ביטול הליכים בהוצאה לפועל

במקרים מסוימים, ישנה אפשרות לזוכה או לחייב לבטל הליכי הוצאה לפועל שנפתחו כנגדם בתיק שבו הם מעורבים. חוק ההוצאה לפועל כולל כמה סעיפים ותנאים שמאפשרים ביטול של הליכי הוצאה לפועל שננקטים כנגד חייב או זוכה בתיקים מסוימים ובהתאם לנסיבות. ברובם של המקרים והמצבים, בקשה לביטול הליכים בהוצאה לפועל תוגש מצדו של חייב ורשם ההוצאה לפועל או בית המשפט הם הגופים המוסמכים שרשאים לדון בעניין ולהחליט האם להיענות לבקשה וזאת בהתאם לשיקול דעתם. ישנה אפשרות להגיש בקשה לביטולו של הליך ספציפי מכלל ההליכים שננקטים נגד החייב או לחילופין להגיש בקשה גורפת וכוללת לביטולם של כל ההליכים שמתנהלים כנגד החייב. 

 

כיצד מתנהל הליך ביטול הליכים בהוצאה לפועל?

חייב שמעוניין להגיש בקשה לביטול הליכים בהוצאה לפועל, יכול לעשות זאת ע"י הגשה של בקשה מסודרת ומנומקת לרשם ההוצאה לפועל, שרשאי בתנאים ובנסיבות מסוימים לקבל ולהיענות לבקשה. יש להגיש את הבקשה באמצעות מילוי ושליחת טופס 214, שהינו טופס לביטול, עיכוב, או חידוש הליכים, לבחור ולסמן את ההליך המסוים שאותו החייב מעוניין ומבקש לבטל וכן לציין את הנסיבות שמצדיקות את הבקשה לביטול. במקרים שבהם זוכה התחרט ומחליט לחזור בו מהליכי ההוצאה לפועל שבהם פתח כנגד החייב ומגיש מיוזמתו בקשה לביטול הליכים או במקרה שבו הוא נענה לבקשתו של החייב, הרי שרשם ההוצאה לפועל מחויב להיעתר לבקשת הזוכה באופן אוטומטי, ללא הפעלת שיקול דעת, ולהורות לבטל את ההליכים

הדרכים לביטול הליכי הוצאה לפועל 

באופן עקרוני, ישנן חמש דרכים שבאמצעותן ניתן לבטל הליך הוצאה לפועל:

פירעון של החוב

זוהי הדרך הטובה והיעילה ביותר לבטל עיקולים והליכי הוצאה לפועל. פירעון החוב משמעותו החזר תשלום החוב במלואו באופן ישיר ללשכת ההוצאה לפועל.  בכל מקרה שבו יש לכם אפשרות לשלם ולהחזיר את החוב, ניתן לגשת ללשכת ההוצאה לפועל שבה התיק שלכם מנוהל ולשלם אותו בצורה פשוטה באופן מיידי. אפשרות נוספת להסדרה של תשלום החוב הינה באמצעות רשת האינטרנט, טלפונית או באמצעות כרטיס אשראי.

הגעה להסדר חוב מול הזוכה 

במידה ואין לכם את היכולת והאפשרות לפרוע את החוב בתיק שנפתח ומתנהל כנגדכם בהוצאה לפועל, במקרים מסוימים, תוכלו לבטל את ההליך באמצעות הגעה להסכמה מול הזוכים בהליך של סדר חובות. הזוכים הינם אלה שלמעשה מנהלים את הליכי ההוצאה לפועל והם יכולים לבקש ביטול של ההליך שמתנהל כנגד חייב. הגעה להסדר חוב מול הזוכה מתאפשרת באמצעות פתיחה במשא ומתן מולו בהוצאה לפועל או באמצעות הגשת בקשה לפריסת חובכם לתשלומים, מה שיקל עליכם לעמוד בתשלומי ההחזר. בכל מקרה, כדאי וחיוני להיעזר בשירותיו המקצועיים של עורך דין הוצאה לפועל מומחה שבקיא בהליך הסדר חוב שיוכל לנהל משא ומתן לטובתכם כך שתוכלו למצות ולממש את מלוא זכויותיכם.

