תביעה על הוצאת דיבה

אחד הנכסים היקרים והחשובים מכל, הינו שמו הטוב של אדם ופגיעה בנכס זה דומה לאובדן כספי עצום ובמיוחד כאשר מדובר בפגיעה במשלח היד של אדם או במוניטין העסקי שלו. הוצאת דיבה מהווה פגיעה והפרה של הזכות החוקתית שעומדת לאדם לשמירה על כבודו ושמו הטוב, בנוסף מדובר בעוולה נזיקית וזאת בהתאם לחוק איסור לשון הרע. הוצאת דיבה יכולה להיות פרסום של מאמר, כתבה או התבטאות אחרת שהינה שקרית. הפגיעה והנזק מפרסום שכזה ואפילו הפוטנציאל של הפגיעה שנובע מהפרסום, מקנים זכות תביעה לפיצויים. למרבה הצער, הוצאת דיבה ושימוש בלשון הרע הפכו לתופעה שכיחה במהלך השנים האחרונות, במיוחד ברשת האינטרנט וברשתות החברתיות.

כיצד מתנהל הליך תביעה על הוצאת דיבה?

חופש הביטוי מקנה לכל אדם זכות לומר דברים כפי שברצונו לומר אותם, אולם משום שאמירה של דברים מסוימים עלולה להביא לפגיעה באדם אחר ועל מנת למנוע שימוש בלשון הרע והכפשת שמו הטוב של אדם, חוקק חוק איסור לשון הרע שאוסר פגיעה בשמו ובכבודו של אדם, החוק מתייחס לעולמות הוצאת דיבה. חוק איסור לשון הרע כולל כמה תתי תחומים וסעיפים ומשום שהוא כפוף לסייגים שונים וקיים הבדל מהותי בין פרסום מכפיש שנועד לפגוע לבין פרסום דבר בתום לב שהוביל לפגיעה, חשוב להכיר את הפרטים והניואנסים שנוגעים לחוק זה וכיצד אפשר להגיש תביעה לפיצויים בליווי וסיוע של עורך דין מומחה בתחום הוצאת דיבה.

 

השלבים בתביעת הוצאת דיבה

  • איסוף חומרים – ברובם של התיקים נדרש לאסוף חומרים שונים הכוללים, בין היתר מסמכים וראיות. עורך דין הוצאת דיבה מנוסה ומיומן ינחה וידריך את הלקוח כיצד עליו להתנהל ואילו חומרים נדרש לצרף לתביעת הפיצויים בגין לשון הרע או הוצאת דיבה וזאת לצורך ביסוס וחיזוק העילה של התביעה או של ההגנה.
  • גיבוש כתב תביעה – לאחר איסוף החומרים הרלוונטיים ושמיעה של גרסת הלקוח בעל פה או בכתב, ינוסח כתב התביעה ולאחר שהלקוח יעבור עליו וייתן הערות, יוגש לבית המשפט כתב התביעה.
  • ייצוג בבית המשפט – הליך משפטי של הגשת תביעה בגין הוצאת דיבה עשוי להיות ארוך ומתיש או קצר ויעיל. כאשר מדובר על תביעת הוצאת דיבה, האורך של ההליך תלוי ומשתנה בהתאם לסוג התיק. התיק יכול להתנהל בהליך מזורז ויעיל של תביעה בסדר דין מהיר או תביעה רגילה שאינה מהווה חלק בסדרי הדין המהיר. אורך ההליך של הגשת תביעת הוצאת דיבה או לשון הרע תלוי גם בשאלה האם תוגש או שהוגשה תביעה שכנגד ובשלבים משפטיים נוספים שכלולים בהליך בהם: תצהירים, הליכי גישור, קדם משפט, הליכים מקדמיים, הוכחות וסיכומים. כל אחד מהשלבים הללו הינו בעל מאפיינים שונים וייחודיים. מורכבותו של ההליך המשפטי תלויה גם בפרמטרים חיצוניים נוספים כגון מספר הנתבעים, מספר עורכי הדין שעוסקים ומייצגים בתיק, מידת המומחיות שלהם בתחום ועוד.
  • פסק הדין – בתביעת דיבה ישנם סעדים רבים שאותם ניתן לקבל. הסעד המרכזי כאשר מדובר בתביעת הוצאת דיבה, הרי שהסעד הראשון והמרכזי הינו סעד של פיצויים וסעדים נפוצים נוספים יכולים להיות: תיקון, הסרה של הפרסום, הכחשה, התנצלות ופרסום פשל פסק הדין. במידה והתוצאה של פסק הדין לא משביעת רצון, הלקוח יכול לפנות ולהתייעץ עם עורך דינו לצורך ביצוע בחינה נוספת. במידה והמסקנה תהיה שקיים סיכוי משפטי ממשי ולא מבוטל לשינוי התוצאה של פסק הדין בתביעות הוצאת דיבה, ישנה אפשרות להגיש ערעור לערכאה משפטית גבוהה יותר.

