שירותי נוטריון

לאורך כל ימי חיינו, סביר להניח שנזדקק לשירותי נוטריון לפחות פעם אחת.

סמכויותיו ותפקידיו של הנוטריון הם רבים ונרחבים ויכולתו לתקף ולאשר מקוריות מסמכים ולאמת תצהירים, הופכת אותו לכלי משפטי חשוב מאין כמוהו.

ישנם משרדים רבים המציעים שירותי נוטריון בירושלים, אך כדי להבטיח כי השירות שאנו מקבלים יהיה זמין לנו בצורה ראויה ומקצועי באופן בלתי מתפשר, חשוב שנבחר באנשי מקצוע מיומנים ובעלי ניסיון רב שנים.

כדי ללמוד עוד על סמכותו של הנוטריון ועל כלל השירותים אותם הוא מעמיד לרשות הציבור, חיבר עבורך שמעון האן, נוטריון בירושלים, מדריך מפורט על תפקידיו של הנוטריון.

מיהו הנוטריון?

בראש ובראשונה, הנוטריון הוא אדם שהוכשר כעורך דין. עם זאת, בעוד שכל הנוטריונים הם עורכי דין, לא כל עורכי הדין הם נוטריונים.

כדי לקבל את כלל סמכויותיו של הנוטריון, על עורך הדין לצבור ניסיון בתחומו ולעבור הסמכה ע"י משרד המשפטים.

זהו הגוף שמקנה למעשה את כל הסמכויות לנוטריון בירושלים ובכל אזור אחר בישראל.

זהו תפקיד ותיק בעולם המשפטים הנהוג עוד מימי האימפריה הרומית.

תפקידיו של הנוטריון, סמכויותיו והקריטריונים לקבלתו והכשרתו מוסדרים בחוק הנוטריונים תשל"ו-1976.

עד לחקיקת חוק זה, הוגדרו בישראל שני תפקידי נוטריון – נוטריון ציבורי, שישב לרוב בבתי המשפט וסיפק שירותי נוטריון בירושלים ובבתי המשפט השונים בארץ כעובד מדינה, ונוטריון לצורך מסמכי חוץ שעבד באופן פרטי.

כאמור, החקיקה בשנות ה-70 ביטלה את ההבחנה וקבעה מספר תנאים להכשרתו של כל נוטריון באשר הוא:

 • על הנוטריון להיות אזרח ישראלי
 • על הנוטריון להיות בעל ניסיון של עשר שנים לפחות כעורך דין
 • על הנוטריון לעבור תוכנית השתלמות ייעודית מקיפה דרך משרד המשפטים
 • על הנוטריון להיות חבר לשכת עורכי הדין
 • על עברו הפלילי של הנוטריון להיות נקי מהרשעות בעבירות שיש עמן קלון.

היה ועורך הדין עומד בכל הקריטריונים הללו, יהיה רשאי להגיש בקשה לוועדה הייעודית ואם יימצא ראוי, יספק דוגמת חתימה בספר הנוטריונים ויוכל להתחיל לספק שירותים אלו.

מהו כוחו של אישור נוטריון?

הגדרתו של אישור נוטריוני והיקף סמכותו מוגדרים תחת סעיף 1 לחוק הנוטריונים.

ככל שיהיה מדובר באישור אשר יצא תחת ידי נוטריון במסגרת תפקידו, יהווה הדבר אישור נוטריוני לכל דבר ועניין.

החוק קובע מפורשות כי אישור זה יהווה לאחר חתימתו וניסוחו כהלכה כראיה מספקת בכל הליך משפטי או מול רשויות הממשלה לסוגיהן.

האישור מקנה תוקף בלתי מעורער למסמכים ותצהירים ולאחריו, לא יהיה עוד כל צורך בראיות נוספות כדי לאמת את נכונותם, מקוריותם ואמינותם.

לכן, על מנת לאמת הצהרות ומסמכים שונים ללא כל עוררין, דורשים לרוב בתי המשפט ורשויות ממשלתיות שונות בארץ ובעולם לצרף אישור נוטריוני.

אישור זה ניתן לקבל אך ורק מנוטריון שעבר הכשרה והוסמך לכך ולא ניתן לקבל אישור זה או את חתימתו על ידי מי מטעמו או בשמו.

ללא צירוף חתימה בכתב יד וחותם הייחודי לנוטריון, לא יהיה כל תוקף לאישור.

