הגנת "תום לב" 

חוק איסור לשון הרע נועד להגן על שמו הטוב של אדם מפני פרסומים פוגעניים. עם זאת, לא כל פרסום פוגעני יהווה עילה לתביעה. במקרים מסוימים, עשויה לעמוד לנתבע הגנת "תום לב". במאמר זה נדון בהגנת "תום הלב" בתביעות לשון הרע, ונבחן את התנאים והדרישות להוכחתה. נדון גם בפסיקה רלוונטית ונספק טיפים חשובים למי שפורסם נגדו לשון הרע או למי שחושש שפרסום שביצע עלול להוות לשון הרע בראי החוק.

מהי הגנת "תום לב" בתביעות לשון הרע?

חוק איסור לשון הרע נועד כאמור לעיל, להגן על שמו הטוב של אדם מפני פרסומים פוגעניים, אך במקביל מכיר בחשיבותו הרבה של חופש הביטוי. כתוצאה מכך, החוק קובע מספר הגנות מפני תביעות לשון הרע, ביניהם הגנת "תום לב".

החוק מגדיר "לשון הרע" באופן רחב, כפרסום שעלול להשפיל אדם, לפגוע בעסקו או לבזותו. הגדרה זו מאפשרת הגשת תביעות לשון הרע במגוון נסיבות, כגון פרסום פוגעני בפייסבוק, הוצאת דיבה בעבודה, תלונת שווא במשטרה ועוד. 

אולם במקרים מסוימים, הגנת תום הלב מאפשרת לנתבע להימנע מאחריות בפרסום לשון הרע, גם אם הפרסום אינו נכון, במקרים בהם פעל בתום לב.

הבנת התנאים והדרישות להוכחת הגנת תום לב חשובה הן למי שפורסם נגדו לשון הרע והן למי שחושש שפרסום שביצע עלול להוות לשון הרע.

חשיבות האיסור על הוצאת לשון הרע

האיסור על לשון הרע נושא חשיבות רבה הן במישור המוסרי-חברתי והן במישור הכלכלי.

במישור המוסרי, חברה בריאה ותקינה לא יכולה להתקיים ללא שמירה על ערכי כבוד הדדי והגנה על שמו הטוב של האדם. הוצאת לשון הרע פוגעת בערכים אלו ופוגעת במרקם החברתי.

גם במישור הכלכלי, פגיעה בשמו הטוב של אדם יכולה להשפיע באופן משמעותי על חייו. פגיעה זו יכולה להוביל לאובדן עבודה, קשיים עסקיים, פגיעה ביחסים מקצועיים ועוד. במקרים רבים, הנזק הכלכלי כתוצאה מהוצאת לשון הרע יהיה משמעותי ואף בלתי הפיך.

לכן, חוק איסור לשון הרע נועד להגן הן על הערכים המוסריים של החברה והן על האינטרסים הכלכליים של הפרט.

איזון בין חופש הביטוי להגנה על שם טוב: הצורך בהגנות בחוק איסור לשון הרע

חוק איסור לשון הרע נושא בחשיבות רבה הן בהגנה על ערכי המוסר של החברה והן בהגנה על הנפגעים מפני פגיעה כלכלית. עם זאת, חוק זה מעלה שאלה חשובה: מדוע קיימות בו הגנות, כמו הגנת אמת הפרסום והגנת תום הלב, והאם הן באמת נחוצות? התשובה נעוצה באיזון העדין בין שני ערכים חשובים: חופש הביטוי והגנה על שם טוב.

חופש הביטוי הוא ערך יסודי בחברה דמוקרטית, המאפשר ביטוי דעות מגוונות החיוני לקידום שיח ציבורי בריא. מנגד, ישנה גם ההגנה על שם טוב שהיא זכות יסודית, המאפשרת לאדם לחיות בכבוד ובשלווה, תוך שמירה על תדמיתו ועל מוניטין תקין.

המחוקק השכיל לזהות כיצד קביעה גורפת של בית המשפט כי כל התבטאות מהווה לשון הרע, עלולה לפגוע אנושות בחופש הביטוי. לכן, חוק איסור לשון הרע כולל הגנות, המאפשרות איזון בין שני הערכים החשובים הללו.

