תשלום מזונות רטרואקטיבי

כאשר אנו עוסקים בתשלום של דמי מזונות, המצב השכיח הינו אב שמשלם תשלום מזונות בכל חודש לאם. עם זאת, ישנם מקרים לא מעטים שבהם תשלום המזונות לא נגבה מהאב ובמקרה כזה, השאלה שעולה היא האם תהיה אפשרות לאם לדרוש תשלום מזונות רטרואקטיבי. 

המעמד האישי של האם 

על פי המשפט העברי, הזכאות של האם, לתשלום מזונות רטרואקטיבי, מותנית ותלויה בתשובה לשאלה האם מדובר באישה  שנשואה לאב או שלא. כאשר מדובר במקרה הראשון, הרי שההלכה חוסמת בפני האם אפשרות לתביעת מזונות וזאת על בסיס ומתוך החזקה שהיא למעשה ויתרה על הזכות הזו ומחלה לאב בעל הנוגע לאי התשלום. במידה והאם גרושה מהאב או שהיא לא נישאה מעולם לו, הרי שהיא תוכל לדרוש את המזונות למפרע ולא תיחשב כמי שוויתרה עליהם, כלומר, במצב שכזה, חלה חזקה הפוכה.  המצב המשפטי הזה הינו בעייתי למדי, משום שכאשר ההכרעה בנוגע לשאלה האם האישה תקבל החזר מהאב עבור עלויות והוצאות הגידול של הילדים הינה תלויה במעמד האישי של האישה, הרי שמדובר בסוגיה בעייתית. בנוסף, החזקות כפי שקבועות בדין ובמשפט העברי, לא מאפשרות להבחין בין מצבים שבהם האם פנתה ודרשה מהאב לשלם מזונות לבין מצבים שבהם היא לא פעלה בעניין הזה כלל והשתהתה, ללא נימוק סביר, בהגשת התביעה. מערכת המשפט הבינה את הבעייתיות והקושי במצב הזה ולכן לאורך השנים, הגישה לנושא הזה השתנתה.

על פי מה נקבע תשלום מזונות רטרואקטיבי?

בשל הקושי שהכלל האמור יוצר, שבוחן זכאות לתשלום מזונות רטרואקטיביים לפי סטטוס – מעמד אישי של האם, בתי המשפט שינו עם השנים את הנוהג וכיום, ההיבט והשאלה המרכזיים שנבחנים בעניין ובסוגיה הללו הם מהי הסיבה להשתהות בהצגת והגשת הדרישה לתשלום המזונות לילדים ולעומת זאת, מעמד אישי אינו מהווה יותר פרמטר בלעדי שעל פיו יוחלט אם לקבל או שמא לדחות את התביעה. למשל, במקרה שבו אם גרושה או אם שלא נישאה לאב של ילדיה, מגישה תביעה למזונות רטרואקטיבית, חזקה שהיא תהיה זכאית לקבלת התשלום הזה. אך במידה והתביעה הוגשה לאחר השתהות ארוכה ומבלי שהאם הציגה הסברים ונימוקים מוצדקים לשיהוי הזה, הרי שבית המשפט יכול וככל הנראה ידחה את התביעה.

הפרמטרים לקבלה או דחייה של תביעת תשלום מזונות רטרואקטיבי

השתהות בהגשת תביעה לקבלת תשלום מזונות רטרואקטיבי תביא ברובם המוחלט של המקרים לדחייה של התביעה וזאת על בסיס התפיסה שעל האם היה להגיש את התביעה כבר במועד של החיוב בפועל וזאת על מנת שהאב יוכל להיערך לכך מבחינה כלכלית. אם התביעה הוגשה בעיכוב רב וללא נימוק שמצדיק את השיהוי, הרי שלא ראוי יהיה להטיל על האב, בחלוף שנים, תשלום וחיוב כספי כה גבוה. נוסף על כך, בתי המשפט נוטים לייחס להגשת תביעה באיחור רב, שימוש לרעה בהליך המשפטי וחוסר תום לב. בהתאם לכך שאם רווקה או גרושה, לא יכולה לקנות לעצמה זכאות לתשלום באופן אוטומטי, כך גם אין די בעובדה שהאם נשואה, כדי  להחליט ולקבוע שהיא ויתרה על התשלום הזה. משום כך, כל אם נשואה יכולה ורשאית להגיש תביעת תשלום מזונות רטרואקטיבי ובמידה והיא תוכיח בבית המשפט שנבצר ממנה, מסיבות סבירות והגיוניות, לדרוש את התשלום של דמי המזונות מהאב, במועד של החיוב בפועל, בהחלט ייתכן שתביעתה תתקבל.

