עורך דין שמעון האן

מה ההבדל בין שותפות לחברה בע״מ

כמעט כל העסקים כיום מתנהלים כחברות בע"מ (מהמאה ה-20 ואילך). מקור השינוי נובע מכך שיזמים ביקשו לגייס הו ראשוני להקמת עסקים ממספר רב של משקיעים. לשם כך הם יצרו מבנה עסקי חדש, חברה בע"מ. חברות מוגבלות הן סוג של תאגיד שיש לו ישות משפטית נפרדת מבעליו. המשמעות היא שהתחייבויות החברה אינן מטילות אחריות אישית על בעליה וכי החברה חייבת במס בנפרד מבעליה.

 

מה זו שותפות?

שותפויות – פקודת שותפויות ס' 20 כל שותף אחראי, יחד עם השותפים האחרים, בכל התחייבויות השותפות (ביחד ולחוד משמעה ערבות הדדית של כל אחד מהשותפים לכל ההתחייבויות);סעיף 34 שותף חב כלפי שותפיו בגין הפסדים שנגרמו לשותפות. בשותפות, שותף אינו יכול להגביל את אחריותו.

שותפות עסקית

שותפות עסקית היא סוג של קשר עסקי שבו שניים אנשים או יותר מתאחדים ליצירת מיזם חדש. השותפים מסכימים לתרום כסף, מומחיות ומשאבים אחרים על מנת להשיג מטרה משותפת. היתרונות של שותפות עסקית הם בכך שהיא יכולה לספק את ההון והמומחיות הדרושים לעסק מסוים. שותפות בין שתי חברות או יותר היא דרך מצוינת לחלוק משאבים ולחלק תחומי אחריות. שותפויות אלו נוצרות בדרך כלל כאשר יש צורך בהון ובמומחיות שחברה אחת אינה יכולה לספק בעצמה. החיסרון של שותפות עסקית הוא שיכול להיות קשה למצוא את השותף הנכון, שיהיו לו אותן מטרות. שותפויות הן דרך מצוינת לצמוח ולהרחיב את העסק שלך, אך מציאת השותף הנכון עשויה להיות קשה. חשוב למצוא מישהו שהמטרות שלו מתיישבות עם המטרות שלך והערכים שלו עולים בקנה אחד עם שלך.

חוזה שותפות עסקית

חוזה שותפות עסקית הוא מסמך משפטי המגדיר את הזכויות והחובות של הצדדים לשותפות, כולל דברים כמו כמה כסף מושקע בחברה, איזה אחוז מהמניות יש לכל שותף, מה קורה אם שותף אחד רוצה לעזוב, מה קורה אם אחד השותפים מת, ועוד.

הסכם שותפות צריך להיות מנוסח בצורה ברורה. ההסכם מחייב וניתן לעשות בו שימוש בבית המשפט במידת הצורך.

מה זו שותפות מוגבלת?

שותפות ביניים: סוג של שותפות המקובלת בחיפושי נפט וגז. הסיבה העיקרית להעדפת שותפות מסוג זה – שיקולי מס. בשותפות החברה משלמת מס על הרווחים אך אינה משלמת מס על העברת הרווחים (דיבידנדים).

מקבלי הרווחים אחראים לתשלום המסים לפי תנאיהם. חברה בע"מ – משלמת מסים על הרווחים ועל הדיבידנדים.

יש לפחות שותף כללי אחד (שהוא השותף המנהל ואחראי לכל החובות) ושותף מוגבל אחד (שאינו מנהל ושותפותו מוגבלת, בעל יחידת השתתפות, זכאי לרווחים, אינו משתתף בהפסדים, אינו משתתף בניהול, יכול למכור את חלקו ללא אישור מהשותף הכללי).

 • שותפים כלליים (כמו בשותפות): מנהלים את השותפות, מחייבים ומזכים את השותפות, אחראים לכל התחייבויות השותפות ביחד ולחוד, ואינם יכולים להעביר את חלקם ללא אישור השותפים האחרים.
 • שותפים מוגבלים (כמו בחברה): מי שאינם משתתפים בהנהלה, אחריותם מוגבלת לסכום השקעתם, יכולים למכור את מניותיהם ללא צורך באישור השותפים האחרים.

מה זו חברה בע״מ?

חברה בע״מ היא ישות משפטית שנוצרה כדי להגביל את אחריות בעלי המניות בה. חברה בע"מ מציעה הטבות מס ומגינה על בעליה מפני אחריות אישית בלתי מוגבלת. עם זאת, ישנם גם חסרונות להקמת חברה בע"מ כמו עלויות גבוהות יותר ומשימות אדמיניסטרטיביות יותר מהקמת עוסק או שותפות.

