פורנו נקמה פגיעה קשה בזכות היסוד לפרטיות

הפצת סרטונים ותמונות אינטימיים ללא הסכמה מצד המצולמ/ת, הידועה גם בתור "פורנו נקמה", הפכה בשנים האחרונות למכת מדינה ולתופעה חברתית הרסנית. מדובר בפגיעה קשה בזכות היסוד לפרטיות, אשר הופכת את הקורבנות לנטושים ומנודים חברתית ומלווה בנזק נפשי וחברתי כבד מנשוא. בשורות הבאות נסביר מה נחשב כפורנו נקמה בפועל, מה התכלית שמאחורי הפצת תכנים כאלו, מי הם נפגעי התופעה העיקריים, כיצד החוק בארץ מתייחס לפרסום והפצה של תכנים כאלו ומהם הסעדים המשפטיים העיקריים הזמינים למי שנפגעו מפרסומים מסוג זה.

מהו "פורנו נקמה"?

פרסום והפצת סרטוני מין, תמונות בעלות אופי מיני או כל תיעוד מיני לסוגיו של הזולת ללא הסכמה מפורשת מצד האדם המתועד בו, ידועים גם בתור "פורנו נקמה". הדבר הפך למרבה הצער, לתופעה נפוצה בשנים האחרונות בארץ ובעולם בכלל. 

בפועל, במרבית המקרים, המונח מתייחס למצב שבו אדם מפרסם סרטון מיני שצולם בהסכמה, אך ללא אישור להפצה פומבית. לעיתים קרובות, מדובר בבני זוג לשעבר המבקשים לנקום באקסים שלהם באמצעות פגיעה בפרטיותם באופן זה. 

עם זאת, במקרים מסוימים, גורמים אחרים הם אלה שהשיגו גישה לסרטון והפיצו אותו ללא רשות. תופעה זו, שהתפשטה ברשת האינטרנט, ברשתות חברתיות ובוואטסאפ, הפכה כיום למגפה אמיתית.

מה המטרה מאחורי הפצת פורנו נקמה, בעצם?

הפצת סרטוני מין ללא הסכמה לרוב נועדה להשפיל ולבזות את הקורבן. עם זאת, לפעמים מפיצים עושים זאת מתוך קלות דעת ואדישות, בחושבם כי הדבר "מצחיק" או "מגניב". מנגד, הנפגעים – נשים וגברים כאחד – חווים פגיעה נפשית קשה ביותר כתוצאה מחשיפה לא רצונית של תכנים אינטימיים שלהם. השלכותיה השליליות של תופעה זו על בריאותם הנפשית של הקורבנות, הן חמורות ביותר.

מי הקורבנות העיקריים של הפצת פורנו נקמה באינטרנט?

ברוב המקרים של הפצת סרטוני מין ללא הסכמה, הקורבנות הן נשים וקטינות. אולם, ישנם גם מקרים רבים בהם נפגעים נערים וגברים, כולל גברים מבוגרים.

על ההשלכות הכואבות שהקורבנות מתמודדים איתן

נפגעי הפצת סרטוני מין ללא הסכמה לעיתים קרובות סובלים מטראומה נפשית. כמשרד עורכי דין שסייע ללקוחות שנפלו קורבן לתופעה זו, זיהינו אצל חלקם סימנים של הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD). יש שחששו לצאת מהבית ואיבדו ביטחון ואמון בזולת.
ניכר בהחלט כי להפצה של תכנים אינטימיים אלו שלא ברצונם, השפעות שליליות ניכרות על מצבם הנפשי של הנפגעים.

לאור חומרת ההשלכות הללו, חשוב להדגיש כי הפצת סרטון מין ללא הסכמת המצולם מהווה הן עבירה פלילית והן עוולה אזרחית על פי החוק בישראל. בגין אלו, ניתן ואף ראוי לנקוט בצעדים משפטיים בערוץ הפלילי והאזרחי כאחד, כנגד הגורמים האחראים ליצירת התכנים הפוגעניים והפצתם.

כיצד מתייחס החוק בישראל לעבירות פורנו נקמה?

החוק בישראל מתייחס אל פורנו נקמה כעבירה אזרחית ושלילית כאחד, כדלקמן:

  • חוק איסור לשון הרע מטיל עונש מאסר של עד שנה אחת על העבריין.
  • חוק הגנת הפרטיות קובע עונש מאסר של עד 5 שנים על המפרסם או המפיץ תכנים אינטימיים של הזולת ללא הסכמתו.
  • החוק למניעת הטרדה מינית מפנה לעונשים שבחוק הגנת הפרטיות.
  • חוק העונשין קובע עונש מאסר של עד 3 שנים, ועד 5 שנים אם הקורבן הוא קטין.

עינינו הרואות כי הפצת סרטון מין ללא רשות מהווה עבירה פלילית שעונשה מאסר, ובנוסף לכך, ניתן לתבוע את המפרסם גם בנזיקין.

