חדלות פירעון ופירוקים

חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חדלות פירעון הינו מצב בו אדם כלשהו אינו יכול לעמוד בחובות שלו וזאת כאשר הסך הכולל של ההוצאות שלו גדול באופן משמעותי מסך הכנסותיו ונכסיו. בדרך כלל, מומלץ לפנות להליך חדלות פרעון אך ורק במידה ואתם חשים שאינכם רואים את האור בקצה המנהרה וכי נקלעתם למצב ללא מוצא לגבי היכולת שלכם לעמוד בתשלומים ובחובות שלכם.

מצב בו אתם חייבים כספים לגורם כלשהו עלול להוביל ליצירת מתחים ולחצים כבדים. כצעד ראשון חשוב לפנות לקבלת ייעוץ, ייצוג וליווי משפטי מידיו של עורך דין חדלות פירעון מנוסה ומקצועי. הסיוע המשפטי כולל ניסיון להגיע להסכם פשרה ולהסדר עם הנושים, אולם במידה וניסיונות אלה לא יצלחו, הרי שעורך הדין שלכם ימליץ להכריז על מצב של חדלות פרעון ולפנות לבית המשפט כחלק מתחילתו של ההליך.

מהו הליך חדלות פירעון?

מצב של חדלות פירעון היה ידוע בעבר בשם "פשיטת רגל" וזאת כאשר היה מדובר באדם יחיד, כאשר מדובר היה בחברה, הרי שהמונח שבו נעשה שימוש היה "פירוק". לאחר שחוקק חוק חדלות פירעון החדש, קוצר ההליך והוא נהיה מסורבל פחות מבעבר.

כיום, הליך של חדלות פרעון עודנו נחשב למורכב וכרוך בהטלת מגבלות שונות על החייב – פושט רגל או חדל הפירעון, אולם התהליך הינו יעיל ומהיר יותר. השאיפה והמטרה בליווי המשפטי המקצועי הינה להגיע להסכם הסדרת חוב המקובל על שני הצדדים בהקדם האפשרי.

ישנן שתי אפשרויות מרכזיות להגעה להבנות בין הצד החייב לבין הצד התובע את התשלום שהן: הסדר נושים או תוכנית פירעון אותה קובע ומאשר הנאמן ובסופה החייב יהיה זכאי לקבלת הפטר מכל חובותיו.

הסיבות להגעה למצב של חדלות פירעון ופשיטת רגל

חוק חדלות פירעון החדש מהווה חידוש, הלכה למעשה, לפקודת פשיטת רגל כפי שהייתה נהוגה בעבר. החוק מספק אפשרות לכל אדם פרטי, בית עסק או תאגיד להגיע להסכם ולהסדר שיקום פיננסי שנועד להעניק הזדמנות נוספת לגורם שנקלע לחובות לפתוח בדף חדש ונקי.

מצב של פשיטת רגל או חדלות פירעון יכול להיווצר ממגוון סיבות וטעמים:

 • נטילת הלוואות בצורה לא אחראית
 • אובדן שליטה לגבי הפער שנוצר בין ההחזרים החודשיים הנדרשים לבין ההכנסות
 • מצב רפואי בעייתי
 • מצב משפחתי מורכב ובלתי צפוי

כמו כן, מצב של חדלות פירעון יכולה להיגרם בעקבות קריסה של מקור פרנסה הנובעת מקשיים סובייקטיביים או אובייקטיביים בניהול עסק כגון: אי יכולת של הלקוחות לפרוע התחייבויות, פגיעה כלכלית בענף העסקי הספציפי, עלייה במחירי חומרי הגלם או קשיים תזרימיים אחרים העלולים להוביל לכדור שלג שלא ניתן לעצור אותו.