אישור נוטריוני בישראל ייכתב אך ורק בשפה העברית או הערבית. כדי לספק תצהיר שיהווה משקל לרשויות אחרות, ניתן לבקש מהנוטריון לכתוב את התצהיר בשפות נוספות, אך התצהיר בשפת המקום תמיד יישאר לצידו ולא יוחלף על ידי שפת התרגום.

מאחר ואישורו של הנוטריון מהווה את המילה האחרונה והמוחלטת אודות אמיתות ואמינות המסמכים והתצהירים, אין כל אפשרות לערוך בו שינויים או להסיר כל רכיב בתוכן לאחר החתימה.

במקרה בו עולה צוך לגיטימי להסיר חלקים או לערוך שינויים, נוכל לעשות זאת רק מול הנוטריון אשר יבצע את המחיקה בכתב ידו בלבד ויצרף חתימה בראשי תיבות לצד כל שינוי.

תפקידיו וסמכויותיו של הנוטריון

סמכות ייחודית זו המופקדת בידי הנוטריון מאפשרת לו לספק מגוון רחב של שירותים לציבור.

בישראל פועלים כיום מעל 4,000 נוטריונים רשומים והם פזורים בכל רחבי הארץ.

לכן, לא משנה אם יידרש לנו נוטריון בירושלים, תל אביב או חיפה, נוכל למצוא בקלות בסביבתנו גורם מקצועי אמין ומתאים. אלו, אם כן, כלל השירותים שנוכל לקבל מנוטריון.

אימות חתימות על מסמכים

אישור נוטריון לאימות חתימות מאשר כי זהות החותמים על תצהירים, חוזים ומסמכים אחרים הם אכן של החתומים מטה המוצהרים במסמך.

על מנת לעשות זאת, חייבים החותמים להתייצב בפני הנוטריון ולמסור לידיו תעודת זהות הנושאת תמונה ולהציג את חתימתם, כדי שהנוטריון יוכל לאשר את זהותם.

מסמכים רבים דורשים אימות חתימה על ידי נוטריון על מנת שיקבלו תוקף בבית המשפט.

אלו כמה מהנפוצים שבהם:

 • צוואות בפני רשות
 • ייפויי כוח שונים כמו – ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר, לביצוע עסקאות מקרקעין או לקבלת משכנתא
 • מסמכים מתורגמים שונים – מוסדות עסקיים, כלכליים ואקדמיים רבים ברחבי העולם דורשים הצגת תעודות ומסמכים מתורגמים בחלק מתהליך העבודה עמם. לצד התרגום, יידרש אימות זהות החותמים על ידי נוטריון.

במקרים רבים, ככל שהדבר נדרש, יוכל הנוטריון להגיע אל מיקומו של הלקוח במקום לדרוש את התייצבותו בפניו ולבצע את האימות במקום.

לרוב כך מתנהלים הדברים כשמדובר בהליך הנעשה כאשר האדם מאושפז בבית החולים או חי בדיור מוגן.

חשוב שנברר כי הנוטריון עמו אנו עובדים מספק שירות זה על מנת שנוכל לקבל שירותי נוטריון בירושלים גם אם נבצר מאיתנו להגיע למשרדו.

אישור סמכותו והרשאתו של החותם

במקרים אחרים, יידרש אישור נוטריון כדי לאמת לא רק את זהותו של החותם, אלא גם את תחומי הסמכות שלו. בעלי תפקידים רבים נדרשים לחתום על מסמכים ותצהירים והכשרתם המקצועית והסמכות שהוקנתה להם נותנת תוקף למסמך.

זה עשוי להיות מהנדס בניין, רופא, פסיכיאטר, או גורם רשמי מכל אחת מן הרשויות הממשלתיות.

בכל אחד מן המקרים הללו, אנו עשויים להידרש לאישור נוטריון שייתן תוקף לחתימה ויאשר כי החותם הוא אכן בעל סמכות והרשאה לחתום על מסמך זה.

בהליכי משפטיים רבים, בהם קיים חשד לזיוף מסמכים, אישור הנוטריון עשוי להוות ראיה משפטית חשובה.

כנוטריון בירושלים, בה משרדים ממשלתיים וגורמים מנהליים רשמיים רבים, עו"ד שמעון האן מספק אימותי חתימה לעתים קרובות.

הניסיון הנרחב בתחום מאפשר ללקוחות רבים לתקף חתימות עבור מגוון רחב של צרכים משפטיים ומנהליים.