ישנם יתרונות רבים בהקמת חברה בע"מ:

 • אחריות מוגבלת – חובות החברה אינם משפיעים על הנכסים האישיים של בעליה
 • יעילות מס – ניתן לחייב חברות בע"מ בשיעור נמוך יותר מאשר סוחרים יחידים או שותפויות

מתי נקים חברה בע״מ?

כאשר חברה בע"מ מגייסת משאבים ממספר משקיעים, קיימים היתרונות הבאים לחברה בע״מ לעומת שותפות:

חברה בע״מ – אחריות המשקיעים מוגבלת. הסיכון הוא ברמת ההשקעה בלבד.

שותפות – אחריות השותפים היא בלתי מוגבלת – הם אחראים ביחד ולחוד לכל התחייבויות השותפות.

חברה בע״מ – ניתן להעביר את המניות בקלות יחסית ללא הסכמת בעלי המניות האחרים.

שותפות – לא ניתן להעביר את הזכויות בשותפות ללא אישור כל השותפים.

חברה בע״מ – בעל מניות לא תמיד יוכל לדרוש את פירוק החברה אלא אם היא חדלת פירעון.

שותפות – כל שותף יכול לבקש את פירוק השיתוף בכל עת.

חברה בע״מ – יש הפרדה בין השקעה לניהול. משקיעים לא מנהלים את החברה, לחברה יש הנהלה מקצועית.

שותפות – אין הפרדה בין השקעות לניהול. כל שותף יכול לחייב את השותפות ואת השותפים.

סיכום

מתי נקים חברה בע״מ? חברה בע"מ מתאימה לניהול עסק בו יש צורך בגיוס הון ממספר משקיעים.

מתי נקים שותפות? שותפות מתאימה לניהול עסק שבו חשוב אמון הדדי בין שותפים, ופחות חשוב ההון הראשוני הגדול.

מה ההבדל בין שותפות לחברה בע״מ

אחריות מוגבלת של תאגיד 

אחריות מוגבלת, משמעה כי ניתן לתבוע את המתאגדים עד להגבלה – למשל, עד הסכום שהם צריכים לשלם עבור המניות שהוקצו להם.

האם ניתן, ברוב קולות המתאגדים, (ולא פה אחד), לשנות את התקנון ולקבוע שאחריות החברים אינה מוגבלת?

ע"א 525/88 פרי העמק נ. שדה יעקב:

לכל חבר מושב יש חלק באגודה השיתופית. המושב צבר חובות ולא יכול היה לשלם אותם, הבנקים ביקשו לתפוס את אדמות המושב, והמדינה עשתה הסדר וקבעה בחוק שניתן להגיע להסדר שבו הבנק מוותר על שליש מהחוב, המדינה משלמת שליש מהחוב, וחברי המושב ישלמו שליש מהחוב – הסדר זה גם מכונה הסדר המושבים. מכיוון שלמושב אין כסף לשלם, פנו לחברי המושב וכולם חוץ מאחד הסכימו לשלם את חובות המושב. תקנון המושב קובע כי אחריות החברים מוגבלת. לפיכך החליטו חברי המושב לשנות את התקנון ולקבוע כי אחריות החברים היא בלתי מוגבלת. אותו חבר פנה לבית המשפט. בית המשפט קבע: "לא ניתן לשנות את התקנון ולהפוך את אחריות החברים ממוגבלת ללא מוגבלת ללא הסכמת כל החברים".

איך אפשר לרכוש חברה?

 1. ניתן לרכוש את מניות החברה מבעל המניות הקודם (עסקה בין הרוכש לבין בעל המניות. הנכס שנמכר הוא המניות – התאגיד אינו צד בעסקה).
 2. ניתן לרכוש את נכסי החברה ישירות מהחברה. (נכסי החברה נמכרים במהלך העסקה בין הקונה לחברה, ובעלי המניות אינם צד לעסקה) –קורה למשל בסטארטאפ – הרוכש קונה את הפטנט, לחברה נשאר כסף שבעלי המניות יכולים לחלק או להשקיע בפיתוחים חדשים (אקזיט).

איך חברה יכולה לרכוש חברה אחרת?

 1. חברה יכולה לרכוש את המניות מבעל המניות הקודם.
 2. חברה יכולה לרכוש מהחברה את נכסי החברה.
 3. החברה יכולה להתמזג – להעביר את כל הנכסים וההתחייבויות, מחברת יעד לחברה קולטת, וכתוצאה מכך חברת היעד מפורקת.

תקנון חברה

תקנון החברה הינו מערכת כללים המסדירים את החברה. הוא נוצר בדרך כלל עם הקמת חברה בע״מ וניתן להתאים אותו לצרכי העסק.

