בעל לא משלם מזונות

במקרים שבהם בעל אינו משלם מזונות, יש אפשרות לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולנקוט נגדו בהליכים או לחילופין, במידה האישה הינה זכאית לדמי מזונות, היא תוכל לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך גביית החוב.

חשוב לדעת שדמי מזונות ילדים שנפסקו ונקבעו על ידי בית משפט או בית דין רבני או שהוסכם בהסכם הגירושין עליהם וההסכם קיבל תוקף משפטי של פסק דין, מחייבים באופן מוחלט את הבעל.

במקרים בהם בעל לא משלם מזונות והוא סבור שדמי המזונות כפי שהוסכמו או נקבעו הינם גבוהים ומעבר ליכולות הכספיות שלו, עקב שינויים מהותיים בנסיבות, הרי שהוא יכול ורשאי לפנות ולהגיש תביעה לבית משפט לענייני משפחה להפחתה של דמי המזונות כתוצאה משינוי בנסיבות, חשוב לציין ולהדגיש שעל השינוי בנסיבות להיות מהותי.

ההתייחסות של הרשויות לסוגיית אי תשלום מזונות

רשויות הגבייה מתייחסות לפסק דין לתשלום דמי מזונות בצורה שהינה זהה לצ'ק – המחאה שניתנה והועברה ע"י  אדם.

במשרדי ההוצאה לפועל ישנה מחלקה ייעודית ומיוחדת למזונות שמסייעת לכל מי שפונה ללא ייצוג וסיוע של עורך דין.

גם גברים יכולים לפנות למחלקת ההוצאה לפועל וזאת במקרים שהם טוענים שלפי פסק דין, האישה חייבת להם תשלום של דמי מזונות וכן נשים.

במקרים שבהם קיים חוב מזונות, מומלץ לפנות בהקדם לקבלת ליווי וייעוץ משפטי מידי עורך דין לענייני משפחה שמתמחה ובקיא בהליכי גירושין ובענייני מזונות. 

כצעד ראשון לגביית חוב בדמי מזונות, כאשר בעל לא משלם מזונות, יישלח לחייב מכתב התראה שכולל פירוט של החוב כולל אסמכתאות וקבלות.

תשלום של דמי מזונות עבור הילדים מורכב משני רכיבים: סכום קבוע וסכום משתנה שכולל הוצאות בריאות וחינוך ששני הצדדים מתחלקים בהן.

בנוגע לגביית התשלום – הסכום הקבוע, הרי שאין הכרח וצורך בקבלות וניתן להגיע למדור מזונות במחלקת ההוצאה לפועל עם פסק דין חתום מבית משפט ולפתוח, בהדרכת פקיד או פקידת ההוצאה לפועל תיק.

הליך פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל

ההליך מתחיל בשליחת מכתב אזהרה – התראה לבעל החייב ובשלב הבא יינקטו כנגדו צדעי והליכי גבייה.

בסמכותה של לשכת ההוצאה לפועל להטיל עיקול על הנכסים של החייב, עיקול חשבונות בנק ומשכורות וכל רכוש אחר ונוסף שנמצא בבעלות של החייב.

אם הבעל ממשיך בסירוב שלו להחזיר את החוב ולשלם את דמי המזונות, ההוצאה לפועל רשאית להטיל מגבלות שונות ולהוציא צו עיכוב יציאה מהארץ או צו מאסר.

אם הבעל מעוניין לטעון שהוא אינו חייב בתשלום דמי המזונות, הרי שעליו יהיה להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל בטענת "פרעתי", בטענה שהוא לא חייב. לאחר קבלת הבקשה וקיום דיון, יכריע הרשם בסוגיה ובשאלה האם אכן קיים חוב ומה הגובה שלו.  

טענת "פרעתי"

טענת פרעתי תישמע אך ורק עם הצגת ראיות והוכחות. למשל, במידה והבעל העביר לידי האישה ישירות סכום כסף מסוים, יהיה עליו להציג אישור – אסמכתא להעברה הבנקאית או להציג את החיוב בדפי החשבון.

כאשר הבעל העביר תשלום באופן ישיר למורים פרטיים או לבית הספר, רכש ציוד וספרים לבית ספר, יהיה עליו לגבות ולהוכיח זאת בחיובים בכרטיס אשראי או בקבלות.

אם הבעל לא שמר אישורים וקבלות כך שאין בידיו הוכחה לתשלום, מוטב לו לשלם ולהחזיר את החוב ולהבא לשמור את הקבלות והאסמכתאות, חשוב לדעת שרשם ההוצאה לפועל אינו מתייחס לטענות ואמירות סתמיות שאינן מגובות בראיות.

