עורך דין שמעון האן

פיצוי ללא הוכחת נזק לשון הרע

לשון הרע היא תופעה הרסנית שעלולה לפגוע אנושות במוניטין, בשם הטוב ובאיכות החיים של אדם, גם ללא נזק מוחשי. כדי להתמודד עם האתגר הזה, החוק בישראל מעניק לנפגעים אפשרות לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק בגין לשון הרע. מנגנון משפטי ייחודי זה מאזן בין הצורך להגן על חופש הביטוי לבין ההכרח לשמור על כבודו ושמו הטוב של הפרט. במאמר זה נעמיק בסוגיית פיצוי ללא הוכחת נזק לשון הרע, תוך התייחסות למהותה, חשיבותה והשלכותיה המשפטיות והחברתיות.

 

באילו נסיבות תעמוד על הפרק הגשת תביעת פיצוי ללא הוכחת נזק לשון הרע?

כאשר אדם סובל מהשמצות ופרסומים פוגעניים, הזכות לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק לשון הרע מהווה עבורו מוצא חיוני להגנה על שמו הטוב. בהליך תביעה שכזה, אין התובע מחויב להציג ראיות להיקף הנזק שנגרם לו בפועל, למרות שהפרסום עלול לפגוע בו משמעותית. באמצעות נתיב משפטי זה, נפגעי לשון הרע יכולים לזכות בסעד כספי עד תקרה המוגדרת בחוק, בלי הצורך להמחיש נזקים מוחשיים, כלכליים או עוגמת נפש, שהם פעמים רבות קשים להוכחה. האפשרות לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק פותחת פתח לצדק עבור הנפגע, גם כשהפגיעה בו אמורפית וקשה לכימות.

 

מה הטעמים המרכזיים לדרישת פיצוי בגין לשון הרע ללא הוכחת נזק?

מאחורי הסדר הפיצוי ללא הוכחת נזק בתביעות לשון הרע עומדים מספר רציונליים מרכזיים.
ראשית, נזקי דיבה עשויים להיות מורכבים להערכה, בהיותם מורכבים מפגיעה בלתי מוחשית בשם הטוב, בהזדמנויות ובקשרים הבין אישיים של הנפגע. הדרישה להוכחת הנזק עלולה להפוך את ההליך לבלתי אפשרי עבור רבים.

שנית, גם בהיעדר נזק מוכח, לפיצוי יש אפקט הרתעתי חשוב מפני הוצאת דיבה עתידית, ומחיר שהמפרסם חייב לשלם. זאת ועוד, הפיצוי מהווה הכרה בחשיבות ההגנה על כבוד האדם כערך מוגן, לצד חופש הביטוי.

לבסוף, מדובר במנגנון צודק והוגן שמחזק את יכולת האכיפה של החוק ומאפשר נגישות שוויונית לאמצעי הגנה.

 

כיצד הסוגייה של תביעת פיצוי ללא הוכחת נזק לשון הרע מוסדרת בחוק בישראל?

סוגיית פיצוי ללא הוכחת נזק לשון הרע מעוגנת בסעיף 7א לחוק איסור לשון הרע. הוספתו לחוק בתיקון משנת 1998 אפשרה לבתי המשפט לפסוק לנפגע פיצוי של עד 50 אלף ש"ח ללא צורך בהוכחת הפגיעה בפועל. בשנים שחלפו מאז עודכן הסכום לסביבות 80 אלף ש"ח (נכון ל- 2024). בית המשפט מוסמך לקבוע פיצוי בטווח זה ללא הוכחת נזק, מבלי להתחשב בהיקף התפוצה של הפרסום, הנזק שנגרם או כוונת המפרסם.

יחד עם זאת, התובע רשאי לתבוע סכום גבוה יותר (עד 160 אלף ש"ח – נכון ל- 2024), אם יצליח להראות שנכונות המפרסם הייתה לפגוע בו. אולם באם יוכל להוכיח שנגרם לו נזק ממשי, הוא יוכל לתבוע אף סכום גבוה מכך.

 

מהם הפרמטרים המנחים בתביעות לשון הרע ללא הוכחת נזק?

