הלל 18, קומה 2

מרכז העיר ירושלים

972-2-5025544+

תמיד זמינים בשבילכם

ראשון - שישי 08:00 - 16:00

שעות פעילות

צ'קים חוזרים

חוק צ'קים חוזרים במדינת ישראל קובע, כי במידה ובמהלך שנה חזרו עשר המחאות על שם בעל החשבון או למעלה מכך, הרי שחשבונו יוגבל.

במהלך תקופת הקורונה נוצר מצב חריג המאפשר למפקח על הבנקים להכריז על השעיית הליכים של הגבלת חשבונות בנק.

על פי התקנה הנובעת מההכרזה על שעת חירום, ניתן להשעות הגבלות על חשבון בנק ובעליו במדינה כולה או באזור מסוים, כאשר משמעות ההחלטה הינה כי הבנק לא יגביל חשבון בנק או יטיל מגבלות על בעל החשבון בשל צ'קים חוזרים שסורבו וזאת במהלך התקופה שנקבעה ועד ל – 90 יום.

מצב של צ'קים חוזרים מהווה תופעה שכיחה בימי שגרה שממדיה התרחבו לאורך תקופת המשבר הנוכחית. מקרה בו צ'ק חוזר יכול להיות חד פעמי ולנבוע מטעות או אי הבנה, אולם, לעתים, מדובר בתופעה חוזרת של אנשים המפזרים צ'קים ללא כיסוי כשיטה להסתרת חובות.

הבנקים ורשויות החוק והאכיפה במדינת ישראל, משקיעים מאמצים ומשאבים רבים על מנת למגר את התופעה הבעייתית המסבה נזקים רבים למשק באופן כללי, לעסקים ולאנשים הפרטיים הנפגעים באופן ישיר.

קבלת סיוע מהמערכת הבנקאית ומגורמים משפטיים מקצועיים

נושא של צ'קים חוזרים נכלל וזוכה להתייחסות בהוראת ניהול תקין מספר 450 שיצאה מטעם המפקח על הבנקים.

חשוב לדעת כי הבנק יכול לסייע במציאת פתרון לבעיה ולכן במקרה  בו הועברו לכם צ'קים ללא כיסוי, הרי שחשוב לפנות לגורמים מקצועיים מתאימים בהם עורך דין מומחה ומנוסה בתחום הוצאה לפועל וחדלות פירעון וכן לבקש ייעוץ וסיוע מהבנק.

במידה ולקוח מבטל צ'ק ללא כיסוי, הרי שהצ'ק בכל מקרה יוחזר מהסיבה שאין לו כיסוי ולא כתוצאה מפעולת הביטול, לכן חשוב להימנע ככל הניתן מהפקדה של צ'קים ללא כיסוי וזאת באמצעות החלפה או דחייה של מועד ההפקדה בהסכמה של שני הצדדים.

על הבנקים מוטלת החובה לנסות ולסייע בהגעה לפתרון ללקוח שנמצא בקשיים כלכליים וזאת טרם פנייה לערכאות משפטיות.

חובה זו קיבלה משנה תוקף בתקופת משבר הקורונה ולכן גם במידה ומסרתם צ'קים ללא כיסוי שחזרו, הבנק אינו מהווה גורם שיש לנסות ולהימלט ממנו. יש להתייחס אליו כגוף שיכול לסייע לכם להיחלץ מהמצב הבעייתי ולהימנע מהחמרה של הבעיה שתוביל להטלת סנקציות חמורות ופתיחה בהליך פלילי שתוצאותיו והשלכות עלולות להיות קשות.

הנחיות המפקח על הבנקים למערכת הבנקאות בישראל

מערכת הבנקאות במדינת ישראל פועלת תחת הנחיה לשמור על שקיפות והוגנות ביחס כלפי מי שצ'קים שלו חזרו ולנסות למצוא פתרונות ראויים למצב, טרם נקיטת צעדי אכיפה וענישה באמצעות פנייה לערכאות משפטיות.

