חקירת זכויות הפרטיות של בני הזוג בישראל

חוק הגנת הפרטיות בישראל, קובע בפרוטרוט אילו סוגי פעולות הן בבחינת פגיעה בפרטיות בין בני זוג ובכלל, ומהם הצעדים המשפטיים הזמינים למי שנפגעו מהפרת פרטיותם. במאמר זה, נחקור את זכויות הפרטיות בישראל בהקשרן הזוגי, את הצורות השונות שהפרת פרטיות עלולה ללבוש והצעדים המשפטיים שניתן לנקוט לטובת הגנת הפרטיות והשגת פיצוי ראוי, במקרה של פגיעה בזכויות הפרט במישור רגיש זה.

מה ההגדרה המשפטית של פגיעה בפרטיות? 

פגיעה בפרטיות נחשבת כעוולה אזרחית וכמעשה פלילי כאחד, מה שמאפשר לצד הנפגע לדרוש פיצוי מהפרט האחראי להפרת פרטיותו, על ידי הגשת תביעת נזיקין. ההיבט הפלילי נקבע רק במקרים בהם הפגיעה בפרטיות בוצעה בזדון, בעוד שעל מנת לבסס את דבר קיומה של עילה להגשת תביעה אזרחית, אין הכרח בהוכחת כוונת זדון מצד הצד הפוגע. תרחישים שונים יכולים להיחשב כהפרת פרטיות, לרבות מקרים של פגיעה בפרטיות בין בני הזוג.

אילו מעשים עלולים להיחשב כפגיעה בפרטיות בין בני זוג לפי חוק הגנת הפרטיות?

חוק הגנת הפרטיות מציין אילו סוגי מעשים הם בבחינת פגיעה בפרטיות בין בני זוג ובכלל, לרבות תרחישים כמו צילום תמונות או סרטונים של אדם ללא הסכמתו, בסיטואציה פרטית. 

דוגמה נוספת להפרת פרטיות בין בני זוג, היא המקרה של ציתות לשיחות של בן או בת הזוג, הנוגדת את החוק לאיסור האזנות סתר ונחשבת גם היא כהפרת פרטיות בוטה.

השאלה האם לאדם שטוען כי פרטיותו נפגעה, הייתה ציפייה סבירה לפרטיות במקרה הנדון, היא אבן הבוחן שחוק הפרטיות קובע לאורה האם אירעה פגיעה בפרטיות או לא.

באילו נסיבות פגיעה בפרטיות בין בני זוג מתרחשת בדרך כלל?

במסגרת הליכי גירושין, בני הזוג עלולים לפגוע זו בפרטיותו של זה, ובמיוחד במהלך הליכי גירושין טעונים וקשים. התנהגות זו מתעוררת לעיתים קרובות כאשר זוגות מבקשים לאסוף מידע זה על זו, אותו הם יכולים לנצל למינוף המשא ומתן על תנאי הסכם הגירושין. 

למרבה הצער, לעתים קרובות, פעולות אלו מבוצעות ללא הבנה מלאה של מידת חומרתן וההשלכות המשפטיות הנלוות אליהן, ובכך חושפות את מבצעיהן לתביעות משפטיות פוטנציאליות בגין פרסום לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות של בני זוגם.

הצעדים המשפטיים שניתן לנקוט במקרים של פגיעה בפרטיות בין בני זוג

במצבים הכוללים פגיעה בפרטיות בין בני הזוג, פוטנציאל הנזק – הן הכספי והן האישי, הוא משמעותי. לכן לאנשים שפרטיותם נפגעה, יש זכות להגיש תביעת פיצויים כנגד הצד הפוגע. גם חוק הגנת הפרטיות, בדומה לחוק לשון הרע, מאפשר לקבל פיצוי ללא צורך בהוכחת נזק, בגין פגיעה בפרטיות. יחד עם זאת, ישנם מספר שיקולים שחשוב להביא בחשבון בהקשר זה, כפי שיוסבר מיד. 

