עורך דין שמעון האן

תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק

המטרה של חוק איסור לשון הרע, שחוקק בשנת 1965, הינה להעניק הגנה למי שנפגע מהוצאת דיבה ומאמירות לשון הרע ולהעמיד לרשותו אמצעים חוקיים על מנת שיוכל להוכיח את טענותיו ולהתמודד מול הדברים הפוגעניים והשקריים. אחד מאותם אמצעים הינו הגשת תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק. הגשת תביעות לפיצוי ללא הוכחת נזק מהווה הליך לא שכיח ואף חריג בעולם הנזיקי שבו, ברוב המקרים, על מנת שתתקיים ותוכח עוולה, נדרש להוכיח וחייב להתקיים יסוד של נזק. למרות זאת, ישנם מספר מקרים שבהם המחוקק הבין שאם לא תהיה אפשרות לבחירה במסלול והליך שלא מחייב הוכחת נזק, הרי שאפשרות התביעה תהיה כמעט בלתי אפשרית. 

מדוע ומתי יש צורך במסלול הגשת תביעה לפיצויים ללא הוכחת נזק?

דבר זה נכון בעיקר במקרים של תביעת לשון הרע וזאת משתי סיבות מרכזיות: הראשונה הינה קושי להוכיח שנגרם בכלל נזק כלשהו משום שלעיתים שימוש בלשון הרע עלול לפגוע בצורה כללית במוניטין של אותו אדם, דבר שלא ניתן לכימות באופן ממשי. הסיבה השנייה הינה קושי להוכיח שקיים קשר סיבתי בין האמירה של דברי לשון הרע לבין הנזק שנגרם.  בחוקקו את החוק המחוקק ביקש להיאבק בתופעת הפצת שקרים  ולשון הרע בזירה ובמרחב הציבורי ולכן הוא העמיד לרשות אלה שנפגעו מדברי לשון הרע, כלי ואמצעי אפקטיבי להתמודדות שהינו תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק.

התנאים להגשה של תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק 

על מנת לפתוח בהליך הגשת תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק, חשוב להכיר את התנאים שהחוק מעמיד בפני מי שמבקש לתבוע בגין לשון הרע ללא הוכחת נזק.

  • לשון הרע – התנאי הראשון הינו כמובן קיום של דברי לשון הרע וזאת בהתאם לאופן שהם  מגודרים בחוק. הדבר ייחשב כשימוש בלשון הרע במידה והפרסום שלו נועד לפגוע, לבזות ולהשפיל אדם ומציב אותו כמטרה ללעג וזאת בשל מעשים שמיוחסים לו או לפגוע בפרנסתו, משלח ידו ומשרתו.
  • פרסום – כדי שתתקיים עבירה פלילית מסוג לשון הרע או עוולה נזיקית, יש צורך שדבר הפרסום יגיע לפחות לשני אנשים מלבד הנפגע. הפרסום יכול להיעשות בכתב, בעל פה, בדיבור ובהתנהגות. מקובל ונהוג לומר שפרסום מתרחש במידה והדברים הינם ממוענים לאדם נוסף מלבד הנפגע או כשהדברים מופצים בכתב וייתכן שיגיעו לאדם נוסף זולת הנפגע, עם זאת ייתכן שיהיו דרכי פרסום אחרות.
  • כוונה לפגוע – התנאי השלישי שמעיד על כוונה לפגוע מתייחס ונכון אך ורק לתחום של עבירה פלילית ולא לעניין של עוולה אזרחית, אולם גם במסגרת משפט לשון הרע פלילי קיימת אפשרות לפסוק פיצויים לנפגע ללא הוכחת נזק ולכן גם עניין זה רלוונטי ושייך לכאן.

האפשרויות להגשת התביעה

בדומה להגשת תביעה בגין לשון הרע בהליך רגיל, גם כאשר מדובר בתביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק בפני הנפגע עומדות שתי אפשרויות משפטיות:

  • קבלת פיצוי ללא הוכחת נזק במשפט הפלילי

כאשר ישנה כוונה מצדו של מפרסם דברי לשון הרע לפגוע בנפגע, הרי שהדבר ייחשב לעבירה פלילית שהעונש בגינה הינו עד שנת מאסר. המשפט הפלילי בעניין הזה יכול  להתחיל ולהיפתח בדרך הרגילה והמקובלת שהינה באמצעות הגשה של כתב אישום ע"י  הפרקליטות או שייפתח באמצעות הגשה של קובלנה ע"י הנפגע. דרך של הגשת קובלנה למעשה תהפוך את הנפגע לתובע וזאת בשונה ממשפטים פליליים רגילים שבהם הצד התובע הינו המדינה וזאת באמצעות הפרקליטות. כחלק ובמסגרת משפט פלילי מסוג זה, ישנה אפשרות להגיש בקשה לבית המשפט לקבלת סעד נוסף שהינו פיצויים ללא חובת הוכחת נזק. בעניין זה הפסיקה נתונה באופן מלא ומוחלט לשיקול דעתו של בית המשפט.

