תשלום מזונות עד איזה גיל?

הזכות של כל ילד לקבל מזונות מהוריו, קיימת ועומדת באופן מלא החל מרגע היוולדו ועד לגיל 18 וחובה על הוריו לספק לו אותה עש שהוא חדל להיות קטין והופך לבגיר. עם זאת, רבים לא מודעים ואינם יודעים שישנה, בחלק מהמקרים, זכאות למזונות גם לפרק זמן מסוים מעבר לגיל 18.

מהם מזונות ילדים?

על כל הורה חלה החובה לספק ולמלא את הצרכים של ילדיו וחובה זו מוגדרת ונקראת מזונות ילדים.

החובה הזו נחלקת לשני חלקים וסוגים: הראשון הוא צרכים בסיסיים שהינם הכרחיים לקיום כגון מזון וקורת גג והשני הינו מזונות שנובעים מדין צדקה שמייצג הוצאות שהינן חשובות לילד אולם הן אינן נחשבות ומוגדרות הכרח לקיום דוגמת מתנות וחופשות.כל עוד ההורים חיים יחדיו, הרי שהם דואגים לילדים שלהם כחלק ובמסגרת משק בית משותף, אך במקרה של פרידה, כל אחד מהצדדים למעשה הופך לתא כלכלי נפרד ועצמאי ולכן חשוב לוודא שכל צרכי הילדים ימולאו ויש להסדיר זאת מבחינה משפטית ולהבטיח את תשלום המזונות.גובה מזונות ילדים אמור להיות בהתאם להיקף צרכי הילד וזאת לצד יכולתו הפיננסית של ההורה.האיזון הזה מתקיים באמצעות החלוקה לצרכים שהינם בסיסיים לקיום ושהחובה בגינם הינה מוחלטת ומזונות מדין צדקה שהחיוב בהם תלוי במצב כספי.

עד לאיזה גיל יש לשם מזונות?

עד לגיל 15 – 16 חלה חובה על ההורים לשלם את מלוא ההוצאות הבסיסיות שנדרשות לצורך קיום תקין של הילד. בנוסף, צריך לשלם מזונות מדין צדקה, דוגמת העברת תשלום לחוגים ואירועים חברתיים. המזונות האלו נקבעים תוך התחשבות בהכנסות של האב, אולם מעבר לגיל 16, ניתן לראות שגובה המזונות יורד  והם נקבעים בהתאם להכנסות של האב וזאת משום שבגיל הזה המזונות הינם אך ורק מדין צדקה. בגיל זה, הכמות של המזונות מצטמצמת עד לכדי שליש מהכמות של המזונות כפי ששולמה בגיל 6 ואת המזונות האב צריך לסיים לשלם עד לגיל 18 או 21 לכל היותר.

הליך הגשת תביעת מזונות

אפשר להגיש תביעת מזונות לשני גופים ומקומות, הראשון הינו בית משפט לענייני משפחה והשני הינו בית דין רבני. אם התביעה מוגשת מתוך הבנה והסכמה של שני הצדדים או כחלק מתביעת גירושין, הרי שהיא תוגש ע"י שני הצדדים – בני הזוג, לבית הדין הרבני. בנוסף, הילדים יהיו רשאים להגיש את התביעה למזונות בבית משפט לענייני משפחה וזאת של עורך דין לענייני משפחה שהוסמך לכך.