ההתייחסות להפצת תכנים פורנוגרפיים ללא הסכמת המצולמ/ת בחוק למניעת הטרדה מינית

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בתופעה של הפצת סרטונים ותמונות אינטימיים ללא הסכמת המצולמ/ת. תופעה זו גורמת נזק רב לקורבנות ופוגעת קשות בפרטיות שלהם.

על מנת להתמודד עם התופעה, תוקן החוק למניעת הטרדה מינית בשנת 2014. התיקון מגדיר את הפצת הסרטונים והתמונות ללא הסכמה כהטרדה מינית וקובע עונש מאסר של עד 5 שנים על מי שמפרסם או מפיץ תכנים כאלה, כקבוע בחוק הגנת הפרטית.

מטרת התיקון היא לספק כלי יעיל המותאם למצב הקיים, להתמודדות עם התופעה, מבלי להטיל את הנטל על הקורבן להוכיח את נסיבות הפרסום כפי שנדרש עד כה. זהו צעד חשוב במלחמה בתופעה המכוערת של פרסום חומרים אינטימיים ללא הסכמה.

ומה אם לכאורה ניתנה תחילה הסכמת המצולמ/ת לצילום הסרטון?

אף אם אדם הסכים בתחילה לצילום סרטון אינטימי, אין הדבר מהווה הסכמה אוטומטית להפצת הסרטון ברבים! הסכמה ראשונית אינה בבחינת "צ'ק פתוח" לפגיעה בפרטיות ללא הגבלה.

יתרה מכך, גם אם ניתנה בשלב כלשהו הסכמה להפצה, הרי שברגע שאחד הצדדים מבקש להפסיק אותה, חלה חובה על המפיץ לכבד בקשה זו. המשך הפצת הסרטון בניגוד לרצון המצולמים מהווה עבירה פלילית, שדינה עד 5 שנות מאסר.

לפיכך, יש להיעתר לכל בקשה להפסקת הפצת חומר אינטימי, ולדעת שאי עמידה בה צפויה להוביל להליכים משפטיים נגד המפיץ.

החוק מחמיר עם מפיצי תכנים פורנוגרפיים המציגים קטינים

לא זאת בלבד, אלא שכאשר מדובר בקטינים, לטענה ל"הסכמה" שניתנה מצדם להשתתף בצילום או הפצה של חומר מיני אין משקל ממשי, אם בכלל.

החוק רואה בקטינים אוכלוסייה פגיעה שיש להגן עליה ביתר שאת. לכן, גם אם בן או בת נוער נתנוו אישור כביכול לפרסום חומר אינטימי שבו הם צולמו – הרי של"הסכמה" זו אין תוקף משפטי מחייב כלל ועיקר.

הלכה למעשה, הפצה או פרסום של חומר מיני המציג קטינים מהווה עבירה פלילית שעונשה עד 5 שנות מאסר, בין אם ניתנה הסכמה לכאורה ובין אם לאו. יש לראות בחומרה רבה במיוחד מעשים מסוג זה הפוגעים ברווחתם ובהתפתחותם של קטינים.

האם תכנים מיניים שצולמו במקום פומבי נחשבים ככאלו שתועדו בהסכמה?

לא. אם אדם צולם ללא ידיעתו בעת קיום יחסי מין במקום ציבורי, אין להסיק מכך הסכמה משתמעת לפרסום הסרטון.

העובדה שהמעשה התקיים בפומבי אינה מהווה ויתור על הזכות לפרטיות. אדם זכאי לצפות שלמרות ששהה במרחב ציבורי, פרטיותו תישמר ולא ייעשה שימוש פוגעני בתיעוד שלו ללא רשותו.

לפיכך, פרסום סרטון מיני שצולם ללא ידיעת המצולם מהווה עבירה פלילית, גם אם המעשה התרחש בפומבי. היינו,  המפרסם אינו יכול לטעון לקיומה של הסכמה מכללא רק מתוקף העובדה שהצילום נעשה במרחב ציבורי הנגיש לעיניים זרות.

האפשרות להגשת תביעת פיצויים ללא הוכחת נזק בגין פורנו נקמה

הפצת סרטון אינטימי ללא הסכמה מהווה לא רק עבירה פלילית, אלא גם עוולה אזרחית שבגינה ניתן להגיש תביעת נזיקין.

מעבר לאפשרות להעמיד לדין פלילי את המפרסם או המפיץ, הקורבן זכאי גם לפיצוי כספי בגין הנזק שנגרם לו. החוק קובע פיצוי מינימלי של 150,000 ש"ח ללא צורך בהוכחת נזק, וסכומים גבוהים אף יותר במקרים של הפצה נרחבת של התוכן האמור.

מטרת הפיצוי האזרחי היא לתת מענה לנזק הממשי שנגרם לנפגעים, מעבר לענישה הפלילית של העבריינים. זהו כלי משפטי חשוב נוסף במאבק למיגור התופעה של פרסומים פוגעניים שלא בהסכמה.

מה גובה הפיצוי לנפגעי פורנו נקמה בישראל?