אישור נכונות העתק מקור

על מנת להוציא אזרחות זרה, להירשם למוסד לימודים בחו"ל ולמגוון הליכים מנהליים ומשפטיים בארץ ומחוצה לה, אנו עשויים להידרש למסור מסמכים שונים – מתעודת לידה ועד תעודות הסמכה וגיליונות ציונים.

על מנת שלעותקי המסמכים שלנו יהיה תוקף רשמי, ניעזר בנוטריון על מנת לספק ראיה כי ההעתק נאמן למקור.

מהו אישור נכונות העתק מקור?

האישור הינו תצהיר החתום בכתב ידו וחותמו האישי של הנוטריון המתחייב לכך שעותק המסמך המצורף הינו נאמן למקור. כך, נוכל לספק העתקי תעודות ומסמכים ולשמור ברשותנו את המקור.

חתימת הנוטריון נותנת להעתק תוקף כאילו היה המקור לכל דבר ועניין.

אילו העתקים של מסמכים ותעודות ניתן לאשר באישור נוטריוני?

מגוון המסמכים שניתן לתקף באישור נכונות העתק מקור הוא נרחב ביותר וכולל בין השאר:

 • מסמכים חשבונאיים כמו חשבוניות, קבלות והצהרות הון
 • הסכמים וחוזים – מהסכם גירושין ועד למסמכי התאגדות והסכמי הפצה, מיזוגים ורכישות
 • תעודות הסמכה מקצועיות ותעודות תואר אקדמי
 • תעודת בגרות וגיליון ציונים
 • רישיונות נהיגה, טיס או שיט
 • תעודות פטירה, לידה, נישואין וגירושין
 • תעודות זהות ודרכונים

באילו מקרים יש צורך לעשות אישור נכונות העתק מקור?

בכל מקרה בו אנו נדרשים לספק העתק נאמן למקור של מסמכים ותעודות, אישור הנוטריון יספק את התוקף הנדרש כדי שהמסמכים יתקבלו כאילו היו מסמכי מקור.

כיצד מתבצע אישור נכונות העתק מקור?

מומלץ לבחור בנוטריון בקרבת אזור המגורים, שכן קבלת האישור דורשת את התייצבותך במשרדי הנוטריון. לכן, אם מגורינו נמצא בירושלים, נבחר בנוטריון בירושלים.

אל הפגישה נגיע עם מסמכי המקור הדורשים אימות בצירוף ההעתק. הנוטריון יבחן בקפדנות את המקור וההעתק ויוודא כי אכן לא נערך בהם כל שינוי או מחיקה.

לבסוף, יצרף לעותק את תצהירו כי המסמך נבדק ונמצא נאמן למקור ויצרף חתימה וחותם אישי.

אישורי תצהירים והצהרות

בהליכים משפטיים ומנהליים רבים, אנו נדרשים למסור תצהירים.

תצהיר זה מהווה עדות משפטית לכל דבר ועניין ואמיתות ונכונות תוכנו הם בעלי חשיבות לאין ערוך.

לכן, נדרש לצרף לתצהיר אישור נוטריון כי תוכן התצהיר נמסר לידיו וכי המצהיר התחייב וחתם כי תצהירו אמת.

אחד המקרים הנפוצים בהם מספר הנוטריון מסמך כזה הוא כאשר נדרש תרגום מסמכים.

המתרגם נדרש להצהיר כי התרגום נאמן למקור וכי תוכנו מדויק.

כדי לאשר הצהרה זו, הנוטריון מחויב להיות דובר של השפה אליה תורגם המסמך.

אישור כי אדם פלוני חי

שירות חשוב וחיוני נוסף של הנוטריון הוא הנפקת אישור חיים.

אישור זה משמש כהוכחה כי אדם פלוני עודנו בין החיים על כל המשתמע מכך מבחינת החוק וזכויות השונות העומדות לאדם.

על מנת שאישור הנוטריון יקבל תוקף ראוי, על המבקש להתייצב בפני הנוטריון ולהזדהות בתעודתו האישית.

לאחר החתימה על האישור בכתב ידו ובחותמו, ישמש הדבר כראיה לכך שפלוני בחיי, ובלבד שיצוין התאריך בו פגש הנוטריון את האדם והובהר לו כי הוא בחיים.