הגשת תביעת מזונות לביטוח הלאומי

במקרים שבהם בעל לא משלם מזונות כפי שנדרש ממנו באופן קבוע, האישה יכולה לפנות למוסד לביטוח הלאומי ולהציג בפניו את פסק הדין לקבלת דמי מזונות. המוסד לביטוח לאומי קבע מספר קריטריונים לגבי הזכאים לקבלת תשלום של דמי מזונות דרכם.

ברוב המקרים, הסכום שמועבר מהביטוח הלאומי נמוך מכפי שנקבע בפסק הדין שהוציא בית המשפט בנוגע לדמי המזונות.

אם האישה תימצא כזכאית לקבלת דמי מזונות מהביטוח הלאומי בהתאם לקריטריונים שנקבעו, הרי שדמי המזונות יועברו וישולמו לה ישירות ע"י הביטוח הלאומי שבנוסף ינקוט גם בהליכי הוצאה לפועל נגד הבעל החייב על הסכום המלא כפי שנפסק כנגדו.

במידה והביטוח הלאומי אכן יצליח לגבות את כל החוב, הרי שהוא יעביר את ההפרש לאישה.

אם האישה מחליטה לפנות לביטוח הלאומי, יהיה עליה לסגור לפני את התיקים בהוצאה לפועל.

הזכאות של האישה לתשלום דמי מזונות מהביטוח הלאומי משתנה ביחס להכנסות שלה ולמצב הכלכלי שלה.

כל אישה יכולה לבדוק במחשבון ייעודי שנמצא באתר של המוסד לביטוח הלאומי איזה סכום של מזונות היא זכאית לקבל אם בכלל.

הביטוח הלאומי אינו משלם דמי מזונות רטרואקטיבית יותר משנה אחת ולכן כאשר נוצר פיגור ונצבר חוב מזונות, חשוב לפעול במהירות.

כיצד להתמודד ולפעול מול גרוש שאינו משלם דמי מזונות?

נשים רבות נקלעות למצב שהו נאלצות להתמודד עם בעל או גרוש שאינם עומדים בחוב שלהם ולא משלמים מזונות כפי שנקבע בהסכם הגירושין. 

ישנן סיבות שונות להפרה של הסכם גירושין שחלקן עשויות להיות מוזרות למדי. ברובם של המקרים, מנסים הגרושים להתחמק מתשלום של דמי מזונות, על אף שהמצב הכלכלי שלהם יכול לאפשר להם לעמוד בכך וישנם מקרים שבהם גרושים אכן נקלעים למצב כלכלי בעייתי וקשה ואינם מסוגלים לעמוד בתשלומים.

הסיבות לאי תשלום דמי מזונות

הסיבה של הבעל או הגרוש שלא לשלם מזונות אינה משנה, בין אם שהוא מנסה להתחמק מהעברת התשלום על אף שמבחינה כלכלית הוא יכול לעמוד בו ובין אם שהוא אינו משלם כתוצאה מקושי ממשי לעמוד בחובת התשלומים, מובן וברור שאי עמידה והפרה של תנאי ההסכם תפגע באופן חמור מבחינה כלכלית ונפשית הן באישה והן בילדים וככל שיחלוף הזמן הפגיעה תלך ותתגבר.

על מנת לסייע הן לנשים והן לילדיהן לקבל את המגיע להם במצבים שבהם בעל לא משלם מזונות, נקבעו שתי אפשרויות ודרכים עיקריות שבהן אפשר לבחור על מנת לקבל את כל הכספים.

הראשונה הינה באמצעות פנייה למוסד לביטוח לאומי והשנייה הינה פנייה להוצאה לפועל. על מנת להצליח לגבות ולקבל את דמי המזונות, מומלץ וחשוב לפנות לעורך דין מנוסה שמתמחה בדיני משפחה ולקבל ליווי וייעוץ מקצועי לאורך כל שלבי ההליך לצורך מיצוי מלוא הזכויות שמגיעות לכם, חיסכון בזמן וניהול תהליכים בירוקרטיים בצורה יעילה. 

פנייה לביטוח הלאומי

במידה וישנה הזכות לקבלת דמי מזונות עבור אישה, ילדים או עבור שניהם, אפשר לפנות לביטוח הלאומי.