בכל מקרה, כל הסיבות הנ"ל מובילות לאותו המצב ולאותה התוצאה הסופית שהם חוסר יכולת להתמודד בצורה כלשהי עם פער גדול שנוצר בין הכנסות להוצאות כאשר הגורם לכך הוא שהחייב אינו מסוגל לשלם את החובות שנוצרו והצטברו באמצעות ההכנסות הקיימות.

מה כולל הליך חדלות פירעון?

הליך של חדלות פרעון כולל הכנת תסקיר על ידי הנאמן שמונה מטעם בית המשפט. בית המשפט בוחן לעומק ובאופן יסודי את הדברים ומציע, בתיאום עם הנאמן, תוכנית הבראה ושיקום כלכליים על פיה החייב ישלם סכום מסוים בו הוא יכול לעמוד בכל חודש. התשלום החודשי יתחלק בין הנושים וזאת בהתאם להוראות החוק.

תפקידו של הנאמן הממונה על ידי בית המשפט הוא לבחון את היכולת הכספית של החייב וזאת במטרה להגיע להסדר בו הוא יכול לעמוד. לאחר בניית הסדר חובות, תוכנית הבראה ובחינת העמידה של החייב בתנאים כפי שסוכמו, הרי שהוא יזכה לקבל הפטר מחובות, ביטול עיקולים והסרת מגבלות ויוכל לפתוח דף חדש ונקי בחיים הכלכליים שלו.

מצב של חדלות פירעון הינו בלתי נעים וזאת בלשון המעטה. מדובר בסיטואציה בעייתית למדי הן לחייב שנותר ללא יכולת להחזיר את חובותיו והן לנושים שלא מקבלים את החזר החוב באופן מלא.

המטרות של חוק חדלות פירעון

ההשלכות של מצב בו חייב אינו מסוגל לעמוד בחובותיו הינן חמורות וקשות, שכן הלקוח יסומן כבעייתי ויוטלו עליו מגבלות שונות לאורך תקופת ההליך ולמשך תקופה מסוימת גם לאחר סיומו. נוכח מורכבותו של הליך פשיטת רגל והסיטואציה הכלכלית והנפשית הקשה בה מצוי החייב, הרי שישנה חשיבות רבה לקבלת מעטפת שירותים משפטית מקצועית ואיכותית.

עורך דין חדלות פירעון הינו בעל מומחיות ובקיאות בחוק חדלות פירעון החדש, כאשר ישנן שלוש מטרות מרכזיות שלשמן חוקק החוק:

 • שיקום כלכלי של החייב.
 • השאת שיעור החוב שייפרע לנושים.
 • קידום ושילוב מחדש של החייב באורח חיים נורמלי ובמרקם והתנהלות כלכליים תקינים.

החוק החדש כולל שינוי עקרוני ביחס לדין הקודם, שכן החוק המעודכן אינו מתייחס לאירוע של חדלות פירעון כאל פגם מוסרי ונקודתי של החייב אלא ככשל העלול להתרחש לכל אחד ואחת מאתנו ומשום כך על החברה לעשות כל שניתן בניסיון להשיב את חדל הפירעון למסלול תקין ולסייע בשיקומו.

צו לפתיחה בהליכי חדלות פירעון וצו שיקום כלכלי

צו לפתיחה בהליך של חדלות פירעון הינו מקביל לצו כינוס נכסים כפי שהופיע בחוק הישן. צו מסוג שכזה ניתן על ידי הממונה והאחראי על התיק. עם הוצאת הצו, מוקפאים כל הצעדים וההליכים העומדים ומתנהלים כנגד החייב בהם: הסרת מגבלות שהוטלו על היחיד, עצירה של הליכי גבייה כגון עיקול משכורות והליכי הוצאה לפועל ועוד. המשמעות של הוצאת הצו הינה הסרה של כל הסנקציות שהוטלו על החייב עד לשלב זה.