נפגעי הפצת תכנים אינטימיים זכאים לפיצוי סטטוטורי בסך 150,000 ש"ח ללא צורך בהוכחת נזק. אולם פיצוי זה אינו מהווה תקרה או מגבלה.

קורבנות שנגרם להם נזק מוכח רשאים לתבוע פיצוי כספי גבוה אף יותר, בהתאם לעוצמת הנזק – הן במישור הנפשי והן בהיבטי אובדן השתכרות או כל נזק ממשי אחר שנגרם להם כתוצאה מהפרסום.

כלומר, הפיצוי הקבוע בחוק הוא רף מינימלי בלבד ואינו שולל או מגביל דרישת פיצוי נוסף וגבוה יותר כאשר הנזק שנגרם בפועל עולה על סכום זה. מערכת המשפט מכירה בכך שלעיתים הנפגעים סובלים מנזקים קשים הרבה מעבר לסכום הבסיסי ולכן מאפשרת זאת.

לסיכום

הפצת סרטונים אינטימיים ללא הסכמה – תופעה חברתית חוצת גבולות ומכוערת שזכתה זה מכבר לכינוי "פורנו נקמה", היא מגמה פסולה והרסנית, הפוגעת קשות בקורבנותיה. 

המחוקק ומערכת המשפט כאחד, ערים היטב לעובדה כי יש לנקוט בצעדים נמרצים על מנת למגר את הפרסום וההפצה של תכנים מסוג זה, לאתר ולהעמיד לדין את האחראים לה, ולתמוך בנפגעים. משום שהזמן פועל לרעת הקורבנות, ברור גם שיש צורך בפעולה מהירה ויעילה כדי לצמצם נזקים.

לכן אם נפלתם קורבן להפצה של סרטון אינטימי שלכם – דעו כי החוק לצידכם. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי אצל עו"ד שמעון האן, המתמחה בדיני לשון הרע והגנת הפרטיות ולפעול בהקדם לביצוע בקרת נזקים יעילה וקבלת הפיצוי המגיע לכם. 

לייעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות אך עם סודיות מלאה – פנו למשרדנו כעת.

פורנוגרפיה ללא הסכמה הטרדה מינית ופגיעה קשה בפרטיות
פורנוגרפיה ללא הסכמה הטרדה מינית ופגיעה קשה בפרטיות
שמעון האן

שמעון האן

היכרות עם משרד עו"ד האן בראשות עו"ד שמעון האן. הצוות שלנו עוסק בטיפול בתיקי לשון הרע בצורה המקצועית ביותר. יש לנו את הכישורים והניסיון לייצג לקוחות בכל הרמות של הליכי לשון הרע. מלשון הרע ,הוצאת דיבה ובריונות ברשת, ראינו הכל. הרקורד שלנו מדבר בעד עצמו, עם שורה של ניצחונות עבור הלקוחות שלנו.

אבל אנחנו לא רק מומחי לשון הרע; אנחנו גם מקצוענים במשפט אזרחי-מסחרי. הצוות שלנו יודע את הדברים שלו בכל הנוגע לעסקאות מורכבות, נדל"ן, חוזים ועוד. בנינו מוניטין של מצוינות, ומושכים לקוחות גדולים בארץ ובחו"ל.

במשרד עורכי הדין האן, אנו מאמינים שלכולם מגיע ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה. המגע האישי והמקצועיות הבלתי מעורערת שלנו מייחדים אותנו. כשאתה בוחר בנו, אתה מקבל תומכים עזים שילחמו על זכויותיך, במיוחד במקרים של לשון הרע. סמוך על משרד עורכי הדין ונוטריון שמעון האן עבור כל הצרכים המשפטיים שלך.

עורך דין שמעון האן
לקבלת ייעוץ ללא עלות!

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-803-6102 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

פורנוגרפיה ללא הסכמה הטרדה מינית ופגיעה קשה בפרטיות
פיצוי עוגמת נפש

פיצוי עוגמת נפש

כאשר אדם חווה פגיעה רגשית או תסכול רב עקב התנהגות לא ראויה של חברו, הוא עשוי לשקול את הגשתה של תביעה אזרחית לקבלת פיצוי עוגמת

קרא עוד »
עורך דין הוצאת דיבה

עורך דין הוצאת דיבה

בעידן הדיגיטלי של ימינו, כל אחד עלול למצוא את עצמו נפגע מהוצאת דיבה או מואשם בהשמצה. מהי הוצאת דיבה על פי החוק הישראלי? מה תפקידו

קרא עוד »
הוצאת דיבה פגיעה בשם הטוב

הוצאת דיבה פגיעה בשם הטוב

הוצאת דיבה היא תופעה חמורה הפוגעת בזכותו הבסיסית של אדם לכבוד ושם טוב. בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, לא אחת נגרמת בעקבות הוצאת דיבה פגיעה בשם

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לשוחח עם עו"ד שמעון האן, אשמח לקבל פרטים.