  • דרישה לפיצוי ללא הוכחת נזק במשפט האזרחי

המסלול השני בהליך הגשת תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק מתייחס למשפט האזרחי. הבחירה במסלול הזה עשויה להיעשות ולהתקבל מכמה טעמים ושיקולים גם כתוספת למשפט הפלילי וגם כתחליף לו. במסלול תביעה אזרחי אפשר להגיש תביעת פיצויים עם הוכחת נזק או תביעה ללא הוכחת נזק.

מגבלות על הפיצוי

כאמור, תביעה לפיצויים ללא הוכחת נזק מהווה מעין בן חורג בתחום המשפט הנזיקי ולכן ברוב המקרים היא תהיה מוגבלת. גם לגבי תביעות לשון הרע ללא הוכחת נזק הדבר נכון והן מוגבלות בשלוש דרכים:

    • גובה הפיצויים – הדרך הראשונה להגבלת הכוח בתביעה לפיצויים ללא הוכחת נזק הינה באמצעות הגבלה של גובה הפיצויים שאפשר לפסוק בגינה. החוק מפרט את ההגבלות האלו: כאשר מדובר במשפט פלילי, הרי שהסכום המקסימלי לפיצוי שניתן לפסוק הינו עד 50,000 שקלים ובמשפט האזרחי הדבר משתנה. במידה ומדובר בדברי לשון הרע שפורסמו ללא כוונה לפגוע, ההגבלה תעמוד אף היא על סכום של 50,000 שקלים, אולם אם הוכח כי למפרסם הייתה כוונה לפגוע, יוגבל  סכום הפיצויים ל – 100,000 שקלים.
  • איסור כפל פיצוי –  מגבלה נוספת שהחוק קובע בנוגע לתביעות לשון הרע ללא הוכחת נזק הינה איסור על קבלה של פיצוי עבור אותו פרסום דבר לשון הרע יותר מפעם אחת. המשמעות הינה שאי אפשר לתבוע אדם ללא הוכחת נזק גם במישור הפלילי וגם במישור האזרחי ולקבל פיצויים בשני ההליכים.
  • שיקול דעתו של בית המשפט – המגבלה האחרונה בתחום הזה הינה מגבלה של שיקול הדעת של בית המשפט.  סכום הפיצוי שייקבע על ידי בית המשפט בתביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק יהיה נתון באופן מלא ומוחלט לשיקול הדעת של בית המשפט וזאת בתנאי שהוא יהיה תואם למגבלות שקיימות בחוק.

החשיבות בקבלת ליווי וייעוץ משפטי בהליך הגשת תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק

כאשר מדובר על פסיקת פיצוי ללא הוכחת נזק בית המשפט ייבחן כל מקרה ולגופו, כלומר אין למעשה דרך להבטיח שהתובע יזכה לקבל את סכום הפיצוי המקסימלי שהחוק מתיר. בדרך כלל, נוטים בתי המשפט לא לפסוק את סכום הפיצוי המקסימלי כפי שצוין לעיל. תובע שעותר לבית המשפט לקבלת פיצויים בגין נזקים שנגרמו לו, נדרש להוכיח כי שמו הטוב נפגע וזאת בעקבות הפרסום. חשוב לציין ולהדגיש שזו משימה לא פשוטה ולכן מומלץ וחיוני לקבל סיוע, ליווי וייעוץ משפטי מקצועי מידי עורך דין מומחה בתחום של תביעות דיבה ולשון הרע.

ישנן כמה דרכים להוכיח נזק כתוצאה מפרסום דבר לשון הרע, למשל, באמצעות פניה לאנשים שנחשפו לאותו הפרסום ולבקש מהם שיעידו שהדעה שלהם ביחס לתובע השתנתה כתוצאה מאותו פרסום. בנוסף, על התובע להוכיח שנגרמו לו עוגמת נפש וסבל. אם התובע אכן יצליח לעמוד במשימה ובנטל הזה, הרי שבית המשפט יאמוד את מידת הנזק ויכמת אותו לסכום מספרי. קביעת הפיצויים מצדו של בית המשפט תתקבל לאחר שהוא ישקול את כל הראיות שהוצגו בפניו ע"י התובע וע"י הנתבע.

ליווי מקצועי שניתן על ידי עורך דין מומחה ומנוסה בתחום, הינו מועיל וחשוב, שכן בזכות הבקיאות והידע המקצועיים בתחום וההיכרות המעמיקה עם רזי הדין, ניתן יהיה להגדיל באופן משמעותי את הסיכוי של התובע לזכות בתביעה ולקבל את הפיצוי שמגיע לו.