הפרמטרים החשובים להצלחת תביעה על הוצאת דיבה

לאחר שגובשה עילה מוצקה לתביעה, ישנם כמה גורמים שישפיעו על הסיכויים שהיא תצליח ותתקבל. הגורם הראשון הינו קטלוג האמירה הפוגענית והאופן בו היא התפרשה ונתפשה ע"י הציבור. האמירה עשויה להיות עובדה חד משמעית או דעה מסוימת של אדם. גורם נוסף בתביעת דיבה ולשון הרע הינו מידת הנזק שנגרם לאותו אדם שלגביו ועליו נאמרו אותן המילים הפוגעניות, האם אכן נגרם נזק ובמידה וכן כמה הוא חמור והאם ישנה עילה מוצקה וחד משמעית להגשה של תביעת דיבה. גורם נוסף שנבחן הינו הסיבות שהובילו לפרסום, האם הדברים שנאמרו ופורסמו הינם בעלי אופי מובהק של הוצאת דיבה וכיצד התנהל והתנהג אותו אדם שהפיץ ופרסם את הדברים לאחר שהדברים פורסמו. ניתן להבין כי תחום של תביעות הוצאת דיבה ולשון הרע הינו מורכב ומשום כך חשוב לקבל ייצוג מקצועי על ידי עורך דין שמתמחה בתחום של תביעות הוצאת דיבה.

התנאים להגשת תביעת דיבה

בעוד שבעבר, בתי המשפט העדיפו שלא להביע ולבטא את מידת החומרה שבעוולת הוצאת דיבה בפסיקות השונות, הרי שבמהלך השנים האחרונות, אפשר להבחין בשינוי מהותי במגמה של הפסיקה ובמיוחד נוכח השכיחות של שימוש בלשון הרע והוצאת דיבה בעת הזו. עורכי דין שעוסקים בתחום של הוצאת דיבה, פועלים באופן נמרץ לקידום נושא זה ומסבירים לבתי המשפט, כמה חמורה וקשה פגיעה בגין הוצאת דיבה ושימוש בלשון הרע. התסכול שרבים מנפגעי הוצאת דיבה חשים הינו רב וכך גם מידת הנזק ובמיוחד במקרים של הוצאת דיבה ברשת האינטרנט. במקרים אלה החשיפה הציבורית הינה רחבה ביותר ולעתים אף אסטרונומית ומשום כך, הנזק הינו עצום ועם זאת ובאותה העת, הוא קשה להוכחה.