השיקולים המשפטיים שיש לקחת בחשבון בהגשת תביעה בגין פגיעה בפרטיות בין בני זוג

להלן מספר נקודות מפתח שכדאי לקחת בחשבון, במידה והגשת תביעת פיצויים על רקע פגיעה בפרטיות בין בני זוג, עומדת על הפרק:

  • שיקול דעת שיפוטי – בתי המשפט נוהגים במשנה זהירות כאשר הם מתבקשים לפסוק פיצויים על פגיעה בפרטיות ללא הוכחת נזק, ועושים זאת רק כאשר הם משוכנעים באמת ובתמים כי לתובע נגרם עוול אמיתי.
  • כמות הפיצויים – אם בית המשפט יבחר להעניק פיצוי לתובע/ת ללא ראיות לנזק, הסכום שייפסק יהיה מוגבל לתקרה מסוימת, גורם שיש לקחת בחשבון לפני שניגשים להליך התביעה.
  • ייעוץ משפטי – פנייה לליווי משפטי לפני הגשת תביעה בגין פגיעה בפרטיות בין בני זוג, היא בעלת חשיבות עליונה. זה מסייע לנפגעים בבדיקת הסבירות להצלחת התביעה והערכת היקף הפיצויים הפוטנציאליים שניתן יהיה לקבל במסגרתה, בהתבסס על הנסיבות הספציפיות למקרה.

מה לגבי לשון הרע בקרב בני זוג נשואים?

מלבד פגיעה בפרטיות האישית, זוגות העוברים הליכי גירושין, נוקטים מדי פעם בטקטיקות נוספות כדי לפגוע בצד שכנגד, לבייש אותו ו"להגיד את המילה האחרונה" במסגרת ההליכים המשפטיים. הוצאת לשון הרע כנגד בן או בת הזוג, אינה עניין חריג בתיקי גירושין, ובכוחה לגרום נזק משמעותי לבן הזוג שאליו היא מופנית. גם כאן, בדומה למקרים של פגיעה בפרטיות, לאדם הנפגע יש את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד הצד הפוגע, שעשויים להניב עבורו פיצוי כספי בגין לשון הרע, גם בהיעדר יכולת להוכיח נזקים.

מדוע ייצוג משפטי חיוני כל כך עבור נפגעי פגיעה בפרטיות או לשון הרע בין בני זוג?

תיקי לשון הרע או הפרת פרטיות בין זוגות, עוסקים בסוגיות מורכבות מבחינה משפטית ובשל כך, חלק נכבד מתביעות הפיצויים המוגשות במקרים כאלו, אינן מניבות את התוצאות המקוות עבור מגישיהן. אמנם הוכחת נזק אינה בגדר חובה לצורך תביעת פיצויים בגין לשון הרע ופגיעה בפרטיות, אך הסמכות לפסוק פיצויים בעקבות עוולות מסוג זה, כאמור מופעלת רק לעתים רחוקות על ידי בתי המשפט, והסכום שנפסק נותר מוגבל לתקרה מסוימת. לפיכך, טרם פתיחה בהליכי תביעה, קריטי להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון ענף בליווי תיקי פגיעה בפרטיות ולשון הרע, על מנת לעמוד את פוטנציאל הצלחתה של התביעה.

 

חקירת זכויות הפרטיות של בני הזוג בישראל – סיכום

עינינו הרואות כי אנשים המבקשים לחשוף מידע על בני הזוג שלהם, נוקטים באסטרטגיות מגוונות, ולעיתים קרובות גם חוטאים "על הדרך" בהוצאת דיבה ולשון הרע, ללא הבנה מלאה של ההשלכות המשפטיות של מעשיהם. אין זה מקרי לאור העובדה שבעיצומן של נסיבות טעונות רגשית וכלכלית, כמו הליכי גירושין, שיקול הדעת של בני הזוג עלול להתערער ולהפוך נגוע בכעסים אישיים ויצר נקמה, מה שמוביל אנשים רבים לפעול באימפולסיביות.  למותר לציין כי לאור ההשלכות מרחיקות הלכת שעלולות להיות לפגיעה בפרטיות בין בני זוג, ישנה חשיבות עליונה לפנות לייעוץ משפטי במהלך הליכי גירושין, לפני נקיטת כל פעולה שהיא. אם אתם מוצאים את עצמכם מתמודדים עם פגיעה בפרטיותכם מצד בני זוגכם בהווה או לשעבר, הוצאת דיבה או כל פגיעה אחרת בזכויותיכם, דעו כי אינכם חייבים להתמודד עם המצב הרגיש בכוחות עצמכם. משרד עורכי דין שמעון האן כאן לשירותכם וישמח לסייע לכם להגן על זכויותיכם. פנו אלינו בהקדם לקביעת שיחת ייעוץ אישית ודיסקרטי ללא התחייבות.

חקירת זכויות הפרטיות של בני הזוג בישראל
חקירת זכויות הפרטיות של בני הזוג בישראל

שאלות ותשובות:

חוק הגנת הפרטיות מגדיר מקרים שונים של פגיעה בפרטיות, לרבות צילום לא מורשה והאזנת סתר לזולת. הוא קובע את המבחן לזיהוי פגיעה בפרטיות, בהתבסס על ציפייה סבירה לפרטיות.