גם ללא דרישה להנחת תשתית ראייתית לעצם הנזק והיקפו, שיקולים שונים נבחנים בבית המשפט בפסיקת פיצוי ללא הוכחת נזק בתביעות לשון הרע. בין השאר, השופטים שוקלים את נסיבות המקרה וחומרתו, היקף הפרסום, מהימנות הפרסום בעיני הציבור, תום ליבו של המפרסם ואת תגובתו לאחר מעשה.

איזון בין כלל הגורמים האלה אמור להוביל לפיצוי הוגן והולם בהתאם לנסיבות, גם אם הנזק לתובע לא הוכח באופן פוזיטיבי.

 

מה המשמעות החברתית והמשפטית של פיצוי ללא הוכחת נזק בתיקי לשון הרע?

זכותו של אדם לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק לשון הרע, מבלי הצורך להצביע על נזקים מוחשיים, מהווה הגנה מהותית על כבודו ושמו הטוב. היא משקפת הכרה משפטית וחברתית בחשיבותה של ההגנה על הדימוי והמוניטין כערך בפני עצמו.

מנגנון זה אף מביע מסר ציבורי חשוב נגד התבטאויות מכפישות ומשמיצות. יחד עם זאת, הדגש צריך להיות על איזון עדין מול זכויות אחרות, כגון חופש הביטוי והעיתונות וזכותם של נתבעים לדיון הוגן. כך פיצוי ללא הוכחת נזק בתביעות לשון הרע טומן בחובו השלכות עקרוניות נרחבות על המרקם החברתי, אופי השיח הציבורי וערכי היסוד של מערכת המשפט.

 

לסיכום

מנגנון פיצוי ללא הוכחת נזק לשון הרע הוא כלי אפקטיבי וחשוב בהגנה על זכותם הבסיסית של אנשים בארץ לכבוד ולשם טוב. הוא מאפשר לאדם שנפגע מפרסום מכפיש לזכות בסעד משפטי הולם, גם במצבים בהם קשה להצביע על היקף הפגיעה במונחים מוחשיים. בכך נמצא איזון בין האינטרס להגן על נפגעים לבין הצורך לשמור על חופש הביטוי כערך יסוד. יחד עם זאת, מדובר בהליך מורכב הדורש טיפול זהיר ומקצועי.

לכן במידה ואתם סבורים כי נפגעתם עקב הוצאת דיבה או הוצאת לשון הרע, הדבר הנכון הוא לפנות לייעוץ משפטי עם עורך דין לשון הרע מנוסה.

משרד עו"ד ונוטריון בהובלתו של עורך דין שמעון האן, יוכל להעריך את ההצדקה וההיתכנות להגשת תביעת פיצוי ללא הוכחת נזק לשון הרע, ולסייע לכם לאורך כל הדרך.

לתיאום התייעצות עם עו"ד שמעון האן – פנו למשרדנו כעת.

שאלות ותשובות:

מנגנון הפיצוי ללא הוכחת נזק בתביעות לשון הרע נועד ליצור איזון בין ההגנה על שמו הטוב של אדם, לבין השמירה על חופש הביטוי. הוא מאפשר לנפגע סעד משפטי ללא הוכחת נזק מוחשי, אך בסכומים מידתיים שלא ירתיעו מפרסמים לגיטימיים.

גם בהיעדר דרישה להוכחת נזק, אין זכייה אוטומטית של תובע בפיצוי בתביעת לשון הרע.
בית המשפט שוקל גורמים כמו חומרת הדיבה, היקף הפרסום, מהימנותו, תגובת המפרסם ומידת הפגיעה הצפויה בתובע. במקרים מתאימים, כשמדובר בפרסום שולי או בנסיבות אחרות, עשוי בית המשפט שלא לפסוק פיצוי או לפסוק סכום נמוך.

קיימת חפיפה רבה בשיקולים שבית המשפט בוחן בעת פסיקת פיצוי בתביעת לשון הרע, בין אם נדרשת הוכחת נזק ובין אם לאו. בשני המקרים נבחנים חומרת הדיבה, היקף הפרסום, מהימנותו, תגובת המפרסם ומידת הפגיעה הצפויה. ההבדל העיקרי הוא שללא צורך בהוכחת נזק, מתמקד בית המשפט בעיקר בנזק המשוער, בעוד שכשנדרשת הוכחה, מקבל הנזק שהוכח בפועל משקל רב יותר.