טיב הקשר שבין האב לילד 

כאמור, במסגרת הגשת תביעת תשלום מזונות רטרואקטיבי, בית המשפט מייחס משקל רב ומשמעותי לסיבה שגרמה לעיכוב בהגשתה ולעומת זאת, המעמד – הסטטוס האישי של האם, לא מהווה פרמטר מרכזי ובלעדי לקבלת החלטה והכרעה. בנוסף לנימוקים שהאם תציג שגרמו להשתהות בהגשתה של התביעה, שיקול נוסף שעומד לנגד עיניהם של שופטי בית המשפט הוא המהות והטיב של מערכת היחסים והקשר שבין האב לילד. הרציונל בכך מבוסס על הגישה שאין צידוק לחייב את האב בתשלום של דמי המזונות לילדים עבור שנים בהן הוא לא היה כלל בקשר עם הילד ולא היה מעורב ושותף בגידולו וחינוכו, למעט מצבים ומקרים שבהם היעדר הקשר מהווה תוצאה ונובע מהתנהגותה והתנהלותה של האם ולא מהתנתקות של האב מהילד שנובעת מיוזמתו ורצונו. לדוגמא, מצב בו האב כלל לא היה מודע לאבהות שלו ולפתע הוא נאלץ להתמודד מול תביעה למזונות רטרואקטיבית. במצבים הללו, עלול בית המשפט שלא לקבל את התביעה, במיוחד במקרים שבהם לא נעשו מאמצעים כלשהם, מצד האם, לבדיקה ובירור של האבהות וכן להצגת דרישת מזונות מהאב.

החשיבות בקבלת ליווי וייעוץ משפטי 

במידה ואת שוקלת להגיש תביעת תשלום מזונות רטרואקטיבי או שקיבלת כתב תביעה בדרישה לתשלום מזונות, הרי שמדובר במצב שאינו שחור ולבן ובסוגיה משפטית מורכבת למדי. נוכח המורכבות של הנושא וההשלכות הרגשיות והכלכליות שנובעות ממנו, חשוב לקבל ליווי וייעוץ משפטי מידי עורך דין לענייני משפחה מנוסה. עורך דין משפחה מיומן ובעל ניסיון שמתמחה בתחום של דמי מזונות, יבחן בצורה מקצועית ויסודית את הנסיבות של המקרה, יחווה דעתו בנוגע לפתרונות אפשריים ויעניק ייצוג משפטי איכותי ואפקטיבי. במידה ולא שולמו לאורך תקופה ארוכה, דמי מזונות, האם רשאית לדרוש לקבל תשלום של כל דמי המזונות שלא הועברו והושמטו. הליך הגשת תביעת תשלום מזונות רטרואקטיבי, יכול להיות סבוך ומורכב ולכן קבלת סיוע וייעוץ משפטי הינה חיונית ומועילה. אמנם, האם הינה זכאית לקבל כל תשלום וסכום שלא שולם לאורך התקופה המדוברת אך עם זאת ייתכן שהנסיבות יקשו על בית המשפט לקבל החלטה מהירה בנוגע לזכות של האם ומכאן שישנה חשיבות בליווי של עורך דין מזונות. במקרים רבים, העובדה שדמי המזונות לא שולמו נובעת מהמתנה ממושכת לקבלת ומתן החלטה של  בית הדין הרבני בנוגע לסכום המזונות. משום שהאם אמורה לקבל את דמי המזונות החל מהיום שבו האב הפסיק לממן את הצרכים של הילדים, בהחלט עשויים להיווצר פערים ועל אף שהאם והילדים הינם זכאים לקבל תשלום עבור הפער הזה רטרואקטיבית, הרי שלעתים קרובות, בית הדין הרבני עשוי להקשות בעניין.

באילו מצבים ניתן להגיש תביעה?