בני זוג בהליכי גירושין עלולים לפגוע זה בפרטיותו של זו כאמצעי להשגת מידע רגיש על הצד השני, שישמש אותם במשא ומתן על תנאי הסכם הגירושין. למותר לציין שפעולות כאלה עלולות לחשוף את מבצעיהן להשלכות משפטיות וכספיות חמורות.

כן, בדומה למקרי לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות מאפשר לקבל פיצוי ללא צורך בהוכחת נזק ממשי. עם זאת, בתי המשפט נוהגים בזהירות ומגבילים את סכומי הפיצויים בתרחישים כאלה.

במקרים של הפרת פרטיות או לשון הרע, התייעצות עם עורך דין מנוסה היא חיונית, להערכת כדאיות התביעה, ניווט במורכבות המשפטית הכרוכה בניהולה ומקסום סיכויי ההצלחה בתיק.

Picture of שמעון האן

שמעון האן

היכרות עם משרד עו"ד האן בראשות עו"ד שמעון האן. הצוות שלנו עוסק בטיפול בתיקי לשון הרע בצורה המקצועית ביותר. יש לנו את הכישורים והניסיון לייצג לקוחות בכל הרמות של הליכי לשון הרע. מלשון הרע ,הוצאת דיבה ובריונות ברשת, ראינו הכל. הרקורד שלנו מדבר בעד עצמו, עם שורה של ניצחונות עבור הלקוחות שלנו.

אבל אנחנו לא רק מומחי לשון הרע; אנחנו גם מקצוענים במשפט אזרחי-מסחרי. הצוות שלנו יודע את הדברים שלו בכל הנוגע לעסקאות מורכבות, נדל"ן, חוזים ועוד. בנינו מוניטין של מצוינות, ומושכים לקוחות גדולים בארץ ובחו"ל.

במשרד עורכי הדין האן, אנו מאמינים שלכולם מגיע ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה. המגע האישי והמקצועיות הבלתי מעורערת שלנו מייחדים אותנו. כשאתה בוחר בנו, אתה מקבל תומכים עזים שילחמו על זכויותיך, במיוחד במקרים של לשון הרע. סמוך על משרד עורכי הדין ונוטריון שמעון האן עבור כל הצרכים המשפטיים שלך.

עורך דין שמעון האן
לקבלת ייעוץ ללא עלות!

מלאו את הפרטים ועורך דין שי סולטן יחזור אליכם בהקדם האפשרי.

חוות דעת
שמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון
מצוין
5.0
מבוסס על 33 ביקורות
Moran-Lee Kogan
Moran-Lee Kogan
משרד תותח על! יחס אישי וסופר מקצועי
Response from the owner: תודה רבה, שמחים לעמוד לשירותך
Kobi Halifa
Kobi Halifa
שמי נטלי חליפה קיבלתי שירות מעו"ד נמרוד האן טיפל בי בצורה הכי טובה מדוייקת עם המון איכפתיות ממליצה בחוםם
Response from the owner: תודה רבה נטלי, הכבוד הוא למשרדנו
אור רחמני
אור רחמני
ממליצה בחום!!!הייתי קרוב ל10 שנים בחובות להוצאה לפועל עד שהכרתי את שמעון.שמעון עזר לי לסגור חוב עצום במחיר מצחיק.מעבר למקצועיות המדהימה מדובר בבנאדם מדהים,ישר והגון!תודה רבה כל הכל אין כמוכם בעולם!!
Response from the owner: תודה רבה, הכבוד הוא לנו
בשמת רוטליין
בשמת רוטליין
פניתי לעו״ד נמרוד האן במצוקה ותסכול קשים, נמרוד קודם כל הקשיב לי במלוא תשומת הלב, הכיל והרגיע אותי מהשניה הראשונה.נתן לי תחושה שאיכפת לו מהמקרה שלי על אף אינספור המקרים ששומע כל יום.דאג להסביר לי על כל ההליך בפרטי פרטים וכמובן פתר לי את הבעיה ! מומלץ בחום רב;)
Response from the owner: הכבוד הוא שלנו, תודה רבה
Eliav Bar-El
Eliav Bar-El
משרד מקצועי ומוערך! מאד מלווים ועוזרים. ממליץ בחום!
Response from the owner: תודה רבה
רחל רבינוביץ
רחל רבינוביץ
משרד מדהים, אנשים מוכשרים אחד אחד. ממליצה בחום!
Response from the owner: תודה רבה
js_loader

מצאתם את מה שחיפשתם? שתפו בקליק

עורך דין שמעון האן

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-803-6102 

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 33 ביקורות
×
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לשוחח עם עו"ד שמעון האן, אשמח לקבל פרטים.