במקרים בהם נבצר מאדם להגיע למשרד הנוטריון, עקב מצב רפואי או מצבים אחרים אשר מחוץ לתחום שליטתו, יוכל הנוטריון להגיע לביתו או לבית החולים על מנת לבצע את התהליך שם.

באילו מקרים יש להמציא אישורי חיים?

ברוב המקרים, אישור החיים יידרש על ידי רשויות המספקות הטבות וקצבאות שונות עבור אדם.

קצבאות ביטוח לאומי, פנסיה או שילומים מגרמניה, למשל.

אישור נכונותה של רשימת מצאי

באירועי ביטוח ותביעות נזיקין משפטיות, עשוי להידרש התובע לעריכת רשימת מצאי.

מטרת הרשימה היא להעריך את היקפי הנזק או הגניבה לצורך חישוב הפיצויים או השיפויים להם יהיה זכאי התובע.

גם בסכסוכים עסקיים ופירוקי שותפויות, רשימת המצאי מהווה כלי חשוב על מנת לחלק את הנכסים והסחורות באופן הוגן וראוי.

על מנת להימנע מזיופים והונאות ולוודא מעבר לכל ספק כי רשימת המצאי משקפת את המצב לאשורו, עשויות חברות הביטוח או בית המשפט לדרוש אישור נוטריון לנכונות רשימת מצאי.

על רשימת המצאי להיערך בפני הנוטריון כדי שיוכל לאשר את נכונותה ולהיות בקיא בתחום העסקי בו עוסקת רשימת המצאי.

הניסיון הרב של משרד עו"ד האן בשירותים הנוטריונים, מאפשרים לנו לספק אישורי נוטריון בירושלים למגוון רחב של תחומי תעשיה ולאשר רשימות מצאי המגובות בניסיון רב השנים שלנו.  

עריכת העדה של מסמך סחיר

זהו אחד מהשירותים הבלעדיים לנוטריון ואין אף גורם מנהלי או משפטי אחר הרשאי לבצע אותו.

כאשר המחזיק בכל נייר ערך סחיר מעוניין למכרו או להעבירו לכל אדם אחר, בעיקר ממדינה אחת לאחרת, נדרשת העדה רשמי כי נייר הערך חולל.

כדי לאמת את חילול השטר, נדרש אישור נוטריוני רשמי וחתום.

כדי לערוך את ההעדה, יש להציג את השטר בפני הנוטריון כדי שיוכל לבחון אותו ולאשר את חילולו.

פעולות שונות במסמכים רשמיים

לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר.

אימות הסכם ממון לפני נישואין

כיום יותר מאי פעם, נפוץ המנהג של עריכת הסכמי ממון לפני הנישואין.

זוגות רבים מבקשים להסדיר את זכויותיהם בנכסים ובהתחייבויות שונות בינם לבין בן/זוגם. לשם כך, הם עורכים את ההסכם ונדרשים לחתום עליו בנוכחות נוטריון.

מהו הסכם ממון?

ההסכם מאפשר להסדיר את כלל הזכויות וההתחייבויות ההדדיות של בני הזוג.

נדמיין למשל זוג צעיר – אלעד ורעות מירושלים, שבחר לחיות את חייו בשותפות ללא חתונה.

על מנת להבטיח כי במקרה של פרידה תיערך חלוקה שווה של הנכסים המשותפים, או כי ילדיהם יחונכו באורך המוסכם עליהם או יחיו במדינה מסוימת, הם ניגשים לנוטריון בירושלים וחותמים מולו על הסכם ממון שהסדירו ביניהם.

לאחר חתימת הנוטריון, ההסכם יהיה מחייב ומהווה ראיה משפטית לכל דבר.

באילו מקרים מומלץ לערוך הסכם יחסי ממון?

גם במקרים בהם הזוג בחר להתחתן, הסכם הממון מאפשר להסדיר את כל ענייני הרכוש, חינוך הילדים וכל נושא אחר המשמעותי להם על מנת שבכל מקרה של גירושין, פרידה או פטירה, חס וחלילה, הדברים יהיו מסודרים וברורים.

מהו ייפוי כוח נוטריוני?

החוק הישראלי מאפשר לכל אדם לייפות את כוחו של אדם אחר על מנת שיבצע עבורו פעולות שונות.

בעוד שייפויי כוח נקודתיים וזניחים ניתן לערוך באופן עצמאי, ישנם שני מקרים המוגדרים בחוק הנוטריונים בהם יידרש אישור נוטריוני לתיקוף ייפוי הכוח.