ההגנות בחוק מאפשרות פרסום מידע פוגעני במקרים מסוימים, כגון כאשר הפרסום נעשה בתום לב או כאשר הוא נכון ומטרתו להגן על עניין ציבורי.

בקצרה, ההגנות בחוק איסור לשון הרע הן כלי חשוב המאפשר איזון זה, תוך שמירה על חברה דמוקרטית בריאה ותקינה. אולם האיזון בין חופש הביטוי להגנה על שם טוב הוא מורכב, ודורש בחינה מעמיקה של כל מקרה לגופו. 

הגנות בחוק איסור לשון הרע: הגנת "תום לב" והגנת אמיתות הפרסום

חוק איסור לשון הרע קובע שתי הגנות עיקריות: הגנת אמת בפרסום והגנת תום הלב. 

ככלל, הגנת אמת הפרסום פוטרת מאחריות בגין לשון הרע במקרים בהם הפרסום הוא דבר אמת, או שהמפרסם סבר באותה עת שהוא אמת, ופרסום זה היה בעל עניין ציבורי.

מנגד, הגנת תום לב חלה במגוון רחב של נסיבות, וקובעת כי גם פרסום שאינו דבר אמת, לא ייחשב בהכרח בחזקת לשון הרע אם נעשה בתום לב.

במה כרוכה הוכחת תום לב?

הוכחת תום לב תלויה בנסיבות המקרה, ודורשת מהמפרסם להראות כי פעל באופן סביר והוגן. לעניין זה, בית המשפט יבחן, בין היתר, את כוונת המפרסם, את המקורות מהם שאב את המידע, ואת האמצעים שנקט על מנת לוודא את נכונותו. כל זאת, במבחן "האדם הסביר", היינו, ביחס להתנהגות נורמטיבית שלה ניתן היה לצפות מכל אדם סביר מן היישוב, בנסיבות המקרה הנדונות במסגרת התביעה.

הגנת תום לב בחוק איסור לשון הרע: דוגמאות

הגנת תום לב חלה במגוון רחב של נסיבות, וקובעת כאמור כי גם פרסום שאינו אמת לא ייחשב לשון הרע אם נעשה בתום לב. להלן מספר דוגמאות למקרים בהם הגנת "תום לב" עשויה להתקיים:

 1. אי ידיעה מצד המפרסם:
 • אדם פרסם ידיעה פוגענית על אדם אחר, אך לא ידע ולא היה יכול לדעת שהידיעה אינה נכונה.
 • אדם פרסם תמונה פוגענית של אדם אחר, אך לא ידע ולא היה יכול לדעת שהתמונה צולמה ללא הסכמתו.
 1. הנפגע מכהן בתפקיד ציבורי:
 • אדם פרסם ביקורת על התנהגותו של פוליטיקאי במסגרת תפקידו.
 • אדם פרסם כתבה עיתונאית על התנהגותו של שופט בבית המשפט.
 1. הבעת דעה לגיטימית ומידתית:
 • אדם פרסם ביקורת על ספר שכתב אדם אחר.
 • אדם פרסם ביקורת על הצגה שהועלתה בתיאטרון.

חשוב לציין כי אלו הן רק מספר דוגמאות, וישנן עוד נסיבות רבות בהן הגנת תום הלב עשויה לחול. 

מתי כדאי לפנות לעורך דין לשון הרע לייעוץ משפטי?

חוק איסור לשון הרע נועד להגן על שם טובו של אדם מפני פרסומים פוגעניים. עם זאת, קיימות הגנות בחוק המאפשרות פרסום מידע פוגעני במקרים מסוימים, כגון כאשר הפרסום נעשה בתום לב או כאשר הוא נכון ומטרתו להגן על עניין ציבורי.