במידה ולא עלה בידיה של האם להגיש תביעה לתשלום דמי מזונות ילדים עקב אילוצים שונים, למשל במקרים שבהם הסכום של המזונות עדיין נידון בבית משפט, היא רשאית להגיש תביעת תשלום מזונות רטרואקטיבי. מכאן עולה השאלה עד כמה זמן לאחור ניתן לתבוע דמי מזונות? ובכן,  לא מדובר בפרק זמן שהינו בלתי מוגבל. חוק לתיקון דיני המשפחה משנת 1959, קובע שהתקופה להגשת תביעה למזונות עבר הינה שנתיים ומעבר לכך אי נקיטת פעולה ושתיקה מצד האם תיחשב כהסכמה לאי קבלה של דמי המזונות.

מה כוללת תביעה לתשלום מזונות רטרואקטיבי?

התביעה אמורה לכלול את כל רכיבי המזונות, כלומר היא יכולה לכלול מזונות ילדים ומזונות אישה. אולם, במקרים שהזוג לא היה נשוי, התביעה למזונות אישה עלולה להיות יותר מורכבת ותידון בבית הדין הרבני. בכל מקרה, רצוי להיעזר ולקבל ליווי וייעוץ מקצועי מידי עורך דין גירושין מומחה ובקיא במשפט העברי וזאת במטרה להציג את הטיעונים בתביעה בצורה מסודרת ורהוטה. במידה ובן הזוג נתבע לשלם מזונות אישה, אך בסופו של דבר התברר שהיא לא זכאית להם, האב יוכל להגיש תביעה נגד האם לביטול מזונות רטרואקטיבי. את התביעה הזו אפשר להגיש אך רק באמצעותו של טוען רבני.

למי יש לפנות לצורך הגשת תביעה?

כאמור, מדובר בתחום מורכב וסבוך וכדי לוודא ולהבטיח שתצלחו את הקושי והמורכבות הזו בצורה הטובה ביותר, חיוני וחשוב שיעמוד לצידכם וייצג אתכם עורך דין לענייני משפחה שהינו מומחה בהליכי גירושין ותשלום דמי מזונות. עורך דין לענייני משפחה הינו בעל ניסיון ובקיאות הן בדיני משפחה והן בדינים הלכתיים בתחום של גירושין. על מנת שתקבלו מעטפת שירותים מעמיקה ומקיפה לאורך כל שלבי התהליך, חשוב לבחור במשרד עורכי דין איכותי ובעל מוניטין בתחום שיעניק לכם ייעוץ וייצוג בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר, שכן ניסיון ובקיאות מעמיקה בנושא ובתחום מהווים מפתח להצלחת ההליך כולו ולזכייה בתביעה ולעורך דין גירושין מומחה יש את כל הכישורים והכלים כדי לנהל את התהליך בצורה מיטבית ולהבטיח מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם.

מזונות רטרואקטיביים עבור אישה נשואה

באופן עקרוני הכלל המשפטי קובע שכאשר התביעה הוגשה עבור תקופה בה התובעת הייתה עדיין נשואה לנתבע, הרי שמתקיימת וחלה חזקת מחילה. המשמעות של החזקה הזו הינה שמשום שמערכת היחסים שמתקיימת בין בני זוג נשואים הינה ייחודית לאורך חיי ותקופת הנישואין, הרי שהאישה למעשה מוחלת על החזר המזונות לבעלה עבור התקופה הזו ומשום כך היא לא זכאית לקבל החזר של ההוצאות כעת. ההלכה הזו נדונה בבית המשפט העליון בהרחבה והוחלט שניתן לסתור חזקת מחילה ע"י הצגה של ראיות שמוכיחות שלתובעת לא הייתה כוונה למחול ולסלוח או לוותר לבעלה על אי העברת תשלום המזונות.

מזונות רטרואקטיביים עבור אישה לא נשואה

חזקת המחילה לא חלה על מי שמגישה תביעה אך לא נישאה לאב של הילדים שבגינם המזונות נתבעים או שבתקופה רלוונטית היא הייתה גרושה ממנו. אולם, גם בממצב שכזה, קיימת אפשרות שיפסוק בית המשפט שלמעשה האישה מחלה על קבלת דמי המזונות ולכן היא לא זכאית לקבלת החזר הוצאות עבר שקשורות לדמי מזונות.