המדריך למזונות ילדים 

מעל גיל 18 – מזונות ילדים בשירות צבאי

כאשר מדובר במזונות ילדים, באופן טבעי, הנטייה לחשוב על ילדים שהינם קטינים ושתלויים בהורים שלהם שיספקו להם כל שהם זקוקים לו.אכן, חובת מזונות נוצרת וחלה מהרגע שבו הילד נולד והיא נמשכת ועומדת לאורך כל תקופת ההתבגרות שלו.השאלה המורכבת יותר הינה מהי חבות המזונות כאשר הילד הופך לבגיר ועבר את גיל 18? ובכן, חובת תשלום מזונות עד לגיוס שונה מחובת תשלום מזונות מעל גיל 18, במהלך שירות סדיר או בשנת שירות.מצד אחד, כבר לא מדובר בילד, אלא באדם בגיר, אולם מצד שני, במדינת ישראל, בגיל 18 מתגייסים, ברוב המקרים, לצבא ושם האפשרות והיכולת לכלכל ולהתנהל באופן עצמאי מבחינה פיננסית הינה מצומצמת.לכן,  נקבע בחוק המזונות שקיימת זכאות למזונות גם מעל לגיל 18 שנמשכת עד לגיל 21 או עד לתום השירות הצבאי.חשוב לדעת, שבמזונות עבור ילד שהינו מעל לגיל 18, לא מדובר בסכום מזונות זהה לזה שניתן כאשר מדובר בילד קטין ולאחר גיל 18 מקובל ונהוג להקטין את סכום המזונות בשליש מהסכום המלא ששולם לאורך השנים עבור הילד.

מזונות ילדים בלימודי תעודה

גם כאשר הילד אינו משרת בצבא, אלא ממשיך ללימודי י"ג – י"ד בתום התיכון, ישנה זכאות למזונות ילדים מכיוון שהילד שאמנם הפך לבגיר, עדיין תלוי הלכה למעשה בהוריו לצרכי כלכלתיו. אפשר לומר שבמקרים של מסלול תעודה, לימודי המשך וכו', התלות של הילד בהוריו גדולה אף יותר מזו כאשר מדובר בעת הגיוס לצבא והוא זקוק לדמי המזונות משום שבשונה מחייל שמקבל קורת גג וכמה ארוחות ביום מהצבא, ילדים שממשיכים ללמוד ולהיות תלמידים, מוסיפים להיות תלויים בהוריהם כמעט באופן מוחלט.

כיצד נקבע סכום המזונות עבור ילד מעל גיל 18?

התשובה לשאלה הזו הינה פשוטה יחסית: כמו בכל הסוגיות שעולות ועומדות על הפרק בעת פרידה של בני זוג, יש להם אפשרות לקבל החלטה גם בעניין המזונות באמצעות הגיעה להסכמה או לחילופין לפנות לבית משפט שיכריע עבורם בסוגיה. בשני המצבים והמקרים, קביעת מזונות ילדים בהסכמה או בבית משפט, נדרש להתייחס ולתת את הדעת לסכום של דמי המזונות לילדים לאורך כל השנים עד שכל ילד יגיע לגיל 21, כאמור, לאחר גיל 18, מקובל להפחית בשליש את גובה דמי המזונות. יש לציין שכאשר אחד מהילדים או יותר, הינם מתחת לגיל 6, תהיה חלוקה לשלוש תקופות תשלום שונות וזאת עקב הלכת שוויון בנטל מזונות שלפיה, עד לגיל 6 נ רק האב נושא בחובת מזונות ומגיל 6, החובה הזו הינה משותפת לשני ההורים. סכום דמי המזונות שיוטל על כל אחד מההורים, מחושב בהתאם ליחס ההכנסות של שני הצדדים וכן לפי ההיקף של זמני השהות שלהם עם הילדים.

החשיבות בקבלת ליווי וייעוץ משפטי מידי עורך דין לענייני משפחה

שאלת תשלום מזונות עד איזה גיל הינה שכיחה וחשובה ומומלץ לפנות לקבלת מענה וייעוץ משפטי מידי עורך דין מומחה בתחום. ללא ספק, מזונות ילדים מהווים את אחד הנושאים החשובים והמורכבים ביותר בהסדרים שנערכים בין בני זוג במקרה של גירושין. מאחר שסכום דמי המזונות לא קבוע או מוחלט, אלא תלוי בגורמים רבים, מומלץ וחשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין גירושין מנוסה ובקיא בתחום עוד בטרם שאתם פונים לבית משפט או לבית דין רבני בנושא ובעניין הזה. הדין הקובע שחל בנוגע למזונות ילדים הינו הדין הדתי, בהתאם לדתו של האב. למרות התחולה של הדין הדתי, בשונה מנושאים והיבטים אחרים שנלווים להליך גירושין שלגביהם הסמכות תיקבע בהתאם לערכאה שאליה התביעה מוגשת, כאן המחוקק קבע והעניק עדיפות לבתי משפט אזרחיים ונושא של מזונות ילדים יידון בבית דין רבני אך ורק במקרים בהם ישנה הסכמה לכך מצד שני הצדדים.