פיצויים בגין הוצאת דיבה

בחוק איסור לשון הרע נכלל איסור על הוצאת דיבה, אך עם זאת הוא גם מכיל מספר הגנות שונות שניתנות למפרסמים. רק במידה ולנתבע לא עומדת אף טענת הגנה ובית המשפט סבור שאכן זהו מקרה מובהק של הוצאת דיבה, יחל דיון בסוגיית הפיצוי. במידה ובעת הגשת תביעת הוצאת דיבה, התובע מודע לכך ויודע שהוא לא מסוגל להוכיח את הפגיעה והנזק שנגרמו לו בגין הוצאת הדיבה, הוא יבקש מבית המשפט, כחלק מכתב התביעה, שיפסוק עבורו פיצוי ראוי ללא צורך בהוכחת נזק. הסמכות הזו נמצאת בידיו של בית המשפט וזאת מכוח סעיף 7א' בחוק איסור לשון הרע. בתי המשפט אינם מרבים לעשות שימוש בסמכות הזו, אלא כאשר מדובר במקרים שמצדיקים זאת וזאת משום שמדובר בפיצוי שניתן לתובע ללא הוכחת נזק. במידה והוכחה כוונת פגיעה, הרי שבית המשפט רשאי ויכול לפסוק פיצוי בסכום מקסימאלי של 70,000 שקלים או סכום של 140,000 שקלים במידה והוכחה כוונת פגיעה. בנוסף לקבלת פיצוי כספי ראוי בגין הוצאת דיבה, התובע יהיה זכאי לקבל סעדים נוספים לפי סעיף 9 בחוק איסור לשון הרע למשל, צו שאוסר על הפצת עותקי הפרסום שמכילים את דברי הוצאת הדיבה, בנוסף, יכול בית המשפט להורות לנתבע ולחייב אותו לפרסם תיקון או לחילופין הכחשה של הפרסום שהיווה ונחשב הוצאת דיבה ועוד.

השיקולים של בית המשפט בעת מתן פיצוי בתביעת הוצאת דיבה

  • סוג ואופי הפרסום – הכוונה בשיקול זה הינה שפרסום בעיתון לא דומה לפרסום ברשת האינטרנט, מבחינת מידת והיקף החשיפה ומשום כך ניתן דגש ומשקל רב בהתייחסות לסוג של הפרסום, שלו יש השפעה והשלכה ישירה על היקף החשיפה שלה.
  • חומרת הנזקים – למידת וחומרת הנזקים שנגרמו לתובע יש השפעה רבה על גובה הפיצויים שהוא יקבל התובע. ככל שהתפוצה של הדברים הפוגעניים רחבה וגדולה יותר, כך סביר להניח שמידת הנזק תהיה גדולה יותר.
  • הכוונה של המפרסם – במקרים שבהם לא הייתה כוונה של המפרסם להוציא דיבה, הרי שבית המשפט יתייחס לכך וישקול זאת בפסיקת הפיצוי.

החשיבות בקבלת ייעוץ וייצוג משפטי בהליך תביעה על הוצאת דיבה

אחד הדברים המשמעותיים והחשובים ביותר לפני הגשה של תביעת לשון הרע – הוצאת דיבה הינו להתייעץ עם עורך דין מומחה ומנוסה בתחום של הוצאת דיבה. משרד עורך דין ונוטריון האן מתמחה במתן שירותים משפטיים מקצועיים במגוון תחומים ללקוחותיו הרבים בדגש על תחום הדין האזרחי – מסחרי, מקרקעין, תביעות נזיקין, הוצאה לפועל, תביעות לשון הרע והוצאת דיבה ועוד. צוות המשרד הינו בעל ניסיון ומומחיות להעניק ללקוחותיו מענה מלא לכל סוגיה וצורך בתחום פרסום לשון הרע והוצאת דיבה וזאת תוך הקפדה על יחס אישי וחתירה ללא לאות להשגת התוצאה המשפטית הטובה ביותר עבור הלקוח, מיצוי זכויותיו וקבלת פיצוי ראוי בהתאם לנסיבות המקרה ועל פי החוק.