הגשת בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

אם הגעתם למצב שבו צברתם חובות כבדים ואין ביכולתכם לפרוע אותם, ניתן לשקול הגשת בקשה להוצאה לפועל לפתיחה בהליך של חדלות פירעון. חדלות פירעון הינו הליך שמיועד ומתאים לחייבים שעומדים בתנאי סף מסוימים שמופיעים בחוק חדלות פירעון המעודכן והחדש ושמעוניינים להסדיר את החוב שלהם ולקבל צו הפטר בדרך למחיקה של יתרת החובות שלהם בסיום ההליך. לאחר קבלת בקשה לפתיחה בהליכים, ינפיק רשם ההוצאה לפועל צו שמורה על פתיחה בהליכי חדלות פירעון. ההליך זה יביא להקפאה של כל הליכי הגבייה שכבר ננקטו כנגד החייב קודם לכן כולל פעולות עיקול.

בקשה למתן צו תשלומים

בנוסף לפתיחה בהליך חדלות פירעון, ניתן להגיש בקשה להוצאת ומתן צו תשלומים לפריסה של החובות וזאת בהתאם למצב וליכולת הפיננסיים של החייב, בשלב הבא, ניתן להגיש עתירה לביטול עיקולים שהוטלו על החייב ושל כל הליך ההוצאה לפועל. על מנת לקבל צו תשלומים, נדרש החייב למלא אישורים רלוונטיים ושאלון בחינה כלכלית המיועדים להוכיח לרשם ההוצאה לפועל שאכן החייב אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויות שלו ובהחזר ומשום כך, פריסת החוב הינה חיונית ונדרשת.

 • את החוב ניתן לפרוס לשני פרקי זמן של החזר בלבד וזאת לפי סעיף 7 א'  בחוק.
 • פריסה של החוב לשלוש שנים וזאת במידה והגובה של החוב הינו נמוך מ – 100,000 ₪.
 • פריסה של החוב לארבע שנים וזאת במידה והגובה של החוב עולה על – 100,000 ₪.

עם זאת, כתוצאה ממשבר הקורונה, לאחרונה החקיקה תוקנה זמנית כך שישנם תיקים של הוצאה לפועל שבהם תתאפשר פריסה של החובות לפרקי זמן שהינם ממושכים יותר וזאת בכפוף ובהתאם לשיקול הדעת של רשם ההוצאה לפועל.

הליך הגשת בקשה לביטול ההליך בהוצאה לפועל

יש אופציה להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל לביטול של הליך ההוצאה לפועל וזאת בטענה שהטלת העיקול פוגעת בצורה קשה וחמורה בכם כחייבים לדוגמא: נזק ופגיעה משמעותיים ביכולת שלכם לעבוד ופרנסה שלכם. את הבקשה יש להגיש באמצעות שליחת טופס 214 שבו עליכם למלא את פרטיכם האישיים, לסמן בסעיף מספר 3  – "הסעד",  את האפשרות: "סיבה אחרת" וכן לצרף לטופס ולבקשה נימוקים רלוונטיים ומתאימים. בטופס בסעיף 4 עליכם לבחור ולסמן את האפשרות: ביטול של ההליך המסוים שאותו אתם מבקשים לבטל ובסעיף 7 יש להוסיף גם פירוט בנושא. מומלץ לצרף גם ראיות ואישורים שמבססים ותומכים בעילת הבקשה לביטול של הליך ההוצאה לפועל. לאחר שהוגשה הבקשה לביטול הליך או הליכים בהוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל יבחן ויבדוק את הבקשה באופן יסודי ומקצועי ויעניק לזוכה אפשרות לתת תגובתו לבקשה. על החייב לשלוח את הבקשה בדואר רשום לזוכה בתיק ולזוכה יינתן פרק זמן של שבוע ימים לתת את תגובתו לבקשה. לאחר קבלת התגובה מהזוכה או לחילופין בחלוף פרק הזמן שבו נקבע שהוא יכול ורשאי להגיב לבקשה, ימסור הרשם את ההחלטה שלו בנושא ויכריע לגבי בהקשה לביטול הליך ההוצאה לפועל.