על פי תנאי הזכאות נקבע שדמי מזונות ישולמו לאישה או לילד שנולדו בישראל וזאת כאשר לאישה או לילד יש פסק דין לקבלת מזונות והחייב תושב ישראל במועד מתן פסק הדין או  לפחות ב- 24 חודשים מתוך 48 חודשים טרם שניתן פסק הדין.

התנאי הנוסף הינו שמשכורותיה של האישה מגיעות לגובה כפי שנקוב ומצוין בתקנות הביטוח הלאומי. תנאי נוסף הינו שהאישה לא מתגוררת באותו בית עם החייב.

עמידה בכל התנאים הללו, תוביל למצב שהמוסד לביטוח לאומי ישלם סכום מסוים לאישה מדי חודש, כאשר הסכום הזה מחליף למעשה את דמי המזונות.

הסכום שהביטוח הלאומי יעביר לאישה יהיה בגובה הסכום כפי שנקבע בפסק דין או לחילופין בגובה הסכום שהוסכם ונקבע בהסכם ובתקנות הגירושין וזאת לפי הסכום הנמוך יותר.

קביעת גובה סכום דמי המזונות 

סכום המזונות כפי שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי משתנה מעת לעת, אולם הוא גבוה יותר משכר המינימום ונמוך מגובה השכר הממוצע.

המוסד לביטוח לאומי משלים את סכום המזונות עד גובה של 75% מסך דמי המזונות שאמורה הייתה האישה לקבל וזאת בהתאם להגבלות השונות.

בנוסף לפעולה הזו, הביטוח הלאומי ינסה לגבות ולקבל את כספי המזונות מהבעל החייב באמצעות נקיטה בהליכי הוצאה לפועל ובמידה ואכן יצליח הביטוח הלאומי לגבות סכום שהינו גבוה יותר מהסכום שהועבר על ידו לאישה, תקבל האישה את ההפרש, במידה והסכום שהצליח לגבות הביטוח הלאומי הינו נמוך מהסכום שהועבר ושולם לאישה, על האישה יהיה לבצע בדיקה בנוגע לזכאות להבטחת הכנסה.

בכל מקרה שבו הביטוח הלאומי אינו מצליח לגבות את הסכום המלא של המזונות, האישה תהיה זכאית לדרוש ולגבות בעצמה את ההפרש וכדי לעשות כן היא צריכה לבקש אישור לגביית ההפרשים מהביטוח הלאומי.

פנייה להוצאה לפועל

גבייה של דמי מזונות אפשר לבצע גם באמצעות ההוצאה לפועל.

ישנם שני מסלולים שבהם אפשר לבחור על מנת שתקבלו את הכספים שמגיעים לכם: הראשון הינו מסלול רגיל של גבייה שבמסגרתו האישה מנהלת באופן עצמאי את תיק המזונות או בסיוע וליווי של עורך דין מזונות מומחה. במקרה הזה על האישה להחליט אילו הליכים לנקוט.

המסלול השני הינו  ייעודי ומיוחד לצורך גבייה של מזונות ובמידה והאישה תבחר באופציה הזו, התהליך יתנהל ע"י לשכת ההוצאה לפועל שתנקוט בהליכים, כאשר האישה לא תהיה מעורבת בתהליך כמעט בכלל.

לאחר שנפתח תיק המזונות, החוב יתעדכן בכל חודש והוא אף יצבור ריביות שהינן גבוהות.

ההוצאה לפועל תהיה רשאית לפעול ולנקוט בכל צעד והליך שבו היא תבחר, למשל: הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ, צו מאסר, עיקול נכסים ועוד.

בכל מקרה שבו בעל לא משלם מזונות לאישה או מחזיר לפחות חלק מהחוב, הרי שעליה לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל ושתפעל להפחית בהתאם את החוב.

החשיבות בקבלת ייעוץ וליווי משפטי מידי עורך דין לדיני משפחה

בכל מקרה בו הבעל אינו משלם את דמי המזונות, יש לפנות לעורך דין המתמחה בתחום דיני משפחה ובהליכי גביית דמי מזונות וזאת במטרה לקבל ממנו ליווי וייעוץ מקצועי.

עורך דין מנוסה ומומחה בתחום יידע כיצד לייעץ ולסייע לאישה לבחור בדרך המתאימה והטובה ביותר בהתאם לנסיבות האישיות שלה ולמקרה הספציפי שאליו היא נקלעה.

במקרים רבים יהיה נכון לפתוח תיק בלשכת ההוצאה לפועל לפני שכבר נוצר לבעל – האב, פיגור וחוב בתשלומים וזאת על מנת לוודא ולהבטיח קבלת תשלום מלא בזמן של כל דמי המזונות כפי שנפסקו לו.

