כתבי תביעה

כתב תביעה דיני עבודה

מהות התביעה: דיני עבודה
סכום התביעה: 219,955 ₪

עורך דין שמעון האן

כתב תביעה בגין לשון הרע

מהות התביעה: לשון הרע
סכום התביעה: 120,000 ₪

עורך דין שמעון האן

כתב תביעה בדיון מהיר

מהות התביעה: סדר דין מהיר
סכום התביעה: 32,000 ₪

עורך דין שמעון האן

כתב תביעה בסדר דין מהיר

מהות התביעה: סדר דין מהיר
סכום התביעה: 10,000 ₪

עורך דין שמעון האן

כתב תביעה

מהות התביעה: כתב תביעה
סכום התביעה: 188,258 ₪

עורך דין שמעון האן

תיאור תמציתי של בעלי הדין 

1. התובע (להלן: "התובע") הינו בעל בית מגורים ביישוב xxx (להלן: "הנכס"), התובע השכיר את הנכס למר xxx xxx (להלן: "הנתבע"), תמורת תשלום חודשי קבוע ומוסכם מראש וזאת כל עוד הנתבע מתגורר בנכס ובהתאם להסכם החתום ביניהם.

רצ"ב הסכם שכירות ומסומן "נספח 1". 

 עובדות המקרה והסעד המבוקש 

2. הנתבע הפר ההסכם שבעל פה ובהתנהגות בינו לבין התובע שקוים על ידם מזה שנה, לפיו על הנתבע היה לפנות את בנכס עד ליום 13/07/2020, או לחילופין לשלם לתובע 200 ₪ בנוסף לדמי השכירות החודשיים וזאת עבור כל יום שבו לא החזיר הנתבע את החזקה בנכס. 

3. התובע אשר ידע על סיום החוזה בינו לבין הנתבע, מצא שוכרים חדשים אשר ייכנסו לנעלי הנתבע ויתגוררו בנכס במקומו החל מיום 01/08/2020.

4. כחודש לפני תום תקופת ההסכם הודיע הנתבע לתובע כי ישנו עיכוב בסיום בניית ביתו והכל בשל עיכוב קבלת סחורה אשר הזמין מסין ועל כן יפנה את הנכס רק לאחר סיום בניית ביתו שלו, התובע אשר לא היה מעוניין בהארכת ההסכם עדכן בכך הנתבע.

5. הנתבע אשר לא היה מרוצה מהחלטת התובע החל לדרוש פיצוי ו/או החזר בגין עבודות שונות ומגוונות בעלויות מופרזות אותן ביצע בנכס ללא ידיעה ו/או הסכמה מצד התובע.

6. לא למותר לציין, כי התובע הציע להביא אנשי מקצוע מטעמו ו/או לחילופין לבצע העבודות בעצמו, אולם, בכל פעם הנתבע השיב כי העבודות כבר בוצעו והתשלום שולם, בצר לתובע, המקרה חזר על עצמו פעמים רבות בשל עילות שונות ומרובות ובכל פעם הנתבע השיב את אותה תשובה.

7. סירובו של הנתבע לפנות את הנכס היה בגדר הפתעה מוחלטת, לאחר שהתברר כי משך הזמן עד לקבלת צו לפינוי מושכר עלול לקחת כחצי שנה החליט התובע לשלוח לנתבע חוזה שכירות חדש.

8. הנתבע מעולם לא חתם על הסכם השכירות החדש אך מנגד גם לא פינה את הנכס.

9. כל זאת ועוד, הנתבע החליט על דעת עצמו להפחית סכומים שונים מתשלומי השכירות, וכן לא החזיר את הסכומים המוגזמים אותם קיזז בגין התיקונים אשר עליהם החליט.

10. ביום 13/08/2020 קיבל התובע הודעת טקסט מהנתבע ובה ציין כי יפנה את הנכס עד ליום 15/09/2020.

11. התובע אשר הסתמך על הודעת הנתבע, מצא שוכרים חדשים אשר יכנסו לנכס ביום 18/09/2020.

12. בהתאם להתכתבות בין הצדדים הוסכם כי ביום 15/09/2020 יפגשו למסירת החזקה בנכס.