משרד עורך דין מוביל ומנוסה בתביעות לשון הרע והוצאת דיבה

אחד הצעדים החשובים והמשמעותיים ביותר לפני הגשת תביעת לשון הרע בכלל ותביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק בפרט הינו לפנות לעורך דין מומחה ומנוסה בתחום. משרד עורך דין ונוטריון האן הינו אחד המשרדים המובילים בישראל בתחום המשפט האזרחי – מסחרי שמעניק שירותים משפטיים מקצועיים ללקוחותיו הרבים בתביעות נזיקין, הליכי הוצאה לפועל, תביעות לשון הרע והוצאת דיבה ועוד. צוות המשרד הינו בעל ידע, ניסיון ומומחיות לספק מענה מלא ואיכותי לכל צורך וסוגיה בתחום של פרסום לשון הרע והוצאת דיבה עד להשגת התוצאה המשפטית הרצויה עבור הלקוח, מימוש ומיצוי מלוא זכויותיו וקבלת הפיצוי הראוי בהתאם לחוק ולנסיבות המקרה.

ט.ל.ח

אין לראות באמור כייעוץ משפטי ו/או תחליף לו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה

כל הזכויות בתוכן זה שמורות לשמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון

Picture of שמעון האן

שמעון האן

היכרות עם משרד עו"ד האן בראשות עו"ד שמעון האן. הצוות שלנו עוסק בטיפול בתיקי לשון הרע בצורה המקצועית ביותר. יש לנו את הכישורים והניסיון לייצג לקוחות בכל הרמות של הליכי לשון הרע. מלשון הרע ,הוצאת דיבה ובריונות ברשת, ראינו הכל. הרקורד שלנו מדבר בעד עצמו, עם שורה של ניצחונות עבור הלקוחות שלנו.

אבל אנחנו לא רק מומחי לשון הרע; אנחנו גם מקצוענים במשפט אזרחי-מסחרי. הצוות שלנו יודע את הדברים שלו בכל הנוגע לעסקאות מורכבות, נדל"ן, חוזים ועוד. בנינו מוניטין של מצוינות, ומושכים לקוחות גדולים בארץ ובחו"ל.

במשרד עורכי הדין האן, אנו מאמינים שלכולם מגיע ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה. המגע האישי והמקצועיות הבלתי מעורערת שלנו מייחדים אותנו. כשאתה בוחר בנו, אתה מקבל תומכים עזים שילחמו על זכויותיך, במיוחד במקרים של לשון הרע. סמוך על משרד עורכי הדין ונוטריון שמעון האן עבור כל הצרכים המשפטיים שלך.

עורך דין שמעון האן
לקבלת ייעוץ ללא עלות!

מלאו את הפרטים ועורך דין שי סולטן יחזור אליכם בהקדם האפשרי.

חוות דעת
שמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון
מצוין
5.0
מבוסס על 33 ביקורות
Moran-Lee Kogan
Moran-Lee Kogan
משרד תותח על! יחס אישי וסופר מקצועי
Response from the owner: תודה רבה, שמחים לעמוד לשירותך
Kobi Halifa
Kobi Halifa
שמי נטלי חליפה קיבלתי שירות מעו"ד נמרוד האן טיפל בי בצורה הכי טובה מדוייקת עם המון איכפתיות ממליצה בחוםם
Response from the owner: תודה רבה נטלי, הכבוד הוא למשרדנו
אור רחמני
אור רחמני
ממליצה בחום!!!הייתי קרוב ל10 שנים בחובות להוצאה לפועל עד שהכרתי את שמעון.שמעון עזר לי לסגור חוב עצום במחיר מצחיק.מעבר למקצועיות המדהימה מדובר בבנאדם מדהים,ישר והגון!תודה רבה כל הכל אין כמוכם בעולם!!
Response from the owner: תודה רבה, הכבוד הוא לנו
בשמת רוטליין
בשמת רוטליין
פניתי לעו״ד נמרוד האן במצוקה ותסכול קשים, נמרוד קודם כל הקשיב לי במלוא תשומת הלב, הכיל והרגיע אותי מהשניה הראשונה.נתן לי תחושה שאיכפת לו מהמקרה שלי על אף אינספור המקרים ששומע כל יום.דאג להסביר לי על כל ההליך בפרטי פרטים וכמובן פתר לי את הבעיה ! מומלץ בחום רב;)
Response from the owner: הכבוד הוא שלנו, תודה רבה
Eliav Bar-El
Eliav Bar-El
משרד מקצועי ומוערך! מאד מלווים ועוזרים. ממליץ בחום!
Response from the owner: תודה רבה
רחל רבינוביץ
רחל רבינוביץ
משרד מדהים, אנשים מוכשרים אחד אחד. ממליצה בחום!
Response from the owner: תודה רבה
js_loader

מצאתם את מה שחיפשתם? שתפו בקליק

עורך דין שמעון האן

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-803-6102 

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 33 ביקורות
×
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לשוחח עם עו"ד שמעון האן, אשמח לקבל פרטים.