 •  במקרה של ייפויי כוח כלליים המקנים למיופה הכוח סמכויות נרחבות ומגוונות, נדרש אישור נוטריוני כדי לוודא שייפוי הכוח אכן מגלם את רצונו של המייפה. ייפוי כוח מתמשך, למשל, דורש אישור זה.
 • עסקאות מקרקעין טומנות בחובן משמעויות כלכליות רחבות היקף וכבדות. לכן, בכל מקרה בו מונפק ייפוי כוח לביצוע עסקאות מקרקעין, החוק מחייב צירוף אישור נוטריוני.

שמעון האן – נוטריון בירושלים 

טווח השירותים של נוטריון בירושלים ומידת האמינות המקצועית שלו תלויים במידה רבה בניסיון והידע שרכש לאורך השנים.

כפי שראינו, הצהרתו וחתימתו של הנוטריון היא בעלת משקל רב חשיבות בחוק והמשפט הישראלי.

במקרים רבים ומורכבים, הדברים עשויים לקום או ליפול בכוח חתימתו. לכן, חשוב שנחפש אחר נוטריון בירושלים בעל הכשרה מקצועית מקיפה ורחבה שיוכל לסייע גם במקרים המורכבים ביותר.

עו"ד שמעון האן עוסק בתחום עריכת הדין כבר שנים רבות ומציע טווח רחב של שירותים.

במשרד עו"ד האן, עומד מאחוריו צוות מנצח של משפטנים מהשורה הראשונה, יחד, הם מאפשרים לך ליהנות מייצוג משפטי שהיושרה, האמינות והמקצועיות הבלתי מתפשרת מובילה אותו לאורך כל הדרך.

לאורך השנים, סיפק עו"ד האן מגוון שירותי נוטריון בירושלים וסייע ללקוחותיו בהליכים רבים ומורכבים.

לפרטים נוספים אודות שירותי נוטריון בירושלים הזמינים לך במשרדנו, אנו תמיד נכונים להשיב על כל שאלה.

כדי ליצור עמנו קשר, אנו מזמינים אותך להשאיר את פרטיך באתר או להתקשר עוד היום.

ליצירת קשר מלאו את הטופס או התקשרו למספר: 077-803-6102

Picture of שמעון האן

שמעון האן

היכרות עם משרד עו"ד האן בראשות עו"ד שמעון האן. הצוות שלנו עוסק בטיפול בתיקי לשון הרע בצורה המקצועית ביותר. יש לנו את הכישורים והניסיון לייצג לקוחות בכל הרמות של הליכי לשון הרע. מלשון הרע ,הוצאת דיבה ובריונות ברשת, ראינו הכל. הרקורד שלנו מדבר בעד עצמו, עם שורה של ניצחונות עבור הלקוחות שלנו.

אבל אנחנו לא רק מומחי לשון הרע; אנחנו גם מקצוענים במשפט אזרחי-מסחרי. הצוות שלנו יודע את הדברים שלו בכל הנוגע לעסקאות מורכבות, נדל"ן, חוזים ועוד. בנינו מוניטין של מצוינות, ומושכים לקוחות גדולים בארץ ובחו"ל.

במשרד עורכי הדין האן, אנו מאמינים שלכולם מגיע ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה. המגע האישי והמקצועיות הבלתי מעורערת שלנו מייחדים אותנו. כשאתה בוחר בנו, אתה מקבל תומכים עזים שילחמו על זכויותיך, במיוחד במקרים של לשון הרע. סמוך על משרד עורכי הדין ונוטריון שמעון האן עבור כל הצרכים המשפטיים שלך.

עורך דין שמעון האן
לקבלת ייעוץ ללא עלות!

מלאו את הפרטים ועורך דין שי סולטן יחזור אליכם בהקדם האפשרי.