תביעה על הוצאת דיבה
תביעה על הוצאת דיבה

ט.ל.ח
אין לראות באמור כייעוץ משפטי ו/או תחליף לו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה
כל הזכויות בתוכן זה שמורות לשמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון

Picture of שמעון האן

שמעון האן

היכרות עם משרד עו"ד האן בראשות עו"ד שמעון האן. הצוות שלנו עוסק בטיפול בתיקי לשון הרע בצורה המקצועית ביותר. יש לנו את הכישורים והניסיון לייצג לקוחות בכל הרמות של הליכי לשון הרע. מלשון הרע ,הוצאת דיבה ובריונות ברשת, ראינו הכל. הרקורד שלנו מדבר בעד עצמו, עם שורה של ניצחונות עבור הלקוחות שלנו.

אבל אנחנו לא רק מומחי לשון הרע; אנחנו גם מקצוענים במשפט אזרחי-מסחרי. הצוות שלנו יודע את הדברים שלו בכל הנוגע לעסקאות מורכבות, נדל"ן, חוזים ועוד. בנינו מוניטין של מצוינות, ומושכים לקוחות גדולים בארץ ובחו"ל.

במשרד עורכי הדין האן, אנו מאמינים שלכולם מגיע ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה. המגע האישי והמקצועיות הבלתי מעורערת שלנו מייחדים אותנו. כשאתה בוחר בנו, אתה מקבל תומכים עזים שילחמו על זכויותיך, במיוחד במקרים של לשון הרע. סמוך על משרד עורכי הדין ונוטריון שמעון האן עבור כל הצרכים המשפטיים שלך.

עורך דין שמעון האן
לקבלת ייעוץ ללא עלות!

מלאו את הפרטים ועורך דין שי סולטן יחזור אליכם בהקדם האפשרי.

חוות דעת
שמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון
מצוין
5.0
מבוסס על 33 ביקורות
Moran-Lee Kogan
Moran-Lee Kogan
משרד תותח על! יחס אישי וסופר מקצועי
Response from the owner: תודה רבה, שמחים לעמוד לשירותך
Kobi Halifa
Kobi Halifa
שמי נטלי חליפה קיבלתי שירות מעו"ד נמרוד האן טיפל בי בצורה הכי טובה מדוייקת עם המון איכפתיות ממליצה בחוםם
Response from the owner: תודה רבה נטלי, הכבוד הוא למשרדנו
אור רחמני
אור רחמני
ממליצה בחום!!!הייתי קרוב ל10 שנים בחובות להוצאה לפועל עד שהכרתי את שמעון.שמעון עזר לי לסגור חוב עצום במחיר מצחיק.מעבר למקצועיות המדהימה מדובר בבנאדם מדהים,ישר והגון!תודה רבה כל הכל אין כמוכם בעולם!!
Response from the owner: תודה רבה, הכבוד הוא לנו
בשמת רוטליין
בשמת רוטליין
פניתי לעו״ד נמרוד האן במצוקה ותסכול קשים, נמרוד קודם כל הקשיב לי במלוא תשומת הלב, הכיל והרגיע אותי מהשניה הראשונה.נתן לי תחושה שאיכפת לו מהמקרה שלי על אף אינספור המקרים ששומע כל יום.דאג להסביר לי על כל ההליך בפרטי פרטים וכמובן פתר לי את הבעיה ! מומלץ בחום רב;)
Response from the owner: הכבוד הוא שלנו, תודה רבה
Eliav Bar-El
Eliav Bar-El
משרד מקצועי ומוערך! מאד מלווים ועוזרים. ממליץ בחום!
Response from the owner: תודה רבה
רחל רבינוביץ
רחל רבינוביץ
משרד מדהים, אנשים מוכשרים אחד אחד. ממליצה בחום!
Response from the owner: תודה רבה
js_loader

מצאתם את מה שחיפשתם? שתפו בקליק

עורך דין שמעון האן

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-803-6102 

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 33 ביקורות
×
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לשוחח עם עו"ד שמעון האן, אשמח לקבל פרטים.