הלל 18, קומה 2

מרכז העיר ירושלים

972-2-5025544+

תמיד זמינים בשבילכם

ראשון - שישי 08:00 - 16:00

שעות פעילות

תביעות אזרחיות

המשפט האזרחי (שבא לכדי ביטוי בתביעות אזרחיות) הוא כינוי כולל לתחומי המשנה המשפטיים, אשר מסדירים מערכות יחסים המתנהלות בין פרטים (חברות או אנשים) לבין עצמם. תחום זה חולש על אספקטים שונים ומסדיר, למשל, זכויות ברכוש (דיני הקניין), התחייבויות רצוניות וכאלה שאינן רצוניות בין הפרטים (בתחומי דיני החוזים ודיני הנזיקין) ואף נוגע במערוכת היחסים הקיימות בתוך התאים המשפחתיים (דיני המשפחה). למשפט אזרחי (ולדרך הביטוי שלו – תביעות אזרחיות) קיים תפקיד משמעותי בעיצוב ה"יחסים" אשר מתקיימים בכל חברה אנושית, להבטחתה של מערכת חברתית פעילה ויציבה והוא אף תורם לשגשוג ולצמיחת מערכת זו, הן מהבחינה החברתית והן מהבחינה הכלכלית.

מהם ההבדלים הקיימים בין תביעות אזרחיות לתביעות מסוגים אחרים?

כידוע, לצידו של המשפט האזרחי, מתקיימים גם המשפט הציבורי, אשר תפקידו הוא הסדרת התנהלותם של גופים ציבוריים ומערכת היחסים המתנהלת בינם לבין הפרטים (שוב – חברות או אנשים) והמשפט הפלילי אשר נסב סביב הנורמות אותן מטילה המדינה על הפרטים שבתוכה באמצעות חוקים ותקנות. ההבדל המרכזי בין משפט אזרחי למשפט הפלילי או למשפט הציבורי, מתמקד בעובדה כי ההליכים החלים בו (לדוגמה – תביעות אזרחיות) מתבצעים בין שני פרטים כשהמדינה עצמה אינה מהווה צד בהליך, לא כמאשימה ואף לא כעותרת. מכאן, נובעים גם ההבדלים הנוספים כזהות התובע (בתביעה אזרחית – כל פרט רשאי להגיש תביעה כנגד כל פרט אחר בגין עוולה שנעשתה לו והיא מנוגדת לחוקי המדינה. זאת, לעומת המשפטים הפליליים, אשר בהם בתפקיד התובע משמשים גוף ממשלתי זה או אחר או אף המדינה-עצמה.

שני הבדלים נוספים בין סוגי התביעות השונות

הבדל נוסף הנגזר מחלוקת המשפט לאזרחי ופלילי הוא, בהגשתן של תביעות אזרחיות, בניגוד להליכי הדין הפלילי, שאין המדובר בביצוע עבירות אלא בקיומן של עוולות.
גם אופייה של העבירה (או העוולה) שנמצאת במרכז התביעה מהווה הבדל עיקרי נוסף בין תביעות אזרחיות לתביעות פליליות – כאשר המדובר על עבירה הפוגעת בסדר הציבורי, באופן הגיוני לגמרי, המדינה (או גוף ממשלתי מטעמה) רשאים לתבוע את האדם המואשם בפגיעה באמצעות משפט פלילי, תביעות אזרחיות, כאמור, עוסקות בפגיעה שבין פרט אחד לפרט אחר.

באלו תחומים עוסקות תביעות אזרחיות?

לאחר שהובנו העקרונות שעליהם מושתתות תביעות אזרחיות, הבה נתמקד בדוגמאות לתחומים שבהם עוסקות תביעות מסוג זה. התחום הראשון (ואולי גם הנפוץ ביותר) הוא תחום דיני המשפחה. כאן, נדונות תביעות אזרחיות מתביעות שונות, החל מתביעות לתשלום דמי מזונות וכלה בצוואות וירושות. תחום נוסף, שאף הוא מוכר לא פחות, הוא תחום דיני העבודה, אשר מסדירים את מערכות היחסים בין העובדים, המעבידים ואף ארגוני עובדים למיניהם. תחומים נוספים הם דיני חוזים (שכשמם הם – ממוקדים בהסכמים ובהתחייבויות מסוגים שונים), דיני נזיקין (שעוסקים בנזקים שנגרמו לפרט ע"י פרט אחר), דיני קניין (הממוקדים בבעלות ובזכויות החלות על רכוש – נכסים או מיטלטלין) והמשפט הבינ"ל הפרטי.

ליצירת קשר מלאו את הטופס או התקשרו למספר: 02-5025544

יש לכם שאלה בנושא?

צוות המשרד פה בשבילכם

Call Now Button02-5025544