המפקח על הבנקים הורה לתאגידים הבנקאיים השונים לפעול באחריות מול לקוחותיהם במטרה להגיע להסדרים מקלים ומיטביים במיוחד בתקופת המשבר הכלכלי הפוקד אותנו. הבנקים התחייבו כי בכל מקרה בו לקוח יפנה אליהם לגבי צ'קים חוזרים, הרי שהם יפעלו למזער את הנזק וינהגו במשנה זהירות וברגישות כולל מתן הצעות לסיוע, הארכת לוחות הזמנים, פריסה והגעה להסדרי תשלום נוחים, מתן הקלות בריביות ובעמלות ועוד.

אי פירעון או ביטול צ'קים ללא כיסוי יובילו להשלכות חמורות והטלת מגבלות על התנהלותו הכלכלית של הלקוח מול הבנק בעתיד. במידה ומדובר בתופעה חוזרת, הרי שהצעדים שיינקטו נגד הלקוח הבעייתי, יוחרפו וישליכו על נתוני האשראי שלו ועל דירוגו במערכת הבנקאית עד לעיקול מלא של חשבון הבנק ופנייה להליכים משפטיים.

מגבלות על חשבון הבנק

בהתאם לחוק הבנקאות, הבנקים מחויבים לפתוח חשבון בנק לכל אזרח שנמצא ביתרה באופן קבוע וזאת גם במידה והוטלה עליו מגבלה, למעט מצבים חריגים.

אולם, במידה ונפתח חשבון בנק בתקופה בה ההגבלה נמצאת בתוקף, הרי שבחשבון שנפתח לא יהיה ניתן לעשות שימוש בכרטיסי אשראי או בצ'קים, אלא ניתן יהיה לקבל כרטיס המאפשר משיכת מזומנים בלבד עד לגובה הסכום הקיים בחשבון. בנוסף, יוכל הלקוח לבצע פעולות בהתאם לפרופיל שלו ולקבל גישה למידע בנקאי.

כיצד לנהוג במצב בו קיבלתם צ'ק ללא כיסוי?

במדינת ישראל, השימוש בצ'קים הינו נפוץ למדי. ישנם תחומים בהם נהוג לשלם באמצעות צ'קים דוגמת העברת תשלומים לנותני שירותים מקצועיים, תשלומים לספקים ועוד. השימוש השכיח בצ'קים כאמצעי תשלום, מביא למצב בו כל אחד ואחת מאיתנו, עלול למצוא עצמו מחזיק בידיו צ'קים שאין להם כיסוי וזאת כחלק מההתנהלות והמציאות הפיננסית הבעייתית לעתים במדינת ישראל.

התופעה המצערת שאנשים החייבים כספים שמפזרים צ'קים ללא כיסוי הינה רחבה, והתוצאה הינה כי האדם שסיפק את השירות, מוצא את עצמו עם צ'ק חוזר שלא ניתן לעשות בו שימוש, ואין הוא יודע מה הוא יכול לעשות בנידון.

בדיוק למצבים מסוג זה, מיועדים השירותים המשפטיים המקצועיים שמספק עורך דין חדלות פרעון מומחה בתחום הוצאה לפועל.

חשוב להבין כי נושא גביית צ'קים חוזרים והוצאה לפועל הן כחייב והן כנושה הינו מורכב וכולל דקויות רבות ומכאן שהתמודדות נכונה עם המצב הבעייתי, מחייבת פנייה לקבלת סיוע וליווי משפטי מקצועי מידי עורך דין הבקיא בתחום העבירות הכלכליות.

המצבים והסיבות לחזרה של צ'קים

ישנן מספר סיבות למצב בו צ'קים חוזרים, כאשר המוכרת שבהן הינה המקרה הקלאסי בו לצ'ק אין כיסוי. אולם, זה אינו המקרה היחיד ובהחלט ייתכן כי צ'ק חזר בשל טעות שהייתה בו. טעויות העלולות לגרום לחזרה של צ'ק יכולות להיות בשם של הנמען או בחתימה.

הצעד הראשון שיש לנקוט בו על מנת להתמודד עם צ'קים חוזרים הינו לפנות אל החייב ולבדוק האם הוא מודע למצב. ישנם חייבים שאינם מודעים כי הצ'קים שהם מוסרים חוזרים והם מטפלים בעניין במהירות ומשלמים בדרכים אחרות.

