הלל 18, קומה 2

מרכז העיר ירושלים

972-2-5025544+

תמיד זמינים בשבילכם

ראשון - שישי 08:00 - 16:00

שעות פעילות

תקנות מיסוי מקרקעין-מס רכישה 2021

בעת רכישת זכות במקרקעין נדרש תשלום מס כפי שמגדיר סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה): "כל הרוכש זכות במקרקעין מחויב בתשלום מס רכישה".

למה הכוונה "רכישת זכות"? – בעלות, בעלות על חלק מהנכס, שימוש או זיקת הנאה כפי שמוגדרות בחוק.

מס הרכישה משתנה בכל שנה, וכולל הסדרים (בחוק) להקלות ו/או פטור לאוכלוסיות מסוימות (למשל לבעלי מוגבלות בתנאים מסוימים), המס רגרסיבי, ובנוי על פי מדרגות תשלום מתעדכנות – כיום מעודכן גובה המס לעסקאות שהתבצעו עד לתאריך 15 לינואר, 2021 וזאת על פי שלושה סוגי עסקאות:

 1. דירת מגורים שהיא "דירה יחידה"
 2. דירות נוספות ל"דירה יחידה"
 3. מקרקעין שאינם מיועדים למגורים.

*דוגמא לפטור המוסדר בחוק: נכים ועוורים הרוכשים דירה בסך של עד 2.5 מיליון ₪ עשויים להיות זכאים לפטור על פי מדרגות מס הרכישה.

ליצירת קשר מלאו את הטופס או התקשרו למספר: 02-5025544

כאשר אדם רוכש זכות בחלק מדירה – תשלום המס יהיה ביחס לחלק שנרכש.

*דוגמא לתשלום מס באופן יחסי לחלק שנרכש: כאשר אדם רוכש מחצית דירה ששוויה 2 מיליון ₪, ישלם מס רכישה בהתאם לעסקה בגובה מיליון ₪.

דירה יחידה – דירתו היחידה של תושב ישראל (מי שהינו תושב בעת הרכישה או הופך לתושב או תושב חוזר בתוך שנתיים מיום הרכישה). דירה תיחשב, על פי תקנות מיסוי המקרקעין גם אם בנוסף אל הדירה הנרכשת יש בידי הרוכש זכות בעלות על שליש מדירת מגורים או על חצי מדירה שהתקבלה בירושה.

רוכש דירה – כרוכש יחיד יחשבו הרוכש, בן/בת הזוג שגר/ה עמו וילדיהם הקטינים (בתנאי שהם רווקים).

משפר דיור – אם רוכש הדירה מכר דירה אחרת שהייתה ברשותו בתוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה, או בתוך שנה מקבלת הדירה החדשה מקבלן, ייחשב לצורך חישוב המס כבעל "דירה יחידה".

שיעור מס הרכישה לדירה יחידה (עסקאות אשר בוצעו בין התאריכים 16/01/2020 – 15/01/2021)

חישוב המס לפי מדרגות מצטברות לפי גובה הרכישה, משמעותו חישוב תשלום מס שונה על כל חלק (לפי המדרג).

 • מדרגה ראשונה – רכישה עד לסכום 1,744,505 ₪, אין תשלום מס רכישה.
 • מדרגה שניה – מעל לסכום של 1,744,505 ₪ ועד לסכום של 2,069,205 ₪, יחול מס רכישה בגובה 3.5%.

*דוגמא: אדם רוכש דירה תמורת 2,069,205 ₪, על 1,744,505 ₪ לא ישלם כלל מס רכישה, אך על ההפרש (324,700 ₪) עליו לשלם מס בגובה  3.5% שהם 11,364.5 ₪.

324,700=2,069,205-1,744,505

324,700 X 3.5%=11,364.5 ₪.

 • מדרגה שלישית – מעל לסכום 2,069,205 ₪ ועד לסכום 5,338,290 ₪, יחול מס רכישה בסך 5%.
 • מדרגה רביעית – מעל לסכום 5,338,290 ₪ ועד לסכום של 17,794,305 ₪, יחול מס רכישה בסך 8%.
 • מדרגה חמישית – ברכישה מעל לסכום של 17,794,305 ₪, יחול מס רכישה בסך 10% על כל שקל נוסף מעל לסכום זה.

שיעורי מס הרכישה לדירת מגורים נוספת לדירה יחידה (עסקאות אשר בוצעו בין התאריכים 16/01/2020 – 31/07/2020)

 

 • מדרגה ראשונה – על רכישת זכות במקרקעין עד לסכום של 5,340,425 ₪, ישולם מס רכישה בסך 8%.
 • מדרגה שניה – על רכישת זכות במקרקעין מעל לסכום של 5,340,425 ₪, ישולם מס רכישה בסך 10% על כל שקל נוסף מעל לסכום זה.