נימוקים רלוונטיים לבקשת ביטול הליכי הוצאה לפועל

בין הנימוקים שאפשר לרשום בבקשה לביטול הליכי הוצאה לפועל, ניתן למנות את הנימוקים המרכזיים הללו:

  • ביטול עיקול רכב במידה והרכב נמצא בשימוש לצרכי עבודה או להתניידות של אדם בעל מוגבלות ומשום כך, הליך עיקול הרכב, עלול לפגוע קשות בהכנסות של החייב  ובתפקודו היומיומי.
  • איחוד תיקים – במקרים שבהם החייב מחויב לצו תשלום חודשי בהליך איחוד תיקים בסך של 3% ומשום כך, מן הראוי לבטל את הליכי עיקול, שכן החוב צפוי להיפרע בטווח זמן שהינו סביר.
 • פגמים וכשלים בתיק ההוצאה לפועל – מצבים שבהם החייב לא קיבל מעולם התראה או אזהרה לפני פתיחה בהליכי הוצל"פ או שנפלו טעויות כלשהם לאורך ניהול התיק.
 • הסרת עיקול משכורת – מצב שבו עיקול משכורתו של החייב ימנע קיום בכבוד שלו ושל בני משפחת והוא חורג מהוראות חוק הגנת השכר כפי שמופיעות בסעיף 8.
 • ביטול עיקול חשבון בנק של החייב – במידה ועיקול חשבון הבנק של החייב יגרום לו לנזקים חמורים ומתמשכים מול גורמי צד שלישי דוגמת ספקים של בית עסק שעלולים להוביל להגדלה משמעותית בהיקף חובותיו ולפגוע ביכולת ובאפשרות של החייב להחזיר ולפרוע את חובותיו מול הזוכים.
 • ביטול עיקול על רכוש – אם הוטל עיקול על מלאי מוצרים בצורה ובאופן שאינם מאפשרים לחייב להמשיך בניהול עסקיו, הרי שניתן לבקש ביטול העיקול בנימוק זה. גם כאשר רכוש שעליו הוטל עיקול נמצא בבית של החייב, אך הוא בבעלות אדם אחר שגר בביתו, אפשר לבקש ביטול העיקול.

אופן הגשת בקשה לביטול הליכים בהוצאה לפועל

את הבקשה לביטול הליכים בהוצאה לפועל ניתן להגיש בארבע דרכים:

 • הגשה ידנית של הטופס המתאים  והייעודי לבקשה ושל כל האסמכתאות שדרושות בלשכה להוצאה לפועל שבה התיק מנוהל.
 • הגשה מקוונת של הטופס ושל האסמכתאות הנדרשות וזאת באמצעות שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני של הלשכה ההוצאה בה התיק של החייב מנוהל.
 • הגשת בקשה מקוונת באתר האינטרנט של ההוצאה לפועל.
 • הגשת הבקשה לביטול ההליך ע"י עורך דין  באמצעות מערכת כלים שלובים.

ביטול של הליך הוצאה לפועל ניתן לבצע בכמה אופנים, אך בכל המקרים, יש לציין, שחשוב ומוטב לקבל ליווי וייעוץ מידי עורך דין חדלות פירעון ופשיטת רגל מנוסה שמכיר היטב את התיק של החייב וכן את המעמד שלו ונסיבות המקרה שהובילו לפתיחה של ההליך והתיק. הליווי המשפטי של עורך דין מומחה בתחום חדלות פירעון והליכי הוצאה לפועל הינו חשוב ומועיל שכן לניסיון והיכרות עם הפרטים של המקרה יש תרומה משמעותית להגדלת הסיכויים שהבקשה לביטול ההליך בהוצאה לפועל תתקבל.

אילו סוגי הליכים בהוצאה לפועל ניתן לבטל?

ראש ההוצאה לפועל הינו הגורם המקצועי ובעל הסמכות להחליט ולהכריז על ביטול של כל ההליך שמתקיים נגד חייבים בלשכת ההוצאה לפועל או השהייה שלו וזאת בכפוף לקבלת הבקשה לביטול הליכים. כלומר, תפקידו של ראש ההוצאה לפועל הינו לבחון את הבקשה הרשמית שהוגשה מטעם החייב וזאת ביחס לשיקולים השונים שנוגעים למצב הפיננסי של החייב, למצבם של הנושים בתיק והמאזן שמתקיים ביניהם. על פי החוק, ראש ההוצאה לפועל, רשאי לפסוק  ולהורות על ביטול הליכים בהוצאה לפועל שננקטו בעקבות ולאחר מתן פסק דין שהשתנה או התעדכן.