לעומת זאת, ישנם חייבים שיודעים שצ'קים שלהם חוזרים ולמעשה הם עושים זאת באופן מכוון על מנת להרוויח זמן. במצב כזה, מי שחייב לכם כסף, יעשה מאמץ בניסיון להתחמק מכם ולכן חשוב לנסות ולפנות למי שמסר את הצ'ק ללא כיסוי בשלב הראשוני במטרה להבין מי הגורם מולו אתם עומדים.

בדיקה זו תאפשר לכם להבין האם אתם עלולים להיכנס למצב מורכב או שמא מדובר במקרה שניתן לפתור במהירות ובקלות. בהתאם לתגובה, תוכלו להחליט לגבי הצעדים הנוספים שעליכם לנקוט על מנת להגיע ליום בו תקבלו את הכסף המגיע לכם.

הכלים והאמצעים המשפטיים העומדים לרשותו של עורך דין גביית צ'קים

עו"ד מומחה ומנוסה בתחום הוצאה לפועל וגביית צ'קים ייבחן את הסיטואציה עימה אתם מתמודדים באופן יסודי, מעמיק ומקצועי ויוכל לייעץ לכם לגבי דרכי הפעולה הנכונות והיעילות ביותר בהתאם לנסיבות המקרה.

הבדיקות המקצועיות יוכלו לספק מידע ותשובות לשאלות האם מדובר על אדם שפיזר צ'קים רבים שחזרו? מהי הסיבה שבגינה הצ'קים חזרו? לאיזה בנק שייכים הצ'קים שחזרו ומהן ההמלצות של הבנק לגבי דרכי הפעולה שיש לנקוט מול הלקוח שלו? נוסף לבדיקות הללו, מכתב התראה מעורך דין מוסמך מביא, במקרים רבים, לתגובה מהירה מצד החייב.

לעומת זאת, שיחה פרטית מהאדם שקיבל את הצ'ק ללא כיסוי, עלולה להסתיים בהמשך הניסיון לחמוק מלהתמודד עם הנושא. פנייה של עורך דין בשמכם אל החייב עשויה לתרום משמעותית לקיצור ההליך וזאת בזכות שימוש בניסוח מאיים בצורה שמגובה בחוק.

הפנייה מעורך הדין תכלול הסבר של הדברים לחייב ובמקרים רבים, החייבים מחזירים את הכספים כבר בשלב זה ואין צורך להמשיך בהליך ולנקוט בצעדים חמורים יותר.

החשיבות והיתרונות בקבלת ליווי משפטי מקצועי בהליך גביית צ'קים חוזרים

במקרים בהם, על אף שעורך דין נמצא בתמונה ושולח מכתב התראה, החייב לא פועל בנידון, הרי שעורך הדין שלכם ייפנה למיצוי הליכים בהוצאה לפועל. התעלמות מצד החייבים למכתב התראה, נובעת בדרך כלל, מהסיטואציה הכלכלית הקשה אליה הם נקלעו ולא כתוצאה מרוע לב.

סיבה זו אינה אמורה להקל על האדם לו חייבים כסף, שכן המטרה שלו הינה לקבל את הכסף שמגיע לו. פנייה להליכי הוצאה לפועל כוללת הגשת תביעה שנועדה לגבות את הצ'קים שחזרו ובשלב זה, הסיכוי כי תראו את הכסף חוזר אליכם גבוה בצורה משמעותית.

למרות שמדובר בהליך ואמצעי גבייה יעיל, לא בכל מקרה, כדאי למי שחייבים לו כסף, לבחור בהליך שכזה ולעיתים יש אינטרס להימנע משלב זה. הסיבה לכך היא שפתיחת תיק בהוצאה לפועל כרוכה בעלות כספית ובנוסף מדובר בהליך ממושך.

ישנם מצבים בהם פתיחת תיק בהוצאה לפועל נגד חייב מביאה לגילוי כי אותו חייב מתמודד עם תיקים רבים נוספים, מה שאומר שהליכי הגבייה יהיו ממושכים ומורכבים. על מנת לשקול ולהחליט בצורה נכונה לגבי הליך של פתיחת תיק בהוצאה לפועל כנגד חייב, הרי שיש להתייעץ עם עורך דינכם.