תביעה להחזר הוצאות

ישנם מקרים שבהם אחד מההורים מגדל לאורך שנים את הילדים וזאת מבלי שההורה השני נוטל חלק ומשתתף בגידול או במימון שלהם. רבים לא יודעים שהמועד שקובע לחיוב בתשלום דמי מזונות מתחיל מהרגע שבו הוגשה התביעה, כלומר, במידה והאם החליטה ובחרה לא להגיש תביעת מזונות וגידלה בכוחות עצמה את הילדים לאורך שנים, הרי שהמועד שבו יפסוק בית המשפט דמי מזונות יהיה המועד שבו לבסוף היא הגישה את התביעה למזונות.

משרד עורכי דין מוביל ומנוסה לענייני משפחה

משרד עורך דין ונוטריון שמעון האן מתמחה במשפט האזרחי – מסחרי, דיני מקרקעין, גירושין, דמי מזונות, ירושות וצוואות ועוד ומעניק ללקוחותיו הרבים מעטפת משפטית איכותית ומקצועית באחריות, מהימנות ויחס אישי. צוות המשרד הינו בעל ניסיון עשיר ורקורד מוצלח בליווי, ייעוץ וייצוג בהליכי גירושין והגשת תביעות מזונות ויפעל ללא לאות עד להשגת הפתרון הראוי והטוב ביותר עבור הלקוח תוך שמירה על אינטרסים חיוניים ומיצוי מלא של כל הזכויות שעומדות למיוצג.

ט.ל.ח

אין לראות באמור כייעוץ משפטי ו/או תחליף לו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה

כל הזכויות בתוכן זה שמורות לשמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון

שמעון האן

שמעון האן

היכרות עם משרד עו"ד האן בראשות עו"ד שמעון האן. הצוות שלנו עוסק בטיפול בתיקי לשון הרע בצורה המקצועית ביותר. יש לנו את הכישורים והניסיון לייצג לקוחות בכל הרמות של הליכי לשון הרע. מלשון הרע ,הוצאת דיבה ובריונות ברשת, ראינו הכל. הרקורד שלנו מדבר בעד עצמו, עם שורה של ניצחונות עבור הלקוחות שלנו.

אבל אנחנו לא רק מומחי לשון הרע; אנחנו גם מקצוענים במשפט אזרחי-מסחרי. הצוות שלנו יודע את הדברים שלו בכל הנוגע לעסקאות מורכבות, נדל"ן, חוזים ועוד. בנינו מוניטין של מצוינות, ומושכים לקוחות גדולים בארץ ובחו"ל.

במשרד עורכי הדין האן, אנו מאמינים שלכולם מגיע ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה. המגע האישי והמקצועיות הבלתי מעורערת שלנו מייחדים אותנו. כשאתה בוחר בנו, אתה מקבל תומכים עזים שילחמו על זכויותיך, במיוחד במקרים של לשון הרע. סמוך על משרד עורכי הדין ונוטריון שמעון האן עבור כל הצרכים המשפטיים שלך.

עורך דין שמעון האן
לקבלת ייעוץ ללא עלות!

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-803-6102 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

תשלום מזונות רטרואקטיבי
פיצוי עוגמת נפש

פיצוי עוגמת נפש

כאשר אדם חווה פגיעה רגשית או תסכול רב עקב התנהגות לא ראויה של חברו, הוא עשוי לשקול את הגשתה של תביעה אזרחית לקבלת פיצוי עוגמת

קרא עוד »
עורך דין הוצאת דיבה

עורך דין הוצאת דיבה

בעידן הדיגיטלי של ימינו, כל אחד עלול למצוא את עצמו נפגע מהוצאת דיבה או מואשם בהשמצה. מהי הוצאת דיבה על פי החוק הישראלי? מה תפקידו

קרא עוד »
הוצאת דיבה פגיעה בשם הטוב

הוצאת דיבה פגיעה בשם הטוב

הוצאת דיבה היא תופעה חמורה הפוגעת בזכותו הבסיסית של אדם לכבוד ושם טוב. בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, לא אחת נגרמת בעקבות הוצאת דיבה פגיעה בשם

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לשוחח עם עו"ד שמעון האן, אשמח לקבל פרטים.