למנגנון הפיצוי ללא הוכחת נזק בתביעות דיבה יש השפעה חברתית מורכבת. מחד, הוא מבטא את החשיבות שהחברה מייחסת לשמו הטוב של הפרט, ותורם לשיח ציבורי ראוי יותר. מנגד, עולה חשש לניצולו לרעה ופגיעה בחופש הביטוי, למשל על ידי הסרת תכנים עקב חשש מתביעות. לכן, נחוץ יישום מאוזן שישיג את מטרתו החשובה של המנגנון, בלי לגרום נזקים בלתי מידתיים.

פיצוי ללא הוכחת נזק לשון הרע
פיצוי ללא הוכחת נזק לשון הרע

 

Picture of שמעון האן

שמעון האן

היכרות עם משרד עו"ד האן בראשות עו"ד שמעון האן. הצוות שלנו עוסק בטיפול בתיקי לשון הרע בצורה המקצועית ביותר. יש לנו את הכישורים והניסיון לייצג לקוחות בכל הרמות של הליכי לשון הרע. מלשון הרע ,הוצאת דיבה ובריונות ברשת, ראינו הכל. הרקורד שלנו מדבר בעד עצמו, עם שורה של ניצחונות עבור הלקוחות שלנו.

אבל אנחנו לא רק מומחי לשון הרע; אנחנו גם מקצוענים במשפט אזרחי-מסחרי. הצוות שלנו יודע את הדברים שלו בכל הנוגע לעסקאות מורכבות, נדל"ן, חוזים ועוד. בנינו מוניטין של מצוינות, ומושכים לקוחות גדולים בארץ ובחו"ל.

במשרד עורכי הדין האן, אנו מאמינים שלכולם מגיע ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה. המגע האישי והמקצועיות הבלתי מעורערת שלנו מייחדים אותנו. כשאתה בוחר בנו, אתה מקבל תומכים עזים שילחמו על זכויותיך, במיוחד במקרים של לשון הרע. סמוך על משרד עורכי הדין ונוטריון שמעון האן עבור כל הצרכים המשפטיים שלך.

עורך דין שמעון האן
לקבלת ייעוץ ללא עלות!

מלאו את הפרטים ועורך דין שי סולטן יחזור אליכם בהקדם האפשרי.

חוות דעת
שמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון
מצוין
5.0
מבוסס על 33 ביקורות
Moran-Lee Kogan
Moran-Lee Kogan
משרד תותח על! יחס אישי וסופר מקצועי
Response from the owner: תודה רבה, שמחים לעמוד לשירותך
Kobi Halifa
Kobi Halifa
שמי נטלי חליפה קיבלתי שירות מעו"ד נמרוד האן טיפל בי בצורה הכי טובה מדוייקת עם המון איכפתיות ממליצה בחוםם
Response from the owner: תודה רבה נטלי, הכבוד הוא למשרדנו
אור רחמני
אור רחמני
ממליצה בחום!!!הייתי קרוב ל10 שנים בחובות להוצאה לפועל עד שהכרתי את שמעון.שמעון עזר לי לסגור חוב עצום במחיר מצחיק.מעבר למקצועיות המדהימה מדובר בבנאדם מדהים,ישר והגון!תודה רבה כל הכל אין כמוכם בעולם!!
Response from the owner: תודה רבה, הכבוד הוא לנו
בשמת רוטליין
בשמת רוטליין
פניתי לעו״ד נמרוד האן במצוקה ותסכול קשים, נמרוד קודם כל הקשיב לי במלוא תשומת הלב, הכיל והרגיע אותי מהשניה הראשונה.נתן לי תחושה שאיכפת לו מהמקרה שלי על אף אינספור המקרים ששומע כל יום.דאג להסביר לי על כל ההליך בפרטי פרטים וכמובן פתר לי את הבעיה ! מומלץ בחום רב;)
Response from the owner: הכבוד הוא שלנו, תודה רבה
Eliav Bar-El
Eliav Bar-El
משרד מקצועי ומוערך! מאד מלווים ועוזרים. ממליץ בחום!
Response from the owner: תודה רבה
רחל רבינוביץ
רחל רבינוביץ
משרד מדהים, אנשים מוכשרים אחד אחד. ממליצה בחום!
Response from the owner: תודה רבה
js_loader

מצאתם את מה שחיפשתם? שתפו בקליק

עורך דין שמעון האן

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-803-6102 

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 33 ביקורות
×
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לשוחח עם עו"ד שמעון האן, אשמח לקבל פרטים.