הלל 18, קומה 2

מרכז העיר ירושלים

972-2-5025544+

תמיד זמינים בשבילכם

ראשון - שישי 08:00 - 16:00

שעות פעילות

לשון הרע

חוק איסור לשון הרע-תשכ"ה-1965

·   החוק מגדיר מהי לשון הרע ואוסר שימוש בה.

·   החוק נגזר מחוק יסוד: "כבוד האדם וחירותו", ומאזן בין חופש הביטוי מחד, לבין הזכות לכבוד ולשם טוב מאידך.

·   מטרת החוק-שמירה על כבודו ושמו הטוב של כל אדם באמצעות איסור פרסום פרטים העלולים להשפילו ולבזותו בעיני הבריות.

·   נשאלת השאלה: "מהי לשון הרע?" התשובה מוגדרת בחוק, בסעיף 1: דבר אשר פרסומו עלול להשפיל אדם, לעשותו מטרה לשנאה או לגלוג.

·   אין לבזות אדם בשל התנהגותו או תכונותיו, או לפגוע במשרתו, תהא אשר תהא.

·   ביזוי אדם ייגרם בשל פגיעה בו עקב, גזעו, מוצאו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.

·   יהא זה אדם או תאגיד, אשר שמו הטוב נפגע.

·   נשאלת השאלה: "פרסום מהו?" על פי סעיף 2 לחוק, פרסום בעניין לשון הרע יהיה בעל פה או בכתב, בדפוס (לרבות ציור) ובדרכים נוספות.

·   פיצוי-סעיף 70א' לחוק: פיצוי יכול להגיע ל-50,000 ₪ ללא הוכחת נזק, כלומר-כל פגיעה בשמו הטוב של אדם הינה עילה לתביעה אזרחית.                                                                 –אם בוצעה הפגיעה בכוונה תחילה-ניתן להגיש תלונה. הענישה עד שנת מאסר בפועל.

·   הגנות משפטיות לנתבע בהוצאת דיבה:

1)     סעיף 14 לחוק-"אמת דיברתי"-במקרה שהפרסום אמיתי הוא וגם מהווה עניין לציבור = לא ניתן לתבוע.

2)    סעיף 15 לחוק-"תום לב"-משמעו שהמפרסם לא ידע שזו לשון הרע, משמעות הדבר-שהאדם הסביר היה נוהג כך.

·   בית המשפט לא יקבל את טענות "תום הלב" במקרה שהפרסום היה שקרי והנאשם ידע כי שקרי הוא, או שלא נקט בפעולה סבירה לבירור האמת.

·   נטל ההוכחה-על הנתבע להוכיח שפעל בתום לב.

יש לכם שאלה בנושא?

צוות המשרד פה בשבילכם