גביית דמי מזונות ילדים

מבחינת איזו ערכאה עדיפה לאישה והילדים, התשובה אינה חד משמעית, מצד אחד הדעה הנפוצה והרווחת הינה שככלל, בתי משפט לענייני משפחה, בדרך כלל, נוטים לקבוע דמי מזונות שהינם גבוהים יותר ומצד שני, בתי משפט מייחסים משקל רב יותר להתאמת חיוב דמי המזונות לנכסים ולגובה ההשתכרות של האישה ובהתאם לכך, לצמצם את הגובה של דמי המזונות שמשולמים ע"י האב.האב יהיה חייב בתשלום מזונות כפי שנפסקו לו גם במידה והוא מובטל או מוגדר כפושט רגל וגם במקרה שהוא לא מכיר בילד או שהאם ויתרה על זכותה לקבל דמי מזונות בשלב כלשהו בהסכם.סירוב או הפרה של חובת תשלום דמי מזונות ילדים עלולה להוביל להטלת סנקציות שונות דוגמת פתיחה בהליכי הוצאה לפועל, מתן צו עיכוב יציאה מהארץ ולעתים גם מאסר.בכל מקרה שבו האב לא משלם את דמי המזונות, אפשר ורצוי לפנות ולהגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי לגביית דמי המזונות באמצעות המוסד לביטוח הלאומי.הביטוח הלאומי ישלם דמי מזונות לאם בהתאם לקריטריונים שנהוגים ומקובלים אצלו וזאת בהתאם לחוק.את ההפרש שבין דמי המזונות כפי שנפסקו ונקבעו בפסק הדין לבין דמי מזונות שמשולמים ע"י הביטוח הלאומי האם תוכל לגבות באמצעות ההוצאה לפועל.

תשלום דמי מזונות בהתאם לגיל הילד

עד גיל 6

בגילאים האלה נחשבים הילדים לקטני קטינים ולכן האב יהיה חייב בתשלום עבור כל הצרכים ההכרחיים והקיומיים של הילד: מזון, ביגוד, תרופות, מדור, חינוך, טיפולים רפואיים ועוד, ההוצאות האלה הן מדין תורה ולכן דמי המזונות נקבעים ללא קשר והתחשבות במצב וביכולת הפיננסית של האב.

גיל 6 עד 15

בגילאים האלו, עדיין חייב האב בתשלום דמי מזונות עבור הצרכים הבסיסיים וההכרחיים של הילד ללא קשר והתחשבות במצבו וביכולתו הכלכלית.

כאשר מדובר בהוצאות נוספות, על פי רמת החיים לה היה הילד רגיל טרם הוריו התגרשו: תרבות, חוגים, דמי כיס  וכו' שנובעים מדין צדקה, הן יהיו מוטלות על שני ההורים בהתאם ובהתחשב ביכולת הכלכלית שלהם.

גיל 15 עד 18

משום שכעיקרון הילד בגיל הזה מסוגל כבר לעבוד, הרי שהמזונות הינם אך ורק מדין צדקה והם וטלו על שני ההורים, תוך התחשבות ביכולתם הכלכלית.

גיל 18 עד 21

החובה של ההורים לתשלום דמי מזונות לילדיהם חלה עד לגיל 18 או עד תום הלימודים בכיתה יב', על פי המאוחר.

האב יהיה חייב בתשלום דמי מזונות לילדיו החל מגיל 18 ועד לתום השירות הצבאי וזאת בשיעור של שליש מהשיעור שלהם בשנים הקודמות.

מדור

החלק של האב בתשלום הוצאות הדיור של ילדיו עומד בדרך כלל על 30% מגובה דמי השכירות שאותם האם משלמת ללד אחד ו – 40% מגובה דמי השכירות שאותם האם משלמת עבור שני ילדים וכך הלאה.

