או לצורך קניית דירה, למשל.

עריכת הסכם חלוקת עיזבון

במקרים מסוימים, יבחרו היורשים לחלק ביניהם את העיזבון כראות עיניהם. זהו פתרון במקרים בהם ישנה הסכמה בין היורשים על אופן החלוקה. ישנם, למשל, יורשים הזקוקים לכסף מזומן ומעוניינים לקבל כספים במקום נכסים, אחים המעוניינים להתחלק שווה בשווה, חרף הוראות הצוואה ועוד מקרים רבים נוספים בהם הסכם חלוקת עיזבון עשוי להיות פתרון ראוי. ההסכם יכול לחול על העיזבון כולו או על חלק ממנו. מדובר בהסכם בלתי חוזר ולכן, חשוב להיוועץ בעורך דין צוואות, ירושות ועיזבונות כדי להבטיח שהוא נערך לשביעות רצונם של כל הצדדים ומכסה את כל הנדרש.

שירותים משפטיים בתחום הירושות

ככל שישנה צוואה וככל שזו מוסכמת על כלל הצדדים, הדברים אמורים להתנהל בקלות. עם זאת, המציאות פעמים רבות מורכבת יותר ועשויה לדרוש סיוע של איש מקצוע.

מהי ירושה?

ירושה היא האקט של העברת רכושו של נפטר (היינו, העיזבון) אל יורשים שהוגדרו על ידו.

איך מממשים ירושה?

כדי לממש את הירושה, יש לפנות אל רשם הירושות ולהגיש בקשה לצו ירושה. הצו יוצא באישור היועמ"ש על ידי רשם הירושות ויפורסם בעיתון ובפלטפורמות פומביות על מנת לאפשר לכל אדם לדעת על מימוש הצוואה כדי לדרוש את המגיע לו, או לחילופין, כדי להביע התנגדות לצו בבית המשפט.

האם קיום הצוואה משפיע על אופן חלוקת הירושה?

ככל שיש צוואה ולא הוגשה כל התנגדות לצו הירושה, תחולק הירושה על פי הוראות הצוואה ליורשים המצוינים בה. עם זאת, כאשר אין צוואה, יחול חוק הירושה אשר יחלק את העיזבון שווה בשווה ליורשים המוגדרים בכפוף לחוק.

מי הם היורשים על פי חוק הירושה?

על פי דיני ירושה, היורשים החוקיים הינם קרובי המשפחה הקרובים ביותר של הנפטר ומסודרים בחוק הירושה על פי סדר היררכי:

 • בן/ת הזוג של הנפטר, לרבות ידועים בציבור כל עוד לא נישא בשנית.

 • הורי הנפטר

 • צאצאי הנפטר

 • קרובי משפחה אחרים (כמו אחים, בני דודים וכו').

היורשים עשויים להיות אפילו קרובי משפחה שטרם נולדו, כל עוד נולדו בטווח של 300 יום ממועד הפטירה. אם אין לנפטר כל בן משפחה אשר עשוי לשמש כיורש, יועבר עיזבונו לידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

אופן חלוקת הירושה על פי דיני ירושה הוא מורכב וסבוך ותלוי בגורמים רבים. על מנת לממש את רצון הנפטר באופן מלא, חשוב לערוך צוואה תקפה שתממש את רצונו באופן מלא.

כדי להבטיח שרצונך יישמר בכל עת ומול כל תרחישי המציאות, אנשי המקצוע של משרד עו"ד שמעון האן, המתמחה בצוואות, ירושות ועיזבונות משמשים לך כשליחים נאמנים. אנו מזמינים אותך להשאיר את פרטיך באתר ולהתחיל לתכנן את עתידך בתבונה.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה.

ליצירת קשר מלאו את הטופס או התקשרו למספר: 077-803-6102

Picture of שמעון האן

שמעון האן

היכרות עם משרד עו"ד האן בראשות עו"ד שמעון האן. הצוות שלנו עוסק בטיפול בתיקי לשון הרע בצורה המקצועית ביותר. יש לנו את הכישורים והניסיון לייצג לקוחות בכל הרמות של הליכי לשון הרע. מלשון הרע ,הוצאת דיבה ובריונות ברשת, ראינו הכל. הרקורד שלנו מדבר בעד עצמו, עם שורה של ניצחונות עבור הלקוחות שלנו.

אבל אנחנו לא רק מומחי לשון הרע; אנחנו גם מקצוענים במשפט אזרחי-מסחרי. הצוות שלנו יודע את הדברים שלו בכל הנוגע לעסקאות מורכבות, נדל"ן, חוזים ועוד. בנינו מוניטין של מצוינות, ומושכים לקוחות גדולים בארץ ובחו"ל.

במשרד עורכי הדין האן, אנו מאמינים שלכולם מגיע ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה. המגע האישי והמקצועיות הבלתי מעורערת שלנו מייחדים אותנו. כשאתה בוחר בנו, אתה מקבל תומכים עזים שילחמו על זכויותיך, במיוחד במקרים של לשון הרע. סמוך על משרד עורכי הדין ונוטריון שמעון האן עבור כל הצרכים המשפטיים שלך.

עורך דין שמעון האן
לקבלת ייעוץ ללא עלות!

מלאו את הפרטים ועורך דין שי סולטן יחזור אליכם בהקדם האפשרי.

חוות דעת
שמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון
מצוין
5.0
מבוסס על 33 ביקורות
Moran-Lee Kogan
Moran-Lee Kogan
משרד תותח על! יחס אישי וסופר מקצועי
Response from the owner: תודה רבה, שמחים לעמוד לשירותך
Kobi Halifa
Kobi Halifa
שמי נטלי חליפה קיבלתי שירות מעו"ד נמרוד האן טיפל בי בצורה הכי טובה מדוייקת עם המון איכפתיות ממליצה בחוםם
Response from the owner: תודה רבה נטלי, הכבוד הוא למשרדנו
אור רחמני
אור רחמני
ממליצה בחום!!!הייתי קרוב ל10 שנים בחובות להוצאה לפועל עד שהכרתי את שמעון.שמעון עזר לי לסגור חוב עצום במחיר מצחיק.מעבר למקצועיות המדהימה מדובר בבנאדם מדהים,ישר והגון!תודה רבה כל הכל אין כמוכם בעולם!!
Response from the owner: תודה רבה, הכבוד הוא לנו
בשמת רוטליין
בשמת רוטליין
פניתי לעו״ד נמרוד האן במצוקה ותסכול קשים, נמרוד קודם כל הקשיב לי במלוא תשומת הלב, הכיל והרגיע אותי מהשניה הראשונה.נתן לי תחושה שאיכפת לו מהמקרה שלי על אף אינספור המקרים ששומע כל יום.דאג להסביר לי על כל ההליך בפרטי פרטים וכמובן פתר לי את הבעיה ! מומלץ בחום רב;)
Response from the owner: הכבוד הוא שלנו, תודה רבה
Eliav Bar-El
Eliav Bar-El
משרד מקצועי ומוערך! מאד מלווים ועוזרים. ממליץ בחום!
Response from the owner: תודה רבה
רחל רבינוביץ
רחל רבינוביץ
משרד מדהים, אנשים מוכשרים אחד אחד. ממליצה בחום!
Response from the owner: תודה רבה
js_loader

מצאתם את מה שחיפשתם? שתפו בקליק

עורך דין שמעון האן

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-803-6102 

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 33 ביקורות
×
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לשוחח עם עו"ד שמעון האן, אשמח לקבל פרטים.