חוות דעת
Moran-Lee Kogan
Moran-Lee Kogan
משרד תותח על! יחס אישי וסופר מקצועי
Kobi Halifa
Kobi Halifa
שמי נטלי חליפה קיבלתי שירות מעו"ד נמרוד האן טיפל בי בצורה הכי טובה מדוייקת עם המון איכפתיות ממליצה בחוםם
אור רחמני
אור רחמני
ממליצה בחום!!!הייתי קרוב ל10 שנים בחובות להוצאה לפועל עד שהכרתי את שמעון.שמעון עזר לי לסגור חוב עצום במחיר מצחיק.מעבר למקצועיות המדהימה מדובר בבנאדם מדהים,ישר והגון!תודה רבה כל הכל אין כמוכם בעולם!!
בשמת רוטליין
בשמת רוטליין
פניתי לעו״ד נמרוד האן במצוקה ותסכול קשים, נמרוד קודם כל הקשיב לי במלוא תשומת הלב, הכיל והרגיע אותי מהשניה הראשונה.נתן לי תחושה שאיכפת לו מהמקרה שלי על אף אינספור המקרים ששומע כל יום.דאג להסביר לי על כל ההליך בפרטי פרטים וכמובן פתר לי את הבעיה ! מומלץ בחום רב;)
Eliav Bar-El
Eliav Bar-El
משרד מקצועי ומוערך! מאד מלווים ועוזרים. ממליץ בחום!
רחל רבינוביץ
רחל רבינוביץ
משרד מדהים, אנשים מוכשרים אחד אחד. ממליצה בחום!
אברהם מרציאנו Avraham Marziano
אברהם מרציאנו Avraham Marziano
הדבר החשוב ביותר הוא אנושיותתודה רבה לכם על טיפול מסור ואכפתי, תמיד כאן לייעוץ והכוונה, לא דוחים אותך ומספרים סיפורים אלא עושים עבודה מקצועית ויסודיתממליץ בחום
עדי טדגי
עדי טדגי
תודה ענקית על יחס אישי שירות אדיב ומקצועי ביותר!
צביקה אברמוב
צביקה אברמוב
יחס אישי גבוהה לאורך כל התהליך תודה רבה
אבי טולדנו
אבי טולדנו
מקצוענים! חדים!סבלניים וחדורי מטרה, זמינים בכל שעה.אין מה להוסיף. ממליץ מאוד...
Osher Bogala
Osher Bogala
שירות מעולה מעדכנים מהר ועובדים מעולה
Martin Bartos
Martin Bartos
I can only recommend Nimrod services. His approach, performance and professionalism was astonishing.
עדיה נגר
עדיה נגר
צוות מקצועי ומסור, זמינות גבוהה.סבלנות אין סופית ובפרט לעו״ד נמרוד האן.
Gali Tal
Gali Tal
פניתי למשרד של שמעון בבקשה למכתב התראה דחוף. נמרוד, בנו של שמעון פנה לי אלי חזרה כבר באותו היום והיה מוכן לחכות בשביל עד מאוחר כדי שנוכל לתקתק את המכתב. עברנו על הטפסים ביחד.מאוד מקצועיים, זמינים והסבירו לי הכל. מאוד נהנתי לעבוד עם נמרוד ונהנתי להרגיש שבאמת מתייחסים לבעיה שלי ועושים מה שדרוש כדי לטפל בה. תודה❣️
Rami Parham
Rami Parham
נמרוד האן הוא בחור מקצועי ואדיב והיה לי תענוג לעבוד איתו!!
רחלי פוצצו
רחלי פוצצו
יישר כוח! שמעון האן עורך דין אחד ויחיד!תודה על הביטחון והטיפול המסור!
netanel neti
netanel neti
יחס אישי , מקצועיות , ויכולת ייצוג נדירה. ממליץ בחום
Ella Hoffman
Ella Hoffman
This law firm is not only professional, but they are kind and experts in their fields. I highly recommend!
Amit
Amit
מקום שהפך להיות בית למקרים משפטיים.מקצועיים, תמיד עוזרים, נותנים את הנשמה בכל קייס.ומחירים הרבה יותר הוגנים משאר עורכי הדין שהשוואתי.אל תסגרו עורך דין לפני שאתם מקבלים מהם הצעת מחיר!!!תודה רבה (:
Nir Shiloni
Nir Shiloni
שמעון האן איש אמת עו"ד בחסד ויהודי טוב לבמקצוען אמיתי תענוג לעבוד יחד💪😄👌וגם רויטל מרוקו על הכיפאק
Miriam Fekete
Miriam Fekete
ממליץ בחום! לא תמצאו עו"ד מסור יותר, שכל מה שמעניין אותו הוא 'אתם', ורק אתם!
הביקורות הבאות
js_loader

מצאתם את מה שחיפשתם? שתפו בקליק

עורך דין שמעון האן

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-803-6102 

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 33 ביקורות
×
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לשוחח עם עו"ד שמעון האן, אשמח לקבל פרטים.