חשוב להבין שבסופו של דבר ועל אף מורכבות התהליך, מדובר בדרך הטובה והיעילה ביותר להבטיח שהחוב ישולם ולכן אין סיבה לוותר מראש על העניין.

בחירה נכונה של עורך דין הוצאה לפועל וחדלות פירעון

במדינת ישראל, ישנם עורכי דין רבים המתמחים במגוון תחומים ודינים משפטיים וכך גם כאשר מדובר בהתמודדות עם נושא של צ'קים חוזרים. הניסיון והעובדות בשטח מראים כי לא כל עורך דין יוכל להגיע לתוצאה הרצויה ובוודאי שלא בפרק זמן מהיר.

על מנת להבטיח כי אתם זוכים לקבל ליווי משפטי איכותי, יש לבדוק היטב למי אתם פונים ומה הוא מציע לכם. הבדיקה המקדימה הינה בעלת חשיבות רבה וכדאי לקבל המלצות מאנשים קרובים עליהם אתם סומכים וכן לקבל מידע באתרים משפטיים אמינים. 

בכל מקרה בו נפלתם קורבן לצ'קים חוזרים בלי כיסוי והחייב מתחמק מתשלום החוב, הרי שעליכם לפנות לקבלת ליווי, ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי. הייצוג המשפטי מתחיל בפגישת ייעוץ ראשוני ללא צורך בהתחייבות והתשלום בסוף התהליך מותנה בגביית החוב מהחייב, כלומר במידה והחוב לא נגבה, הלקוח לא יידרש לשלם עבור השירותים המשפטיים.

עורך דין מנוסה בתחום, הינו בעל מומחיות בהליך פתיחת תיק בהוצאה לפועל ובגביית צ'קים חוזרים ושטרי חוב עבור עסקים, חברות ואנשים פרטיים. הליווי המשפטי ניתן ביחס אישי, על סמך ניסיון ותוצאות מוכחות ובהתאמה לנסיבות הספציפיות עד להגעה לתוצאה המיטבית.

תופעה רחבת ממדים שהפכה למכת מדינה

תופעה של צ'קים חוזרים הפכה למכת מדינה של ממש. בשנת 2018 בלבד, חזרו למעלה משלושה מיליון וחצי צ'קים בסך כולל של קרוב לארבעים מיליארד שקלים.

מדובר בתופעה בעלת ממדים עצומים המהווה סכנה של ממש ונוכח כך, אין להתפלא כי עסקים רבים בוחרים שלא לקבל ולכבד צ'קים כאמצעי תשלום. ובכל זאת, כאשר מדובר בהעברת תשלומים לספקים או בפריסת תשלומים מראש למשל בתשלומי שכר דירה, הרי שלא ניתן להימנע מקבלת צ'קים כאמצעי תשלום.

כאשר יצרן ייצר ומכר מלאי של סחורה לגורם צד שלישי ששילם בצ'קים ומתברר כי הצ'קים ללא כיסוי, הרי שמבחינת היצרן זוהי צרה גדולה שכן על סמך עסקה זו הוא ביצע רכישה של חומרי גלם ושילם בעצמו בצ'קים וזאת מתוך ההנחה כי הצ'קים שקיבל ייפרעו במועד והכסף יעבור לחשבון הבנק שלו.

מצב של צ'ק חוזר עלול ליצור תגובת שרשת, שכן במקרה הנ"ל גם הצ'קים שניתנו על ידי היצרן שפעל בתמימות, יהפכו לצ'קים ללא כיסוי והם יחזרו.

נקיטת אמצעי זהירות במטרה לצמצם את תופעת הצ'קים החוזרים

העולם עובר לשימוש באמצעי תשלום דיגיטליים וסביר להניח, שבעתיד הלא רחוק, תשלומים יתבצעו באופן דיגיטלי בלבד. אולם, בשלב זה, עדיין ישנן נקודות השקה לא מעטות בהן לא ניתן לוותר על שימוש בצ'קים כאמצעי תשלום.

במצב בו יש הכרח לקבל צ'ק, הרי שחשוב לבדוק היטב כי הפרטים המופיעים הינם מדויקים וכי אין טעויות ופגמים ברישום. בהחלט לגיטימי לבקש ממי שרשם את הצ'ק תעודת זהות ובמידה ומדובר בעסקה רגישה במיוחד, ניתן לדרוש לראות פירוט חשבון על מנת להבטיח כי לצ'ק יש כיסוי.