עובדה שלא ידועה וברורה לרבים היא שלאחר שבית משפט פסק מזונות לאב, יהיה עליו לשלם בכל חודש במועד שנקבע בפסק הדין מראש.

מצב של אי תשלום במועד הזה יאפשר לאישה לפעול נגדו.

משרד עורכי דין מוביל ומנוסה לענייני משפחה

משרד עורך דין ונוטריון שמעון האן מתמחה במשפט האזרחי – מסחרי, דיני משפחה, מזונות, גירושין, מקרקעין, ירושות וצוואות ועוד ומעניק מעטפת משפטית מקיפה ומקצועית ללקוחותיו הרבים באחריות ויחס אישי.

צוות המשרד כולל עורכי דין בעלי ניסיון מקצועי עשיר בליווי, ייעוץ וייצוג בהליכי גירושין ובהגשת תביעת מזונות שפועלים ללא לאות עד להשלמת המשימה והשגת הפתרון הטוב ביותר עבור הלקוח תוך שמירה על אינטרסים חיוניים ומיצוי כל הזכויות שעומדות למיוצג. 

לסיכום, במידה והאב הגרוש אינו משלם את דמי המזונות כפי שנקבעו לו בהסכם גירושין או בפסק דין ואינו מחזיר את מלוא חובו, האישה תהיה רשאית לפתוח בהליכי הוצאה לפועל נגדו וכן להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לפתיחה בהליכי גבייה.

תהליך הגבייה כולל נקיטה בכמה צעדים שיכללו הטלת מגבלות שונות ועיקולים על נכסים, חשבונות בנק, חסכונות ומשכורות של הבעל החייב, עיקול הרכוש הקבוע שנמצא בבעלות שלו, התלייה של רישיון נהיגה, הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ או צו מאסר נגדו וכו'.

ט.ל.ח

אין לראות באמור כייעוץ משפטי ו/או תחליף לו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה

כל הזכויות בתוכן זה שמורות לשמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון

שמעון האן

שמעון האן

היכרות עם משרד עו"ד האן בראשות עו"ד שמעון האן. הצוות שלנו עוסק בטיפול בתיקי לשון הרע בצורה המקצועית ביותר. יש לנו את הכישורים והניסיון לייצג לקוחות בכל הרמות של הליכי לשון הרע. מלשון הרע ,הוצאת דיבה ובריונות ברשת, ראינו הכל. הרקורד שלנו מדבר בעד עצמו, עם שורה של ניצחונות עבור הלקוחות שלנו.

אבל אנחנו לא רק מומחי לשון הרע; אנחנו גם מקצוענים במשפט אזרחי-מסחרי. הצוות שלנו יודע את הדברים שלו בכל הנוגע לעסקאות מורכבות, נדל"ן, חוזים ועוד. בנינו מוניטין של מצוינות, ומושכים לקוחות גדולים בארץ ובחו"ל.

במשרד עורכי הדין האן, אנו מאמינים שלכולם מגיע ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה. המגע האישי והמקצועיות הבלתי מעורערת שלנו מייחדים אותנו. כשאתה בוחר בנו, אתה מקבל תומכים עזים שילחמו על זכויותיך, במיוחד במקרים של לשון הרע. סמוך על משרד עורכי הדין ונוטריון שמעון האן עבור כל הצרכים המשפטיים שלך.

עורך דין שמעון האן
לקבלת ייעוץ ללא עלות!

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-803-6102 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

בעל לא משלם מזונות
פיצוי עוגמת נפש

פיצוי עוגמת נפש

כאשר אדם חווה פגיעה רגשית או תסכול רב עקב התנהגות לא ראויה של חברו, הוא עשוי לשקול את הגשתה של תביעה אזרחית לקבלת פיצוי עוגמת

קרא עוד »
עורך דין הוצאת דיבה

עורך דין הוצאת דיבה

בעידן הדיגיטלי של ימינו, כל אחד עלול למצוא את עצמו נפגע מהוצאת דיבה או מואשם בהשמצה. מהי הוצאת דיבה על פי החוק הישראלי? מה תפקידו

קרא עוד »
הוצאת דיבה פגיעה בשם הטוב

הוצאת דיבה פגיעה בשם הטוב

הוצאת דיבה היא תופעה חמורה הפוגעת בזכותו הבסיסית של אדם לכבוד ושם טוב. בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, לא אחת נגרמת בעקבות הוצאת דיבה פגיעה בשם

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לשוחח עם עו"ד שמעון האן, אשמח לקבל פרטים.