על מנת להוציא צו לפתיחה בהליכי חדלות פירעון, חשוב להבין ולהיות בקיא ברזי ההליך. עו״ד חדלות פירעון מנוסה ומומחה בתחום ייעל ויקצר את ההליך ויגדיל את הסיכויים לקבל את הצו וזאת באמצעות שימוש בכלים משפטיים אפקטיביים והצגת נתונים וראיות שיפעלו לטובת המיוצג.

עם הוצאת הצו, הממונה על התיק ימנה נאמן שיהיה אחראי ליישום הליכי חדלות הפירעון ותחל תקופת ביניים עד להוצאה של צו שיקום כלכלי לגבי החייב. במהלך תקופה זו חלות מגבלות שונות על החייב דוגמת: הגבלה על קבלה או החזקה של תעודת מעבר או דרכון ישראלי, עיכוב יציאה מהארץ, הגדרה כלקוח מוגבל מיוחד, הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי ועוד.

טרם הוצאת צו לפתיחה בהליכי חדלות פירעון וצו שיקום כלכלי, הנאמן שמונה עורך בדיקות מקיפות ומעמיקות בנוגע למצב הכלכלי של החייב והנסיבות שהובילו אותו להגיע למצב זה.

ההגבלות המוטלות וחלות בהליך של חדלות פירעון

 • הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ – החייב אינו רשאי לעזוב את הארץ במהלך תקופת ההבראה, החל ממועד הכרזת חדלות הפירעון ועד לקבלת הפטר מחובות. הסיבה לכך היא החשש שהחייב יברח מהארץ ויותיר את הנושים ללא סיכוי ואפשרות לקבל את הכספים המגיעים להם.
 • סימון מוגבל – החייב יוגדר ויסומן כלקוח מוגבל על ידי בנק ישראל והבנקים בהם הוא מנהל חשבון. החייב לא יוכל לקבל מסגרת אשראי כשלהי מהבנק או להתנהל באמצעות שיקים. באמצעות הסימון כמוגבל, בית המשפט מונע מחייבים לחלק שיקים ללא כיסוי העלולים לפגוע באנשים פרטיים, עסקים ובמשק כולו.
 • איסור שימוש בכרטיסי אשראי – חסימה של כל כרטיסי האשראי של החייב ואיסור על הוצאת כרטיסי אשראי חדשים לאורך תקופת ההבראה. במקרים מסוימים, יינתן אישור לחייב להחזיק בכרטיס חיוב ייעודי וייחודי ללא אפשרות לקבלת אשראי. לצורך קבלת אישור מסוג שכזה, הרי שעל החייב, בליווי עורך דינו, להגיש בקשה חריגה, מיוחדת ונפרדת.
 • בעל החוב אינו רשאי לפתוח עסק או לרכוש בעלות על עסק או תאגיד רשום וזאת מבלי שקיבל אישור מיוחד מהנאמן ומבית המשפט – איסור זה תקף עד לקבלת הפטר מחובות והוא נועד למנוע מצב בו ייווצרו חובות חדשים נוספים. בית המשפט והנאמן יעניקו אישור מסוג זה רק במקרים חריגים ולאחר הגשת בקשה מיוחדת בנושא שתבטיח ותוכיח כי מדובר בהכרח וכי אין סיכון להיווצרות חובות נוספים.
 

מהו הסדר נושים?

הסדר נושים הוא הסכם הנחתם בין חייב לבין הנושים השונים שלגביהם קיים חוב. להסדר נושים ניתן להגיע באופן עצמאי, אולם מומלץ ומוטב לבצע את ההליך בסיוע של עורך דין המתמחה בתחום הפיננסי. קבלת ייעוץ מקצועי הינה חיונית טרם הגשת הבקשה לחדלות פרעון והניסיון להגיע להסדר מול הנושים.

הסדר מול נושים יכול להיחתם עוד לפני ההכרזה על פשיטת רגל וחדלות פירעון וזאת במידה והנושים מקבלים את התנאים וההצעות שהוגשו על ידי החייב. ברוב המקרים, החייב אינו מסוגל להציע פשרה שתהיה מקובלת על הנושים  טרם ההכרזה על חדלות פרעון וזאת בשל היעדר יכולות כלכליות ואפשרות לספק הבטחה אמינה לגבי עמידה בתנאי ההחזר.