הסוגיות בתקנון יכולות להיות למשל:

 •  "הצהרת ייעוד"
 • "כישורי חבר מועצת המנהלים"
 • "חובות חברי דירקטוריון"
 • "ישיבות דירקטוריון"
 • "נוהלי מועצת המנהלים"
 • "מדיניות התנהגות עובדים"
 • "מדיניות יישוב סכסוכים"

ייעוץ משפטי

האם להקים חברה בע"מ או שותפות? לכל אחת מהאפשרויות ישנם יתרונות וחסרונות, כל אחד מהם עשוי להתאים לפתיחת עסק, ודרישות החוק משתנות ממקרה למקרה.

כמובן, הצעד הטוב ביותר הוא להתייעץ עם עורך דין תאגידים או רואה חשבון המנוסים בהקמת גופים עסקיים שונים כדי לתת לכם הדרכה ברורה לגבי המבנה שיתאים בצורה הטובה ביותר למצב הספציפי ולצרכי המס שלכם.

עוד יכול לעניין אתכם:

ט.ל.ח

אין לראות באמור כייעוץ משפטי ו/או תחליף לו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה

כל הזכויות בתוכן זה שמורות לשמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון

Picture of שמעון האן

שמעון האן

היכרות עם משרד עו"ד האן בראשות עו"ד שמעון האן. הצוות שלנו עוסק בטיפול בתיקי לשון הרע בצורה המקצועית ביותר. יש לנו את הכישורים והניסיון לייצג לקוחות בכל הרמות של הליכי לשון הרע. מלשון הרע ,הוצאת דיבה ובריונות ברשת, ראינו הכל. הרקורד שלנו מדבר בעד עצמו, עם שורה של ניצחונות עבור הלקוחות שלנו.

אבל אנחנו לא רק מומחי לשון הרע; אנחנו גם מקצוענים במשפט אזרחי-מסחרי. הצוות שלנו יודע את הדברים שלו בכל הנוגע לעסקאות מורכבות, נדל"ן, חוזים ועוד. בנינו מוניטין של מצוינות, ומושכים לקוחות גדולים בארץ ובחו"ל.

במשרד עורכי הדין האן, אנו מאמינים שלכולם מגיע ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה. המגע האישי והמקצועיות הבלתי מעורערת שלנו מייחדים אותנו. כשאתה בוחר בנו, אתה מקבל תומכים עזים שילחמו על זכויותיך, במיוחד במקרים של לשון הרע. סמוך על משרד עורכי הדין ונוטריון שמעון האן עבור כל הצרכים המשפטיים שלך.

עורך דין שמעון האן
לקבלת ייעוץ ללא עלות!

מלאו את הפרטים ועורך דין שי סולטן יחזור אליכם בהקדם האפשרי.

חוות דעת
שמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון
מצוין
5.0
מבוסס על 33 ביקורות
Moran-Lee Kogan
Moran-Lee Kogan
משרד תותח על! יחס אישי וסופר מקצועי
Response from the owner: תודה רבה, שמחים לעמוד לשירותך
Kobi Halifa
Kobi Halifa
שמי נטלי חליפה קיבלתי שירות מעו"ד נמרוד האן טיפל בי בצורה הכי טובה מדוייקת עם המון איכפתיות ממליצה בחוםם
Response from the owner: תודה רבה נטלי, הכבוד הוא למשרדנו
אור רחמני
אור רחמני
ממליצה בחום!!!הייתי קרוב ל10 שנים בחובות להוצאה לפועל עד שהכרתי את שמעון.שמעון עזר לי לסגור חוב עצום במחיר מצחיק.מעבר למקצועיות המדהימה מדובר בבנאדם מדהים,ישר והגון!תודה רבה כל הכל אין כמוכם בעולם!!
Response from the owner: תודה רבה, הכבוד הוא לנו
בשמת רוטליין
בשמת רוטליין
פניתי לעו״ד נמרוד האן במצוקה ותסכול קשים, נמרוד קודם כל הקשיב לי במלוא תשומת הלב, הכיל והרגיע אותי מהשניה הראשונה.נתן לי תחושה שאיכפת לו מהמקרה שלי על אף אינספור המקרים ששומע כל יום.דאג להסביר לי על כל ההליך בפרטי פרטים וכמובן פתר לי את הבעיה ! מומלץ בחום רב;)
Response from the owner: הכבוד הוא שלנו, תודה רבה
Eliav Bar-El
Eliav Bar-El
משרד מקצועי ומוערך! מאד מלווים ועוזרים. ממליץ בחום!
Response from the owner: תודה רבה
רחל רבינוביץ
רחל רבינוביץ
משרד מדהים, אנשים מוכשרים אחד אחד. ממליצה בחום!
Response from the owner: תודה רבה
js_loader

מצאתם את מה שחיפשתם? שתפו בקליק

עורך דין שמעון האן

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-803-6102 

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 33 ביקורות
×
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לשוחח עם עו"ד שמעון האן, אשמח לקבל פרטים.