*דוגמא: אדם רוכש זכות במקרקעין תמורת 10,000,000 ₪, מס הרכישה יחושב באופן הבא:

עבור 5,340,425 ₪ יש לשלם מס בגובה 8%, שהם 427,234 ₪  + עבור שארית סכום העסקה בסך של  4,659,575 ₪, יש לשלם מס בגובה  10%, שהם 465,957.5 ₪.

כלומר בעבור רכישת זכות במקרקעין שאינו "דירה יחידה", תמורת 10,000,000 ₪, יעמוד גובה מס הרכישה הנדרש לתשלום על – 893,191.5 ₪.

ב-29/07/2020  אושרה הפחתת מדרגות מס הרכישה לדירת מגורים נוספת

שיעורי מס הרכישה לכל דירת מגורים נוספת לדירה יחידה (עסקאות אשר בוצעו בין התאריכים 01/08/2020 – 15/01/2021)

 • מדרגה ראשונה – על רכישת זכות במקרקעין עד לסכום 1,292,280 ₪, ישולם מס רכישה בסך 5%.
 • מדרגה שניה – מעל לסכום 1,292,280 ₪ ועד לסכום 3,876,835 ₪, ישולם מס רכישה בסך 6%.
 • מדרגה שלישית – מעל לסכום 3,876,835 ₪ ועד לסכום 5,338,290 ₪ ישולם מס רכישה בסך 7%.

 

 • מדרגה רביעית – מעל לסכום 5,338,290₪ ועד לסכום 17,794,305 ₪ ישולם מס רכישה בסך 8%.
 • מדרגה חמישית – על רכישת זכות במקרקעין מעל לסכום 17,794,305 ₪, ישולם מס רכישה בסך 10%.

*דוגמא: אדם רוכש זכות במקרקעין תמורת 20,000,000 ₪, מס הרכישה יחושב באופן הבא:

 • עבור 1,292,280 ₪, ישלם מס בגובה 5%, שהם 64,614 ₪ +
 • עבור חלק הסכום מעל ל- 1,292,280 ₪ ועד לסכום 3,876,835 ₪ ישלם מס בגובה 6%, שהם 155,073.3 ₪ +
 • עבור חלק הסכום מעל ל- 3,876,835 ₪ ועד לסכום 5,338,290 ₪ ישלם מס בגובה 7%, שהם 102,301.80 ₪ +
 • עבור חלק הסכום מעל ל- 5,338,290 ₪ ועד לסכום 17,794,305 ₪ ישלם מס בגובה 8%, שהם 996,481.2 ₪ +
 • עבור שארית סכום העסקה בסך של 2,205,695 ₪, ישלם מס בגובה 10%, שהם 2,205,695 ₪.

כלומר, בגין רכישת זכות במקרקעין בסך 20,000,000 ₪, שאינה בגדר "דירה יחידה", ישלם הרוכש מס רכישה בסך 3,524,165.3 ₪.

 

שיעורי מס הרכישה ברכישת זכות במשק חקלאי (עסקאות אשר בוצעו בין התאריכים 16/01/2020 – 15/01/2021)

 • מדרגה ראשונה – על רכישת זכות במשק חקלאי עד לסכום 443,480 ₪, ישולם מס רכישה בסך 0.5% מכלל סכום הרכישה.
 • מדרגה שניה – על רכישת זכות במשק חקלאי מעל לסכום של 443,480 ₪, ישולם מס רכישה בסך 5% על כל שקל נוסף מעל לסכום זה.

*דוגמא: אדם רוכש זכות במשק חקלאי תמורת 1,000,000 ₪, מס הרכישה יחושב באופן הבא:

עבור 443,480 ₪ יש לשלם מס בגובה 0.5%, שהם  2,217.4 ₪ + עבור שארית הסכום העסקה בסך של 556,520 ₪, יש לשלם מס בגובה 5%, שהם 27,826 ₪.

כלומר בעבור רכישת זכות במשק חקלאי, תמורת 1,000,000 ₪, יעמוד גובה מס הרכישה הנדרש לתשלום על – 30,043.4 ₪.

ט.ל.ח

אין לראות באמור כייעוץ משפטי ו/או תחליף לו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה.

 

כל הזכויות בתוכן זה שמורות לשמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה.

הירשם לניוזלטר שלנו

Call Now Button02-5025544