במצב שכזה ולאחר ההכרזה על פתיחה בהליך של חדלות פירעון, עורך הדין יפעל באמצעות כלים משפטיים אפקטיביים להגיע להסכם המקובל על שני הצדדים. הסדר נושים נועד להקל על החייב בהחזר החוב וזאת באמצעות פריסת החוב למספר רב, ככל הניתן, של תשלומים. מדובר בהסדר רגיש למדי שיש לנהלו בתבונה רבה במטרה שלא להעניק עדיפות לנושה מסוים על חשבונו של נושה אחר.

רק עורך דין בכיר ומנוסה בתחום הפיננסי, יכול לספק עצות וטיפים מועילים לחייב באשר לאופן הנכון בו עליו לנהוג. ללא ליווי מקצועי, הסיכויים להגיע להסדר המקובל ומתאים לשני הצדדים, הינם קלושים.

הליך מחיקת חובות

הליך מחיקת חובות מהווה חלק מהליך פשיטת רגל והוא נעשה באמצעות קבלת הפטר חלוט מבית משפט. בית המשפט יכול לקבוע כי במידה וחייב פועל בהתאם לתוכנית ההבראה והשיקום שנבנתה עבורו על ידי הנאמן הרי שהוא זכאי לקבל הפטר וליהנות ממחיקת חובותיו. בסמכותו של בית המשפט גם לבטל הפטר שכבר ניתן וזאת במידה והתגלה שהמצב הפיננסי הבעייתי לא נוצר בתום לב, במקרים בהם בעל החוב לא עומד בתשלומים החודשיים שנקבעו לו או שהוכח כי היה ניצול של ההליך בצורה לא הוגנת.

מחיקת חובות הינה התוצאה הרצויה מבחינת החייב לאחר שהחל בהליך של חדלות פרעון. מדובר באפשרות שניתנת לחייב לפתוח דף חדש ונקי בחיים ולהתנהל בצורה נכונה ואחראית מבחינה כלכלית. הפטר מחובות או מחיקת חובות מעניקים לבעל החוב הזדמנות להשתלב בחזרה במרקם חיים נורמטיבי מבחינה חברתית וכלכלית.

החשיבות בקבלת סיוע וייעוץ משפטי מקצועי ממשרד עורכי דין מוביל

כאשר אנו עוסקים בתחום חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הרי שלקבלת ייעוץ מקצועי ממשרד עורכי דין מוביל בתחום יש חשיבות רבה והוא מהווה מרכיב חשוב ואף קריטי להצלחה של התהליך. במקרים בהם אדם נקלע לחובות בסדרי גודל כאלה שהוא לא יוכל לעמוד בהם, הרי שעליו להוכיח בבית המשפט כי אין מדובר בהתחמקות מתשלום או ניצול המצב לרעה, אלא במצב אמיתי של חוסר יכולת לעמוד בהחזר.

על מנת להוכיח כי מדובר בסיטואציה אליה נקלעתם בתום לב או לכל הפחות שאינכם מתחמקים מתשלום, הרי שיש לקבל שירותים משפטיים מקצועיים. הסיוע המשפטי הינו חיוני על מנת להראות לבית המשפט כי אינכם מנצלים לרעה את המערכת והחוקים המשפטיים במטרה לחמוק מתשלום החובות אליהם נקלעתם מתוך כוונה להתעשר, אלא אתם מתנהלים בתום לב ומתוך רצון כן להשיב סכום גבוה ככל הניתן בהתאם למצבכם הכלכלי.