עורך דין מוביל ומנוסה בהליכי פשיטת רגל והוצאה לפועל

משרד עורך דין ונוטריון שמעון האן מספק ללקוחותיו הרבים, הפרטיים והעסקיים, מגוון רחב של שירותים משפטיים מקצועיים בדגש על המשפט האזרחי – מסחרי, דמי מזונות, מקרקעין, הליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל, ירושות וצוואות ועוד. צוות עורכי הדין שלנו ילווה אתכם, לאורך כל הדרך, במקצועיות וביחס אישי עד להשלמת ההליך והשגת התוצאה המשפטית הטובה ביותר עבורכם וזאת תוך הקפדה לשמירת האינטרסים החיוניים לכם ומימוש הזכויות שמגיעות לכם על פי חוק. הליווי המקצועי שניתן מידי עורך דין מנוסה מומחה בתחום דיני ירושה, גירושין ומזונות, ישפר את הסיכוי שלכם להגיע להסדר נוח ולקבל את כל המגיע לכם. אנו משקיעים כל מאמץ ופועלים ללא לאות על מנת להגיע לתוצאה המשפטית הרצויה עבור לקוחותיו ונעניק לכם מענה ופתרון לכל בעיה, צורך ושאלה באחריות ובאדיבות.

ט.ל.ח

אין לראות באמור כייעוץ משפטי ו/או תחליף לו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה

כל הזכויות בתוכן זה שמורות לשמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון

שמעון האן

שמעון האן

היכרות עם משרד עו"ד האן בראשות עו"ד שמעון האן. הצוות שלנו עוסק בטיפול בתיקי לשון הרע בצורה המקצועית ביותר. יש לנו את הכישורים והניסיון לייצג לקוחות בכל הרמות של הליכי לשון הרע. מלשון הרע ,הוצאת דיבה ובריונות ברשת, ראינו הכל. הרקורד שלנו מדבר בעד עצמו, עם שורה של ניצחונות עבור הלקוחות שלנו.

אבל אנחנו לא רק מומחי לשון הרע; אנחנו גם מקצוענים במשפט אזרחי-מסחרי. הצוות שלנו יודע את הדברים שלו בכל הנוגע לעסקאות מורכבות, נדל"ן, חוזים ועוד. בנינו מוניטין של מצוינות, ומושכים לקוחות גדולים בארץ ובחו"ל.

במשרד עורכי הדין האן, אנו מאמינים שלכולם מגיע ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה. המגע האישי והמקצועיות הבלתי מעורערת שלנו מייחדים אותנו. כשאתה בוחר בנו, אתה מקבל תומכים עזים שילחמו על זכויותיך, במיוחד במקרים של לשון הרע. סמוך על משרד עורכי הדין ונוטריון שמעון האן עבור כל הצרכים המשפטיים שלך.

עורך דין שמעון האן
לקבלת ייעוץ ללא עלות!

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-803-6102 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

עד איזה גיל משלמים תשלומי מזונות
פיצוי עוגמת נפש

פיצוי עוגמת נפש

כאשר אדם חווה פגיעה רגשית או תסכול רב עקב התנהגות לא ראויה של חברו, הוא עשוי לשקול את הגשתה של תביעה אזרחית לקבלת פיצוי עוגמת

קרא עוד »
עורך דין הוצאת דיבה

עורך דין הוצאת דיבה

בעידן הדיגיטלי של ימינו, כל אחד עלול למצוא את עצמו נפגע מהוצאת דיבה או מואשם בהשמצה. מהי הוצאת דיבה על פי החוק הישראלי? מה תפקידו

קרא עוד »
הוצאת דיבה פגיעה בשם הטוב

הוצאת דיבה פגיעה בשם הטוב

הוצאת דיבה היא תופעה חמורה הפוגעת בזכותו הבסיסית של אדם לכבוד ושם טוב. בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, לא אחת נגרמת בעקבות הוצאת דיבה פגיעה בשם

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לשוחח עם עו"ד שמעון האן, אשמח לקבל פרטים.