13. במחשבה כי "הסאגה" מאחוריו הודיע התובע לשוכרים החדשים על מועד הפינוי, בשל תקופת הקורונה והסגרים המרובים אשר התקיימו באותה תקופה, היה לחץ ממשי להעביר את החזקה בנכס לשוכרים החדשים בטרם יחל סגר נוסף.

14. רבה הייתה התדהמה ביום 17/09/2020 כאשר גילה התובע אשר הגיע לנכס מלווה בשוכרים החדשים, כי למעשה, הנכס שהיה אמור להיות ריק נמצא מלא בריהוט, הארונות מלאים, חפצים רבים ופסולת ברחבי הנכס, בחניה עמד רכב נטוש, הגינה והצמחייה הוזנחו וניזוקו קשות.

-רצ"ב תמונות הריהוט, הפסולת ונזקי הגינה ומסומנות נספח "2".

15. הנתבע אשר הבטיח לשפץ את הנכס ולרוקן אותו חזר על מעשיו הרעים והעביר את התובע וכן את השוכרים החדשים את אותה מסכת ייסורים גם ביום 25/09/2020 וכן ביום 01/10/2020.

16. ביום 01/10/2020 ולאחר שלא נעשה כל שינוי מצד הנתבע אשר לא סידר דבר וחצי דבר בליקויים בנכס, הודיע התובע לנתבע כי הוא עתיד להתחיל בפינוי ושיפוץ הנכס וכי ידרוש כסף בעבור העבודה.

17. לא למותר לציין כי התובע מתגורר באשקלון (דבר הידוע לנתבע), השוכרים החדשים מתגוררים במעלה אדומים, הווה אומר, כי בכל פעם בה הגיעו התובע והשוכרים לנכס הם הגיעו מערים מרוחקות ושילמו ממיטב כספם את עלויות הנסיעה.

18. העברת החזקה לידי התובע בוצעה רק ביום 13/10/2021. קצרה היריעה מלהכיל את שלל הנזקים אותם הותיר הנתבע אחריו עניין שגרם לנזק רב ברכוש התובע וכן עוגמת נפש רבה.

19. עלויות התיקונים ושיקום הגינה היו גבוהים מהסכום אותו יכול היה התובע להרשות לעצמו, וכפועל יוצא ועל מנת לפצות את הדיירים החדשים הופחתו דמי השכירות ב- 1,000 ₪, דהיינו, הפסד של 12,000 ₪ בשנה.

20. הנתבע מסר לתובע שני שיקים ע"ס 5,000 ₪ כ"א להבטחת קיום חיוביו לפי הסכם השכירות, מעיון בפלטי הבנק עולה כי השיקים ניתנו מחשבון סגור, דבר האומר דרשני.

-רצ"ב העתקי ההמחאות ופלטי הבנק ומסומנים נספח "3"

21. לביהמ"ש הנכבד, הסמכות העניינית לדון בתביעה בשים לב לסכום התביעה. לביהמ"ש הנכבד, אף הסמכות המקומית לדון בכתב התביעה, בשים לב למקום יצירת ההתחייבות והמקום שנועד לקיום חיוביו של הנתבע, בהתאם להסכם.

22. מכלל המקובץ, בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את הנתבע לשלם לתובע את כלל המחאות הבטחון שהינם על סך 10,000 ₪ בגין:

-דמי שכירות בסך 8,000 ₪ בגין חודשיים שבהם לא פינה הנתבע את הנכס.

-פיצוי בגין איחור בפינוי הנכס לתקופה 90 יום * 200 עבור כל יום, דהיינו 18,000 ₪.

23. נוכח הגבלת סך התביעה לסך 10,000 ₪ החייב יבקש את מלוא המחאות הביטחון שהפקיד הנתבע. 

24. כן בית המשפט הנכבד יתבקש לחייב את הנתבע בהוצאות משפט, לרבות שכר טרחת עו"ד ומע"מ כחוק.

25. תצהיר התובע מצ"ב.

26. מן הדין והצדק להיעתר לתביעה במלואה.

-נחתם אלקטרונית-

שמעון האן, עו"ד

ב"כ התובע

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 33 ביקורות
×
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לשוחח עם עו"ד שמעון האן, אשמח לקבל פרטים.