פרמטרים חשובים לבחירה נכונה של עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי

עורך דין מומחה בתחום עבירות פיננסיות וחדלות פירעון יסייע לכם לצלוח את ההליך בצורה מיטבית בערכאה הרלוונטית וילווה אתכם באופן צמוד ואישי לכל אורכו, החל מהגעה להסדר נושים ועד להשגת ההפטר המיוחל. החשיבות בבחירה של משרד עורכי דין מוביל הינה רבה, שכן איכות הייעוץ המשפטי תקבע את גורלכם בהליך הפלילי.

בבואכם לבחור עו״ד חדלות פירעון בקיא, מיומן ומנוסה בתחום חדלות פרעון, עליכם לבדוק כמה פרמטרים חשובים:

 • ניסיון מקצועי – לניסיון אין תחליף ואין מחיר וכאשר מדובר בחירות הכלכלית שלכם, הרי שחשוב להשקיע בבעל מקצוע אמין ואיכותי ככל הניתן. בחירה בעורך הדין הנכון תעניק לכם תחושת ביטחון ושקט נפשי כי אתם נמצאים בידיים טובות ומקצועיות. בדקו את הניסיון המקצועי של משרד עורכי הדין, את המוניטין ואת רקורד ההצלחות שלו. מדובר במדדים חשובים המעידים על רצינות ואיכות מקצועית.
 • תחום התמחות – חשוב לבחור עורך דין מומחה ובקיא בתחום הספציפי של בנקאות וחדלות פירעון. מדובר בתחום הדורש ידע, בקיאות ומומחיות בניואנסים עדינים ומכאן שההתמחות המדויקת הינה בעלת חשיבות רבה.
 • מבחן התוצאה – בכל הליך משפטי, מבחן התוצאה הוא החשוב והקובע. בחרו במשרד שייצג לקוחות רבים וטיפל בתיקים מורכבים בהצלחה. מבחן התוצאה נמדד ביכולת של עורך הדין שלכם להגיע להסדר בתנאים אופטימליים ולנהל את התיק בצורה יעילה, מיטבית ומסורה.
 • יחס אישי – ליווי משפטי אינו רק מקצוע, אלא מדובר בשליחות של ממש. עורך דין שאינו חש כי עבודתו הינה שליחות, לא יוכל להתמסר למלאכה באופן מלא. בחרו בעורך דין שאתם מאמינים לו וחשים איתו בנוח. ייצוג מיטבי הינו כזה המבוסס על הבנה ואמונה כי הלקוח הוא עולם ומלואו ועל חיבור לסיפור האישי. היחס האישי הינו חשוב ומשמעותי למדי שכן הליווי והייעוץ מחייבים הקשבה, רגישות ומסירות וזאת על מנת להבטיח טיפול המותאם באופן ספציפי לצרכי הלקוח.
 

ייעוץ וליווי משפטי מידי מומחים – היכולת, הניסיון והחשיבה עושים את ההבדל

משרד עו"ד שמעון האן הינו מהמשרדים המובילים והמנוסים בתחום האזרחי והמסחרי בדגש על מומחיות בתחום עבירות כלכליות. תחומי השירותים המשפטיים שאנו מציעים כוללים בין היתר: מקרקעין, ליטיגציה, הוצאה לפועל, חדלות פירעון, חוזים ועוד. משרדנו הינו בעל ניסיון וידע עשירים בדיני חברות, דיני בנקאות, תביעות אזרחיות ייצוג בהוצאה לפועל ועוד המבוססים על היכרות מעמיקה עם הסביבה העסקית והרגולטורית בה פועלים לקוחותינו הרבים.

אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ואנו נשמח לעמוד לשירותכם בשל שאלה, בקשה ופנייה ולהעניק לכם סיוע משפטי בסטנדרטי האיכות, המקצועיות והאחריות הגבוהים ביותר.

ט.ל.ח

אין לראות באמור כייעוץ משפטי ו/או תחליף לו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה.

