הלל 18, קומה 2

מרכז העיר ירושלים

972-2-5025544+

תמיד זמינים בשבילכם

ראשון - שישי 08:00 - 16:00

שעות פעילות

חדלות פירעון ופירוקים

צו הפטר מחובות

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח-2018

בשנת 2018 עבר בכנסת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח-2018 שחולל מהפכה בכל הקשור לגביית חובות ושמירה על זכויות החייב. לראשונה, התייחס החוק לא רק לזכויות בעל החוב אלא גם לחשיבות השיקום הכלכלי של החייב.

צו ההפטר נועד לאפשר לחייב אשר נקלע ל"תאונה כלכלית" להשתקם, לעמוד על רגליו מבחינה כלכלית ולהשתלב בחברה.

אחד החידושים המשמעותיים שקבע החוק הוא "צו ההפטר" המאפשר לחייב לקבל הפטר (סיום החוב). החוק מבחין בין החייב הרגיל היכול לקבל צו הפטר מהחובות כעבור 4 שנים לבין חייב חלש במיוחד, אשר יוכל בהינתן תנאים מסוימים לקבל הפטר כעבור שנה מתחילת הסדר החוב.

ככלל, על פי החוק יקבע הגורם המוסמך צו תשלומים וצו הפטר המסדירים תקופת תשלום ולאחריה את ההפטר על מנת להבטיח שיקום כלכלי לחייב והחזר חלקי לפחות של החוב לבעל החוב.

על מנת לבחון בידי נתונה הסמכות לדון בחובות , מבחין החוק בין החייבים לפי סכום החוב:

·        חוב עד לגובה 150,000₪  שאז הסמכות למתן צו הפטר נתונה בידי רשם ההוצאה לפועל.

·        חוב מעל 150,000₪   – הסמכות למתן צו הפטר נתונה בידי בית משפט השלום.

עם קבלת צו הפטר, יהיה החייב פטור מתשלום יתרת החוב.

חובות אשר אינם ניתנים להפטר:

גם על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אין אפשרות לפטור אדם מתשלום חובות מסוימים: 

·        תשלום עונשי שנפסק על ידי בית המשפט או על ידי רשות מנהלית (כמו קנסות).

·        פסק דין לתשלום מזונות.

·        חוב שנוצר כתוצאה מפעילות פלילית.

עם זאת, בנסיבות חריגות, מוסמך נותן הצו, על פי החלוקה לפי גובה החוב, להורות על החלת ההפטר.

ביטול ההפטר:

אם התקיימו אחד מהתנאים הבאים, מוסמך נותן צו ההפטר לבטל את ההפטר ו/או לשנות את הצו לשיקום כלכלי של החייב:

·        התגלו עובדות נוספות שמשנות את המצב ועל פיהן נראה כי החייב נהג שלא בתום לב.

·        החייב לא משתף פעולה עם הנאמן לאחר מתן ההפטר.

צו הפטר לאלתר

ככלל, הצו לשיקום כלכלי לחייב מתייחס לשתי תקופות: תקופת תשלומים ולאחריה לתקופת ההפטר.

במצבים חריגים של מוגבלות כלכלית חמורה, כאשר החייב מוכיח כי למרות מאמציו הכנים, הסכום שהוא משתכר מדי חודש אינו מספיק לכיסוי הוצאות בסיסיות למחייה, יכול נותן הצו לקבוע כי יש לתת הפטר לאלתר ללא צו תשלומים.

כלומר, במצב חריג כזה, יוכל החייב לקבל את ההפטר לצאת לחייו החדשים ללא חובות כלל.

יש לכם שאלה בנושא?

צוות המשרד פה בשבילכם