הליכי הוצאה לפועל שניתן להגיש בקשה לביטולם

 • הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים
 • הליך פינוי
 • הליך עיקול והוצאה לפועל  של חשבון בנק
 • הליך של הוצאת או עיקול מיטלטלין
 • ביטול הגבלות שונות שהוטלו על דרכון, רישיון נהיגה וכרטיסי אשראי

משרד עו"ד חדלות פירעון והוצאה לפועל מוביל ומנוסה

אם שהתייאשתם מניסיון לגבות חובות שמגיעים לכם על פי הדין או שהחובות שלכם כלפי אחרים הלכו ותפחו עד שיצאו מכלל שליטה, מומלץ וחשוב לפנות לעורך דין חדלות פירעון והוצאה לפועל מנוסה לצורך קבלת ייעוץ וליווי משפטי בהליך ובניהול התיק בהוצאה לפועל. משרד עו"ד ונוטריון שמעון האן עומד לשירותכם וישמח להעניק לכם מגוון שירותים משפטיים  מקיפים ויעילים שיסייעו לכם להתמודד ולנהל בצורה מיטבית את התיק שנפתח כנגדכם בהוצאה לפועל וזאת בהתאמה אישית לנסיבות המקרה. הליווי המקצועי מידי עורך דין מומחה בתחום יגדיל באופן משמעותי את הסיכוי שלכם לזכות בתיק או להגיע להסדר נוח שיאפשר לכם להחזיר את החוב ולקבל הפטר מלא, כך שתוכלו לצאת לדרך חדשה ולפתוח פרק חדש בחיים. משרדנו נחשב לאחד משרדים המובילים בתחום של הדין האזרחי – מסחרי, מקרקעין, ירושות וצוואות, הליכי הוצאה לפועל ועוד. צוות עורכי הדין שלנו משקיע כל מאמץ במטרה להגיע לתוצאה המשפטית הטובה ביותר עבור לקוחותיו. אנו נעשה כל מאמץ לספק לכם מענה ופתרון לכל בעיה, להשיב לכל שאלה ולנהל את תיק ההוצאה לפועל שלכם בצורה הטובה והיעילה ביותר.

ט.ל.ח

אין לראות באמור כייעוץ משפטי ו/או תחליף לו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה

כל הזכויות בתוכן זה שמורות לשמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון

שמעון האן

שמעון האן

היכרות עם משרד עו"ד האן בראשות עו"ד שמעון האן. הצוות שלנו עוסק בטיפול בתיקי לשון הרע בצורה המקצועית ביותר. יש לנו את הכישורים והניסיון לייצג לקוחות בכל הרמות של הליכי לשון הרע. מלשון הרע ,הוצאת דיבה ובריונות ברשת, ראינו הכל. הרקורד שלנו מדבר בעד עצמו, עם שורה של ניצחונות עבור הלקוחות שלנו.

אבל אנחנו לא רק מומחי לשון הרע; אנחנו גם מקצוענים במשפט אזרחי-מסחרי. הצוות שלנו יודע את הדברים שלו בכל הנוגע לעסקאות מורכבות, נדל"ן, חוזים ועוד. בנינו מוניטין של מצוינות, ומושכים לקוחות גדולים בארץ ובחו"ל.

במשרד עורכי הדין האן, אנו מאמינים שלכולם מגיע ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה. המגע האישי והמקצועיות הבלתי מעורערת שלנו מייחדים אותנו. כשאתה בוחר בנו, אתה מקבל תומכים עזים שילחמו על זכויותיך, במיוחד במקרים של לשון הרע. סמוך על משרד עורכי הדין ונוטריון שמעון האן עבור כל הצרכים המשפטיים שלך.

עורך דין שמעון האן
לקבלת ייעוץ ללא עלות!

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-803-6102 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

ביטול הליכים בהוצאה לפועל
פיצוי עוגמת נפש

פיצוי עוגמת נפש

כאשר אדם חווה פגיעה רגשית או תסכול רב עקב התנהגות לא ראויה של חברו, הוא עשוי לשקול את הגשתה של תביעה אזרחית לקבלת פיצוי עוגמת

קרא עוד »
עורך דין הוצאת דיבה

עורך דין הוצאת דיבה

בעידן הדיגיטלי של ימינו, כל אחד עלול למצוא את עצמו נפגע מהוצאת דיבה או מואשם בהשמצה. מהי הוצאת דיבה על פי החוק הישראלי? מה תפקידו

קרא עוד »
הוצאת דיבה פגיעה בשם הטוב

הוצאת דיבה פגיעה בשם הטוב

הוצאת דיבה היא תופעה חמורה הפוגעת בזכותו הבסיסית של אדם לכבוד ושם טוב. בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, לא אחת נגרמת בעקבות הוצאת דיבה פגיעה בשם

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לשוחח עם עו"ד שמעון האן, אשמח לקבל פרטים.