 

כל הזכויות בתוכן זה שמורות לשמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה

ליצירת קשר מלאו את הטופס או התקשרו למספר: 077-803-6102

Picture of שמעון האן

שמעון האן

היכרות עם משרד עו"ד האן בראשות עו"ד שמעון האן. הצוות שלנו עוסק בטיפול בתיקי לשון הרע בצורה המקצועית ביותר. יש לנו את הכישורים והניסיון לייצג לקוחות בכל הרמות של הליכי לשון הרע. מלשון הרע ,הוצאת דיבה ובריונות ברשת, ראינו הכל. הרקורד שלנו מדבר בעד עצמו, עם שורה של ניצחונות עבור הלקוחות שלנו.

אבל אנחנו לא רק מומחי לשון הרע; אנחנו גם מקצוענים במשפט אזרחי-מסחרי. הצוות שלנו יודע את הדברים שלו בכל הנוגע לעסקאות מורכבות, נדל"ן, חוזים ועוד. בנינו מוניטין של מצוינות, ומושכים לקוחות גדולים בארץ ובחו"ל.

במשרד עורכי הדין האן, אנו מאמינים שלכולם מגיע ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה. המגע האישי והמקצועיות הבלתי מעורערת שלנו מייחדים אותנו. כשאתה בוחר בנו, אתה מקבל תומכים עזים שילחמו על זכויותיך, במיוחד במקרים של לשון הרע. סמוך על משרד עורכי הדין ונוטריון שמעון האן עבור כל הצרכים המשפטיים שלך.

עורך דין שמעון האן
לקבלת ייעוץ ללא עלות!

מלאו את הפרטים ועורך דין שי סולטן יחזור אליכם בהקדם האפשרי.

חוות דעת
שמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון
מצוין
5.0
מבוסס על 33 ביקורות
Moran-Lee Kogan
Moran-Lee Kogan
משרד תותח על! יחס אישי וסופר מקצועי
Response from the owner: תודה רבה, שמחים לעמוד לשירותך
Kobi Halifa
Kobi Halifa
שמי נטלי חליפה קיבלתי שירות מעו"ד נמרוד האן טיפל בי בצורה הכי טובה מדוייקת עם המון איכפתיות ממליצה בחוםם
Response from the owner: תודה רבה נטלי, הכבוד הוא למשרדנו
אור רחמני
אור רחמני
ממליצה בחום!!!הייתי קרוב ל10 שנים בחובות להוצאה לפועל עד שהכרתי את שמעון.שמעון עזר לי לסגור חוב עצום במחיר מצחיק.מעבר למקצועיות המדהימה מדובר בבנאדם מדהים,ישר והגון!תודה רבה כל הכל אין כמוכם בעולם!!
Response from the owner: תודה רבה, הכבוד הוא לנו
בשמת רוטליין
בשמת רוטליין
פניתי לעו״ד נמרוד האן במצוקה ותסכול קשים, נמרוד קודם כל הקשיב לי במלוא תשומת הלב, הכיל והרגיע אותי מהשניה הראשונה.נתן לי תחושה שאיכפת לו מהמקרה שלי על אף אינספור המקרים ששומע כל יום.דאג להסביר לי על כל ההליך בפרטי פרטים וכמובן פתר לי את הבעיה ! מומלץ בחום רב;)
Response from the owner: הכבוד הוא שלנו, תודה רבה
Eliav Bar-El
Eliav Bar-El
משרד מקצועי ומוערך! מאד מלווים ועוזרים. ממליץ בחום!
Response from the owner: תודה רבה
רחל רבינוביץ
רחל רבינוביץ
משרד מדהים, אנשים מוכשרים אחד אחד. ממליצה בחום!
Response from the owner: תודה רבה
js_loader

מצאתם את מה שחיפשתם? שתפו בקליק

עורך דין שמעון האן

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-803-6102 

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 33 ביקורות
×
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לשוחח עם עו"ד שמעון האן, אשמח לקבל פרטים.