יחד עם זאת, בתי המשפט נוהגים לבחון כל מקרה לגופו על פי נסיבותיו הספציפיות ולא רק על בסיס החוק היבש. על כן, בהחלט כדאי לפנות לייעוץ משפטי באם:

 1. אתם סבורים כי נפגעתם מפרסום פוגעני: עורך דין מומחה בתחום לשון הרע יוכל לבחון את נסיבות המקרה ולהעריך את סיכויי ההצלחה בתביעה.
 2. הוגשה נגדכם תביעת דיבה: עו"ד לשון הרע יוכל לבנות למענכם אסטרטגיית הגנה חזקה המגובה בראיות התומכות בטענות ההגנה הרלוונטיות עבורכם – בין אם עסקינן בהגנת תום הלב, הגנת אמיתות הפרסום או כל הגנה אחרת מכוחם של הפרסומים המותרים בחוק וכיוצא באלה.
 3. לפני פרסום מידע שעשוי להיחשב לשון הרע: עורך דין יוכל לייעץ לכם כיצד לפרסם את המידע באופן המגן עליכם מפני תביעות.

בקצר, עורך דין מומחה בתחום לשון הרע יוכל לסייע לכם להבין טוב יותר את זכויותיכם, להעריך את סיכויי ההצלחה בתביעה, לנהל משא ומתן עם הצד השני ולייצג אתכם בבית המשפט לפי הצורך.

לסיכום

הגנת "תום לב" עשויה להוות כלי משפטי חשוב עבור מי שפרסם לשון הרע, אך חשוב להבין את התנאים והדרישות להוכחתה. אין מדובר במשימה פשוטה במישור המשפטי.

לפיכך, אם פורסם נגדכם לשון הרע, או אם אתם חוששים שפרסום שביצעתם עלול להוות לשון הרע, חשוב להתייעץ בהקדם עם עורך דין המתמחה בתחום לשון הרע.

עו"ד שמעון האן בעל ניסיון רב בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות לשון הרע וישמח לעמוד גם לרשותכם. צרו קשר עוד היום עם משרדנו לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ודיסקרטי.

הגנת תום לב
הגנת תום לב
שמעון האן

שמעון האן

היכרות עם משרד עו"ד האן בראשות עו"ד שמעון האן. הצוות שלנו עוסק בטיפול בתיקי לשון הרע בצורה המקצועית ביותר. יש לנו את הכישורים והניסיון לייצג לקוחות בכל הרמות של הליכי לשון הרע. מלשון הרע ,הוצאת דיבה ובריונות ברשת, ראינו הכל. הרקורד שלנו מדבר בעד עצמו, עם שורה של ניצחונות עבור הלקוחות שלנו.

אבל אנחנו לא רק מומחי לשון הרע; אנחנו גם מקצוענים במשפט אזרחי-מסחרי. הצוות שלנו יודע את הדברים שלו בכל הנוגע לעסקאות מורכבות, נדל"ן, חוזים ועוד. בנינו מוניטין של מצוינות, ומושכים לקוחות גדולים בארץ ובחו"ל.

במשרד עורכי הדין האן, אנו מאמינים שלכולם מגיע ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה. המגע האישי והמקצועיות הבלתי מעורערת שלנו מייחדים אותנו. כשאתה בוחר בנו, אתה מקבל תומכים עזים שילחמו על זכויותיך, במיוחד במקרים של לשון הרע. סמוך על משרד עורכי הדין ונוטריון שמעון האן עבור כל הצרכים המשפטיים שלך.

עורך דין שמעון האן
לקבלת ייעוץ ללא עלות!

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-803-6102 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

פיצוי עוגמת נפש

פיצוי עוגמת נפש

כאשר אדם חווה פגיעה רגשית או תסכול רב עקב התנהגות לא ראויה של חברו, הוא עשוי לשקול את הגשתה של תביעה אזרחית לקבלת פיצוי עוגמת

קרא עוד »
עורך דין הוצאת דיבה

עורך דין הוצאת דיבה

בעידן הדיגיטלי של ימינו, כל אחד עלול למצוא את עצמו נפגע מהוצאת דיבה או מואשם בהשמצה. מהי הוצאת דיבה על פי החוק הישראלי? מה תפקידו

קרא עוד »
הוצאת דיבה פגיעה בשם הטוב

הוצאת דיבה פגיעה בשם הטוב

הוצאת דיבה היא תופעה חמורה הפוגעת בזכותו הבסיסית של אדם לכבוד ושם טוב. בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, לא אחת נגרמת בעקבות הוצאת דיבה פגיעה בשם

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לשוחח עם עו"ד שמעון האן, אשמח לקבל פרטים.