בעסקאות בקנה מידה גדול, אפשר לדרוש מהצד המשלם להעביר את התשלום באמצעות המחאה בנקאית שכן מדובר בצ'ק המונפק על ידי הבנק מה שמבטיח כי לתשלום יש כיסוי.

נוכח חומרת והיקף הבעיה של מתן צ'קים ללא כיסוי, מדינת ישראל פיתחה מודל ומנגנון משפטי נגיש, יעיל ומהיר שנועד לגביית חובות והוא לשכות ההוצאה לפועל.

כניסתן לתוקף של תקנות והגבלות חדשות

עד לשנים האחרונות, תחום הצ'קים בישראל היה פרוץ, מה שהקשה על אנשים פרטיים ועסקים לנהל תזרים מזומנים בצורה שוטפת נכונה. לאחר כניסתם לתוקף של תקנות והגבלות חדשות בתחום, לצ'קים שלנו יש יותר ערך וגם במקרי קיצון, ניתן לסמוך על המערכת המשפטית שתסייע לכם למצות ולגבות את החוב הכספי עבורכם.

על מנת לייעל ולקצר את התהליך, ישנה חשיבות רבה לקבלת סיוע משפטי מקצועי מידי עורך דין מומחה בתחום העבירות הכלכליות שיוכל להתמודד עם המצב בצורה מיטבית.

עו"ד צ'קים חוזרים יפנה לבעל החוב, יצור קשר עם לשכת ההוצאה לפועל במידת הצורך, ילווה אתכם לאורך כל שלבי התהליך וייבצע כל פעולה משפטית אפשרית במטרה לגרום לצ'ק שקיבלתם להיפרע כולל הריביות הנדרשות.

תגובה מהירה לפתיחה בהליך גבייה

במידה וקיבלתם הודעה מהבנק כי בחשבונכם נמצאו צ'קים חוזרים, הרי שחשוב לפעול במהירות במטרה לאתר את הבעלים של הצ'קים ולפתוח בהליך גבייה.

על מנת לאתר את הבעלים של הצ'ק ולקבל את התשלום המגיע לכם, יש לנקוט בצעדים משפטיים ולבצע פעולות מהירות בליווי וייעוץ של עורך דין מומחה, מקצועי ומנוסה בתחום.

עבירה של פיזור צ'קים ללא כיסוי או ביטול צ'ק לאחר נתינתו, מוגדרת כעבירה פלילית חמורה העשויה להוביל לעונש מאסר בפועל או לקנס כספי הגבוה פי 4 מגובה הצ'ק.

מטריית שירותים משפטיים המבוססת על יכולת, ניסיון וחשיבה יצירתית

משרד עו"ד שמעון האן מספק שירותים משפטיים בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר עבור לקוחות פרטיים, עסקיים, חברות וארגונים במגוון תחומים בהם: דיני מקרקעין, דיני בנקאות, תביעות אזרחיות, ייצוג בהוצאה לפועל, חדלות פירעון, עבירות צווארון לבן, צ'קים חוזרים ועוד.

אנו מתחייבים לספק ללקוחותינו ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי מיטבי ביחס אישי עד להשגת התוצאה המשפטית המיטבית. צוות עורכי הדין במשרד הינו בעל ניסיון, ידע מקצועי והיכרות מעמיקה עם תחום המשפט האזרחי והמסחרי, מה שמאפשר לנו להעניק לכם מעטפת ומטריית שירותים משפטיים נרחבת וכוללת בהתאמה אישית.

אנו עומדים לשירותכם בכל פנייה, שאלה ובקשה ונשמח להעניק לכם מענה מקצועי והגנה משפטית איכותיים ומיטביים.

ט.ל.ח

אין לראות באמור כייעוץ משפטי ו/או תחליף לו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה.

 

כל הזכויות בתוכן זה שמורות לשמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה.

מאמרים נוספים

ליצירת קשר מלאו את הטופס או התקשרו למספר: 02-5025544

Call Now Button02-5025544